Maj 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR 

Archiwum 2017
   Komunikat Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.
napisał:   15-05-2017 14:29   odsłon: 454

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wypracowali rozwiązanie zapewniające skuteczną weryfikację obowiązku nałożonego przepisami art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, uwzględniające jednocześnie zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

Na stronie UZP zostało zamieszczone wypracowane stanowisko, zgodnie z którym dla realizacji celów określonych w art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp zamawiający jest uprawniony do żądania od wykonawców lub podwykonawców oświadczeń i dokumentów potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę. Dla skutecznej weryfikacji obowiązku określonego we wskazanych wyżej przepisach, zamawiający może pozyskiwać takie dane osobowe pracowników, jak: imię i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, mając na względzie potrzebę zapewnienia efektywnej realizacji polityki społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, jak również konieczność przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, udostępnił na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych:

- przykładowe postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące wymogów w zakresie art. 29 ust. 3a i art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp

oraz

- opinię dotyczącą art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniającą wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r.

  Załączniki:

  • przykładowe postanowienia siwz »

  • opinia »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe