Czerwiec 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2017
   Wspólne wystąpienie OIGD, PSWNA i PZPB do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa
napisał:   28-06-2017 10:33   odsłon: 408

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa z zaniepokojeniem obserwują brak reakcji na palący problem zgłaszany przez nasze organizacje, dotyczący właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni (tzw. szorstkości). Do dziś organizacje nie otrzymały odpowiedzi na   pismo z dnia 14.03.2017 r., w którym opisały problem od strony technicznej i wskazały na możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji, jakie ten problem stwarza nie tylko dla realizacji programu budowy dróg, ale także w odniesieniu do kondycji firm budowlanych (pismo w załączeniu).

Podobnie przedstawia się sytuacja dotycząca pisma w sprawie instrukcji DPT-14 z dnia 23.05.2017 r. Przedstawione w nim problemy mają kluczowe znaczenie dla wykonawców przy wycenie ofert, ale równocześnie stwarzają dla nich ogromne ryzyka związane z możliwością braku zapłaty za wykonane roboty. Zdaniem organizacji przyjęte przez GDDKiA warunki odbioru mogą w skrajnym przypadku narazić wykonawcę na kilkudziesięcioprocentowe potrącenia, które negatywnie odbijają się również na kondycji podwykonawców i dostawców (pismo w załączeniu).

OIGD, PSWNA i PZPB wyraziły także niepokój, że osiągnięty wspólnym wysiłkiem pozytywny efekt przy opracowaniu nowego wzorca umowy na budowę dróg jest niweczony „zaszywaniem” dodatkowych ryzyk w innych dokumentach kontraktowych, a także zadeklarowały gotowość do natychmiastowego zaangażowania się w wypracowanie zrównoważonych rozwiązań, które obejmą całość dokumentów tworzących umowę (pismo z dnia 21.06.2017 r. w załączeniu).

 

  Załączniki:

  • pismo z dnia 14.03.2017 r. »

  • pismo z dnia 23.05.2017 r. »

  • pismo z dnia 21.06.2017 r. »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe