Luty 2019Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2017
   Spotkanie przedstawicieli OIGD z Dyrekcją GDDKiA na temat „Całorocznego kompleksowego utrzymania dróg”
napisał:   30-06-2017 09:33   odsłon: 566

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z Panią Iwoną Stępień-Pilipczuk Z-cą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

O spotkanie poprosiła Izba wysyłając do GDDKiA pismo zawierające uwagi i opinie członków Izby świadczących usługi bieżącego utrzymania dróg – do otrzymanych z GDDKiA materiałów dotyczących „Całorocznego kompleksowego utrzymania dróg” (Opis przedmiotu Zamówienia, Wzór Umowy oraz „Zarządzenie Nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie wytycznych bieżącego utrzymania oraz prowadzenia czynności utrzymaniowych na drogach krajowych”) – pismo nr OIGD 58/2017 (poniżej w załączeniu).

Spotkanie rozpoczęło się od rozmów na temat zgłoszonego do GDDKiA problemu ze stawką podatku VAT w umowach dotyczących utrzymania dróg w systemie tradycyjnym i „utrzymaj standard” - pismo nr OIGD 64/2017 (poniżej w załączeniu). Podczas spotkania Izba otrzymała zapewnienie, że GDDKiA przedstawi ten problem Ministrowi Infrastruktury i Budownictwa.

W następnej kolejności rozmawiano o zasygnalizowanych i omówionych w piśmie nr OIGD 58/2017 problemach. W większości GDDKiA podzieliła uwagi zgłoszone przez Izbę i zmieni bądź też doprecyzuje zapisy, natomiast w kilku punktach mamy doprecyzować nasze uwagi i zaproponować brzmienie konkretnych zapisów. Izba została również poproszono o zaproponowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w tego typu przetargach.

  Załączniki:

  • pismo OIGD 58/2017 »

  • pismo OIGD 64/2017 »

  •    
    << Powrót
    © 2007-2019 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe