Październik 2017MuratorplusBELLATOR 

Aktualności
[20-06-2017 08:49]   odsłon: 219

 

Fot. Łukasz Patera

 

Ogólnopolskiej Izba Gospodarcza Drogownictwa, podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu Infrastruktury Polskiej,   otrzymała nagrodę portalu RynekInfrastruktury.pl   za wieloletni konstruktywny dialog prowadzony z władzami centralnymi w interesie branży budownictwa zwieńczony powołaniem Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych

  
więcej »

[16-10-17]   odsłon: 17
Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przesłało odpowiedź na wspólne wystąpienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa z dnia 22 września br. w sprawie wymagań prawnych i technicznych dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych.
  
 więcej » 

[11-10-17]   odsłon: 38
W dniu 10 października 2017 r. w Sejmie odbyło się posiedzenie podkomisji stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa. Tematem posiedzenia był udział polskich firm budownictwa drogowego w procesie budowy dróg w Polsce.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z firmą Arcata Partners przygotowały prezentację „Raport o firmach drogowych w Polsce 2016 r. Kondycja firm i prognozy rynkowe”.
  
 więcej » 

[11-10-17]   odsłon: 53

Zarząd Izby wystosował pismo do Ministra Infrastruktury i Budownictwa informujące o problemach z dostawami kruszyw na wykonywane inwestycje, a w szczególności na duże kontrakty realizowane zarówno przez GDDKiA, jak i PKP PLK. Niepokojące sygnały dotarły do Izby od firm członkowskich zarówno będących wykonawcami przedmiotowych inwestycji, jak i realizujących dostawy kruszyw. Od wielu tygodni poziom realizacji podstawień wagonów kształtuje się na poziomie maksymalnie 40% w stosunku do potrzeb, a u wielu dostawców nawet na poziomie poniżej 30%. Sytuacja ta powoduje ogromne opóźnienia w dostawach, co prowadzi nie tylko do braku możliwości realizacji podjętych zobowiązań wobec firm wykonawczych, ale może również prowadzić do opóźnień w realizacji wielu kontraktów zarówno drogowych jak i kolejowych.

  
 więcej » 

[10-10-17]   odsłon: 29

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w czerwca br., w piśmie do Zastępcy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad przekazał informacje oraz zgłoszone postulaty Wykonawców  dotyczące problemu jaki stanowi brak jednoznacznego rozstrzygnięcia sprawy wymaganego zakresu i standardu urządzeń wyposażenia dróg ekspresowych, oznakowania i urządzeń BRD będących elementami Systemów Zarządzania Ruchem, które mają docelowo stanowić integralne części przyszłego Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem (pismo OIGD w załączeniu).

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w swojej odpowiedzi z dnia 5 października br. (pismo GDDKiAw załączeniu) zapewniła, że zna przedstawione w piśmie OIGD zagadnienia i wzięła je pod uwagę podczas prac nad aktualizacją „Instrukcji rozmieszczania klas modułów wdrożeniowych w pasie drogowym” oraz „Wytycznych dla wykonawców koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem”.
  
 więcej » 

[09-10-17]   odsłon: 32
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa zwróciły się z prośbą do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa o uwzględnienie wniosków wynikających z raportu IBDiM i nowelizację 2 rozporządzeń: rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz.124) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. z 2002 r. nr 12, poz. 116, z późn. zm.) w zakresie właściwości przeciwpoślizgowych.
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[05-09-17]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuły dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

 

„Jawność dokumentu wewnętrznego zamawiającego, który weryfikuje prawdziwość informacji zawartych w ofercie” http://www.kzp.net.pl/opracowania/jawnosc-dokumentu-wewnetrznego-zamawiajacego-ktory-weryfikuje-prawdziwosc-informacji-zawartych-w-ofercie/

 

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

 

  

  rynekinfrastruktury.pl: Budujemy zbyt szorstkie drogi? Ministerstwo analizuje
[18-08-17]  

Wymagania dotyczące właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych, zdaniem przedstawicieli branży drogowej, są wygórowane. Organizacje branżowe apelowały w tej sprawie do wiceministra infrastruktury. Ten obiecał przeanalizować problem.

Cały artykuł: www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/budujemy-zbyt-szorstkie-drogi-ministerstwo-analizuje--59627.html

  

[09-08-17]   odsłon: 149

  Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa przesłało odpowiedź na wspólne wystąpienia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (pisma z dnia 14 marca 2017 r. i 23 maja 2017 r.) w sprawie wymagań prawnych i technicznych dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych oraz w sprawie Zarządzenia Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie stosowania Instrukcji DP-T14 Ocena jakości na drogach krajowych, Część 1 – roboty drogowe. 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[11-07-17]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Profesjonalne samooczyszczenie przed KIO”.

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/profesjonalne-samooczyszczenie-kio/

Stosunkowe rozdzielenie kosztów postępowania odwoławczego krzywdzi wykonawców chcących doprowadzić postępowanie do zgodności z prawem”.

http://www.kzp.net.pl/opracowania/stosunkowe-rozdzielenie-kosztow-postepowania-odwolawczego-krzywdzi-wykonawcow-chcacych-doprowadzic-postepowanie-do-zgodnosci-z-prawem/

Sąd Najwyższy sparaliżował wykonawców, teraz muszą dwa razy się zastanowić zanim przystąpią do przetargu”.

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/sad-najwyzszy-sparalizowal-wykonawcow-teraz-musza-razy-sie-zastanowic-zanim-przystapia-przetargu/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

1 2 3 ... ... 6 7 8 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe