Kwiecień 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR 

Aktualności
[07-03-2018 14:22]   odsłon: 177
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż tegoroczne Walne Zgromadzenie Izby odbędzie się w Krakowie w dniu 26 kwietnia 2018 roku.
 
PLANOWANY PROGRAM:
 
26 kwietnia 2018 roku
1. Walne Zgromadzenie Izby w godz. 1100-1600 – sala konferencyjna Hotelu NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM, ul. Tadeusza Kościuszki 5.
2. Uroczysta kolacja godz. 2000-2400 – Hotel NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM.
  
więcej »

  XV edycja Raportu o firmach drogowych – Raport 2017
[18-04-18]  

Mamy przyjemność zawiadomić, że tegoroczny, piętnasty już z kolei, Raport o firmach drogowych 2017 jest gotowy. Jak wynika z analiz, ostatnie lata to okres bardzo dynamicznych zmian w branży – a rok 2016 był pod wieloma względami inny od poprzedniego, przy czym w wielu obszarach pojawiły się niepokojące sygnały. Raport pokazuje – na konkretnych danych liczbowych – gdzie następują te zmiany i na czym one polegają. W takim okresie monitoring sytuacji nabiera dodatkowego znaczenia.

Obecna edycja zawiera zaktualizowaną prognozę rynku robót drogowych (tym razem do roku 2025), rozszerzone oszacowanie koniunktury w roku 2017 (na podstawie ankiet) obejmujące zmiany cen surowców i ilościowe zmiany rynku  (oparte o zużycie mas bitumicznych), czy badania dominujących trudności firm branży. W części analitycznej badana jest również, podobnie jak uprzednio, nie tylko sytuacja w całej branży, ale też w jej segmentach, zależnych od wielkości firmy, a także w poszczególnych regionach kraju.

Ulotkę informacyjną można pobrać ze stron Arcata Partners: www.arcatapartners.pl

 

  

[17-04-18]   odsłon: 15

Targi AUTOSTRADA-POLSKA to wydarzenie, na które co roku czekają wszyscy związani z budownictwem drogowym, dlatego obecność Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podczas kolejnej edycji Targów jest oczywista.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska E2 Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na XXIV Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 w dniach 8-10.05.2018 r.

W pierwszym dniu targów, zaraz po uroczystym otwarciu, zapraszamy na organizowaną przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa wspólnie z firmą Arcata Partners konferencję „Firmy drogowe – ich kondycja, inwestycje, ryzyko i perspektywy. Wnioski z XV edycji Raportu o firmach drogowych” (Centrum Kongresowe – sala Omega, godz. 11.00).

Cieszymy się na możliwość spotkania z Państwem!

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

  
 więcej » 

[13-04-18]   odsłon: 22

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, w nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej posiedzenia Komisji Infrastruktury w sprawie stosowania przez firmy wykonawcze świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług, zamieszcza w załączeniu pismo OIGD 48/2018 do Prezesa Rady Ministrów wraz z odpowiedzią.

  
 więcej » 

[27-03-18]   odsłon: 90

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Posiedzenie Komisji zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów. Porządek dzienny przewidywał: „Informację Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów na temat stosowania przez firmy wykonawcze, świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług”.

W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zdefiniowana usługi kompleksowego utrzymania dróg i ustalenia jednakowej stawki podatku od towarów i usług, albowiem organy skarbowe zaczęły wszczynać postępowania dotyczące wyjaśnienia, jaka stawka podatku VAT została zastosowana w umowach zawieranych przez firmy z GDDKiA. Wszczęte wobec umów zawieranych w ubiegłych latach postępowania mogą zakończyć się uznaniem przez organy podatkowe, iż w ww. umowach zastosowano nieprawidłową, zaniżoną stawkę podatku od towarów i usług.

Różnica wynikała z faktu, iż GDDKiA w umowach typu „Utrzymaj Standard” stosowała dwie stawki podatku VAT 8% i 23% w zależności od rodzaju czynności, natomiast w interpretacji Ministra Finansów powinno to być 23%.

  
 więcej » 

[23-03-18]   odsłon: 114

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa na początku roku wspólnie wystąpili do Ministra Infrastruktury  z apelem o wdrożenie rozwiązań minimalizujących skutki wzrostu cen poprzez wprowadzenie do umów klauzuli waloryzującej opartej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Wspólnym celem organizacji jest wprowadzenie przez inwestorów publicznych do kontraktów zapisów uwzględniających ryzyka znaczącej zmiany cen, które oddawałyby rzeczywistą sytuację rynkową, a tym samym, na ograniczenie negatywnych skutków dynamicznego wzrostu cen i zmniejszenie zagrożenia dla kondycji branży budowlanej.

Poniżej załączamy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na wyżej wspomniane pismo ws. wzrostu cen i kosztów robót inwestycyjnych w obszarze dróg i kolei.

  
 więcej » 

[27-02-18]   odsłon: 187

W dniu 19 lutego br. w  siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z  reprezentantami Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich. Delegacjom przewodniczyli Barbara Dzieciuchowicz, prezes OIGD i  Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu ZDW.

  
 więcej » 

  Dwie odpowiedzi z MF i MI na interpelacje poselskie w sprawie prawidłowego stosowania stawek podatku w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA
[22-02-18]  

Na początku roku pisaliśmy o złożeniu przez posła Grzegorza Adama Woźniaka Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa na wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa dwóch interpelacji w sprawie prawidłowego stosowania stawek podatku w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA

 

Odpowiedzi na interpelacje udzielili:

- w dniu 26 stycznia 2018 r. Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18045 na interpelację poselską nr 18045 w sprawie stosowania przez firmy usług drogowych stawek podatku od towarów i usług w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA.

 

- w dniu 16 lutego 2018 r. Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18044 na interpelację poselską nr 18044 w sprawie prawidłowego stosowania przez firmy usług drogowych stawek podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA

  

  Zdęcia z XIV Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi
[21-02-18]  

 

Zapraszamy do naszej galerii ze zdjęciami z XIV Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi

  

[21-02-18]   odsłon: 219
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
                                                                                                                                                                                                                                                           
Mając na uwadze liczne Państwa obowiązki zawodowe i związaną z tym konieczność wcześniejszej rezerwacji terminów, Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż tegoroczne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Izby planowane jest w dniu 26 kwietnia b.r. w Krakowie, w Hotelu Novotel Kraków Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 5. Natomiast w dniu 27 kwietnia br. planowana jest tradycyjnie dla osób chętnych wycieczka turystyczna.
  
 więcej » 

1 2 3 >>>

© 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe