Październik 2017MuratorplusBELLATOR 

Aktualności
  Objaśnienie podatkowe MF w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT
[06-07-17]  

Na stronie internetowej Ministerstwa Finansów w dniu 3 lipca br. zostało zamieszczone objaśnienie podatkowe w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych oraz najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi w zakresie odwróconego obciążenia podatkiem VAT transakcji dotyczących świadczenia usług budowlanych

www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/wiadomosci/komunikaty

  

[30-06-17]   odsłon: 210

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z Panią Iwoną Stępień-Pilipczuk Z-cą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
 więcej » 

[28-06-17]   odsłon: 144

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, na swojej stronie internetowej, zamieściła dokument: „Informacja dla podwykonawców biorących udział w realizacji inwestycji drogowych GDDKiA”

Ponadto, zgodnie z informacją przekazaną przez GDDKiA na stronach internetowych realizowanych Kontraktów zostały dodane zakładki ze spisem zgłoszonych i zatwierdzonych przez GDDKiA podwykonawców.

  
 więcej » 

[28-06-17]   odsłon: 159

W dniu 22 czerwca br. w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z Panią Iwoną Stępień-Pilipczuk Z-cą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Panem Jackiem Grygą  Z-cą Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
 więcej » 

[28-06-17]   odsłon: 192

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa z zaniepokojeniem obserwują brak reakcji na palący problem zgłaszany przez nasze organizacje, dotyczący właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni (tzw. szorstkości). Do dziś organizacje nie otrzymały odpowiedzi na   pismo z dnia 14.03.2017 r., w którym opisały problem od strony technicznej i wskazały na możliwość wystąpienia negatywnych konsekwencji, jakie ten problem stwarza nie tylko dla realizacji programu budowy dróg, ale także w odniesieniu do kondycji firm budowlanych (pismo w załączeniu).

Podobnie przedstawia się sytuacja dotycząca pisma w sprawie instrukcji DPT-14 z dnia 23.05.2017 r. Przedstawione w nim problemy mają kluczowe znaczenie dla wykonawców przy wycenie ofert, ale równocześnie stwarzają dla nich ogromne ryzyka związane z możliwością braku zapłaty za wykonane roboty. Zdaniem organizacji przyjęte przez GDDKiA warunki odbioru mogą w skrajnym przypadku narazić wykonawcę na kilkudziesięcioprocentowe potrącenia, które negatywnie odbijają się również na kondycji podwykonawców i dostawców (pismo w załączeniu).

OIGD, PSWNA i PZPB wyraziły także niepokój, że osiągnięty wspólnym wysiłkiem pozytywny efekt przy opracowaniu nowego wzorca umowy na budowę dróg jest niweczony „zaszywaniem” dodatkowych ryzyk w innych dokumentach kontraktowych, a także zadeklarowały gotowość do natychmiastowego zaangażowania się w wypracowanie zrównoważonych rozwiązań, które obejmą całość dokumentów tworzących umowę (pismo z dnia 21.06.2017 r. w załączeniu).

  
 więcej » 

[21-06-17]   odsłon: 152

Do 135 mld zł ze 107 mld zł podniósł rząd limit finansowy Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.). 20 czerwca 2017 r. Rada Ministrów przyjęła zmianę uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu budowy dróg krajowych, która zakłada m.in. przedstawienie do końca roku listy inwestycji jakie zostaną sfinansowane w ramach nowego limitu w formie projektu zmian do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) i przygotowanie odrębnego programu wieloletniego wskazującego zadania na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA, zapewniające ich dostosowanie do przenoszenia nacisku 11,5 t/oś wraz z rozwiązaniami zabezpieczającymi jego finansowanie ze środków budżetu państwa.

  
 więcej » 

  Zmiany w składzie Prezydium Rady Izby
[13-06-17]  

Zarząd Izby informuje, iż na ostatnim posiedzeniu Rady Izby w dniu 7 czerwca br. w wyniku wyborów uzupełniających w głosowaniu tajnym:

 

I. Pan Franciszek Kosiorowski - Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Rzeszowa został wybrany na funkcję Wiceprezydenta Izby do końca kadencji 2015-2018. 

 

II. Pan Mieczysław Chmielewski – Prezes Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. ze Zwolenia został wybrany na funkcję Członka Prezydium Rady Izby do końca kadencji 2015-2018.

  

  rynekinfrastruktury.pl: Dzieciuchowicz: Potrzeba odrębnych regulacji dla małych zamówień na roboty budowlane
[13-06-17]  

– Jesteśmy jednym z nielicznych, jeżeli nie jedynym państwem w Unii Europejskiej, które stosuje wszystkie rygory przewidziane przez dyrektywy unijne również dla tzw. zamówień podprogowych – zwraca uwagę Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, współprzewodnicząca drogowej Rady Ekspertów.

Cały artykuł: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/dzieciuchowicz-potrzeba-odrebnych-regulacji-dla-malych-zamowien-na-roboty-budowlane-58913.html

  

  Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne: Nie da się wskazać jednego sposobu oceny ofert
[13-06-17]  

O Białej Księdze branży drogowej i jej skutkach, zmianach w ustawie Prawo zamówień publicznych i problemach wynikających z praktyki stosowania tej ustawy, problemach podczas realizacji kontraktów, jaki był dla branży rok 2016 i o perspektywach na 2017 rok - Barbarą Dzieciuchowicz, prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w rozmowie z Mariuszem Karpińskim-Rzepą i Marią Szruba z magazynu Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

Cały artykuł: http://www.nbi.com.pl/nie-da-sie-wskazac-jednego-sposobu-oceny-ofert-2/

  

[12-06-17]   odsłon: 206

W dniu 8 czerwca 2017 roku w Krakowie z udziałem licznej reprezentacji członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie, podczas którego podsumowano działania podjęte w minionym roku przez Izbę.

Rok 2016 był pierwszym pełnym rokiem współpracy Izby z nowym kierownictwem Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa i częściowo zmienionym kierownictwem GDDKiA. Był to też rok, który praktycznie rozpoczął nową unijną perspektywę budżetową na lata 2014-2023 z perspektywą do 2025 roku, co zmobilizowało organy Izby do wytężonej pracy i jak nigdy dotąd wielkiej nadziei na lepszą współpracę z resortem i jego agendami.

  
 więcej » 

<<< 1 2 3 4 ... 6 7 8 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe