Czerwiec 2017MuratorplusBELLATOR 

Aktualności
[21-06-17]   odsłon: 9

Do 135 mld zł ze 107 mld zł podniósł rząd limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 20 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła zmianę uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu budowy dróg krajowych, która zakłada m.in. przedstawienie do końca roku listy inwestycji jakie zostaną sfinansowane w ramach nowego limitu w formie projektu zmian do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) i przygotowanie odrębnego programu wieloletniego wskazującego zadania na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, zapewniające ich dostosowanie do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś wraz z rozwiązaniami zabezpieczającymi jego finansowanie ze środków budżetu państwa.

  
 więcej » 

[20-06-17]   odsłon: 24

 

Fot. Łukasz Patera

 

Ogólnopolskiej Izba Gospodarcza Drogownictwa, podczas odbywającego się w Warszawie Kongresu Infrastruktury Polskiej,   otrzymała nagrodę portalu RynekInfrastruktury.pl   za wieloletni konstruktywny dialog prowadzony z władzami centralnymi w interesie branży budownictwa zwieńczony powołaniem Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych

  
 więcej » 

  Zmiany w składzie Prezydium Rady Izby
[13-06-17]  

Zarząd Izby informuje, iż na ostatnim posiedzeniu Rady Izby w dniu 7 czerwca br. w wyniku wyborów uzupełniających w głosowaniu tajnym:

 

I. Pan Franciszek Kosiorowski - Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa został wybrany na funkcję Wiceprezydenta Izby do końca kadencji 2015-2018. 

 

II. Pan Mieczysław Chmielewski – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia został wybrany na funkcję Członka Prezydium Rady Izby do końca kadencji 2015-2018.

  

  rynekinfrastruktury.pl: Dzieciuchowicz: Potrzeba odrębnych regulacji dla małych zamówień na roboty budowlane
[13-06-17]  

– Jesteśmy jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym państwem w Unii Europejskiej, które stosuje wszystkie rygory przewidziane przez dyrektywy unijne również dla tzw. zamówień podprogowych – zwraca uwagę Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, współprzewodnicząca drogowej Rady Ekspertów.

Cały artykuł: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/dzieciuchowicz-potrzeba-odrebnych-regulacji-dla-malych-zamowien-na-roboty-budowlane-58913.html

  

  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne: Nie da się wskazać jednego sposobu oceny ofert
[13-06-17]  

O Białej Księdze branży drogowej i jej skutkach, zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych i problemach wynikających z praktyki stosowania tej ustawy, problemach podczas realizacji kontraktów, jaki był dla branży rok 2016 i o perspektywach na 2017 rok - Barbarą Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w rozmowie z Mariuszem Karpińskim-Rzepą i Marią Szruba z magazynu Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Cały artykuł: http://www.nbi.com.pl/nie-da-sie-wskazac-jednego-sposobu-oceny-ofert-2/

  

[12-06-17]   odsłon: 54

W dniu 8 czerwca 2017 roku w Krakowie z udziałem licznej reprezentacji członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego podsumowano działania podjęte w minionym roku przez Izbę.

Rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem współpracy Izby z nowym kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i częściowo zmienionym kierownictwem GDDKiA. Był to też rok, który praktycznie rozpoczął nową unijną perspektywę budżetową na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku, co zmobilizowało organy Izby do wytężonej pracy i jak nigdy dotąd wielkiej nadziei na lepszą współpracę z resortem i jego agendami.

  
 więcej » 

[12-06-17]   odsłon: 33

W dniu 8 czerwca br. na konferencji prasowej Wiceminister Jerzy Szmit i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk przedstawili działania podejmowane przez MIB i GDDKiA, których celem jest skuteczniejsza ochrona firm realizujących kontrakty drogowe.

Resort infrastruktury i budownictwa podjął decyzję o konieczności zastosowania przez GDDKiA większej liczby dodatkowych działań na rzecz podwykonawców. Jak czytamy na stronie MIB działania, które zostaną podjęte przez GDDKiA, polegają na stworzeniu listy zatwierdzonych podwykonawców, jej opublikowaniu na stronie internetowej kontraktu, comiesięcznych spotkaniach z zatwierdzonymi podwykonawcami oraz regularnej sprawozdawczości do centrali GDDKiA i MIB.

W umowach wprowadzono katalog klauzul zakazanych. Postanowienia umów zawieranych obecnie przez GDDKiA z wykonawcami zawierają katalog postanowień zakazanych w umowach z podwykonawcami – chodzi o zapisy, które są skrajnie niekorzystne bądź przerzucające na podwykonawców ryzyka z umowy wykonawczej. Jednocześnie będą stosowane tzw. złote klauzule. Są to zapisy, które muszą zostać zawarte w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

  
 więcej » 

[09-06-17]   odsłon: 31

1 czerwca br. w Gdańsku odbyła się Konferencja „Plany i wyzwania dla infrastruktury drogowej województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego” zorganizowana przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Było to spotkanie członków organizacji oraz firm drogowych z województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego z przedstawicielami administracji drogowej podczas którego zostały przedstawione plany budowy dróg krajowych i wojewódzkich na tym terenie. Uczestnicy konferencji poznali efekty prac Rady Ekspertów ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji infrastrukturalnych działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, wysłuchali prezentacji nt. poszukiwania efektywnych rozwiązań w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej, a także o zrównoważonym rozwoju dróg publicznych w Polsce i innowacyjnych zastosowaniach asfaltów drogowych w infrastrukturze.

  
 więcej » 

[06-06-17]   odsłon: 50

19 czerwca br. zapraszamy do Warszawy na V Kongres Infrastruktury Polskiej organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z najbardziej znaczącymi podmiotami branżowymi i samorządowymi. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Podczas Kongresu Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i dr Jacek Stefański z Arcata Partners będą przedstawiali prezentację nt kondycji branży drogowej.

  
 więcej » 

[30-05-17]   odsłon: 54
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
 
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje, iż w dniu 1 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r., poz. 993).
W dniu dzisiejszym przesłaliśmy Państwu Pismo OIGD 56/2017 zawierające omówienie dokonanych tą ustawą zmian.
 
  
 więcej » 

1 2 3 4 5 6 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe