Październik 2017MuratorplusBELLATOR 

Aktualności
[12-06-17]   odsłon: 135

W dniu 8 czerwca br. na konferencji prasowej Wiceminister Jerzy Szmit i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk przedstawili działania podejmowane przez MIB i GDDKiA, których celem jest skuteczniejsza ochrona firm realizujących kontrakty drogowe.

Resort infrastruktury i budownictwa podjął decyzję o konieczności zastosowania przez GDDKiA większej liczby dodatkowych działań na rzecz podwykonawców. Jak czytamy na stronie MIB działania, które zostaną podjęte przez GDDKiA, polegają na stworzeniu listy zatwierdzonych podwykonawców, jej opublikowaniu na stronie internetowej kontraktu, comiesięcznych spotkaniach z zatwierdzonymi podwykonawcami oraz regularnej sprawozdawczości do centrali GDDKiA i MIB.

W umowach wprowadzono katalog klauzul zakazanych. Postanowienia umów zawieranych obecnie przez GDDKiA z wykonawcami zawierają katalog postanowień zakazanych w umowach z podwykonawcami – chodzi o zapisy, które są skrajnie niekorzystne bądź przerzucające na podwykonawców ryzyka z umowy wykonawczej. Jednocześnie będą stosowane tzw. złote klauzule. Są to zapisy, które muszą zostać zawarte w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

  
 więcej » 

[09-06-17]   odsłon: 152

1 czerwca br. w Gdańsku odbyła się Konferencja „Plany i wyzwania dla infrastruktury drogowej województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego” zorganizowana przez LOTOS Asfalt Sp. z o.o., Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa. Było to spotkanie członków organizacji oraz firm drogowych z województwa Pomorskiego i Zachodniopomorskiego z przedstawicielami administracji drogowej podczas którego zostały przedstawione plany budowy dróg krajowych i wojewódzkich na tym terenie. Uczestnicy konferencji poznali efekty prac Rady Ekspertów ds. optymalizacji procesu realizacji inwestycji infrastrukturalnych działającej przy Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, wysłuchali prezentacji nt. poszukiwania efektywnych rozwiązań w zakresie budowy i utrzymania infrastruktury drogowej, a także o zrównoważonym rozwoju dróg publicznych w Polsce i innowacyjnych zastosowaniach asfaltów drogowych w infrastrukturze.

  
 więcej » 

[06-06-17]   odsłon: 161

19 czerwca br. zapraszamy do Warszawy na V Kongres Infrastruktury Polskiej organizowany przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR we współpracy z najbardziej znaczącymi podmiotami branżowymi i samorządowymi. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest partnerem merytorycznym tego wydarzenia.

Podczas Kongresu Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i dr Jacek Stefański z Arcata Partners będą przedstawiali prezentację nt kondycji branży drogowej.

  
 więcej » 

[30-05-17]   odsłon: 182
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
 
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje, iż w dniu 1 czerwca br. wchodzi w życie ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz. U. z 2017 r., poz. 993).
W dniu dzisiejszym przesłaliśmy Państwu Pismo OIGD 56/2017 zawierające omówienie dokonanych tą ustawą zmian.
 
  
 więcej » 

[29-05-17]   odsłon: 171

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Producentów Nawierzchni Asfaltowych i Polski Związek Pracodawców Budownictwa, w związku z wdrożeniem przez GDDKiA do powszechnego stosowania Instrukcji DP-T 14 dot. oceny jakości robót na drogach krajowych (Zarządzenie nr 10 z dnia 30.03.2017 r.), wystąpiły do Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Pana Jerzego Szmita o zorganizowanie w MIB spotkania przedstawicieli GDDKiA, organizacji branżowych oraz resortu na temat przedstawionych w piśmie problemów.

  
 więcej » 

[15-05-17]   odsłon: 203

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych wspólnie z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wypracowali rozwiązanie zapewniające skuteczną weryfikację obowiązku nałożonego przepisami art. 29 ust. 3a i  art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, uwzględniające jednocześnie zasady wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych.

  
 więcej » 

  CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. IDENTYFIKACJA I PRZECIWDZIAŁANIE
[12-05-17]  
Zapraszamy na konferencję pt. „CZYNY NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH. IDENTYFIKACJA I PRZECIWDZIAŁANIE”, która odbędzie się 24 maja 2017r. w Warszawie. Organizatorem konferencji jest Grupa Doradcza KZP, zaś OIGD jest patronem wydarzenia.Podczas konferencji zostanie przedstawiona analiza zagadnień uwzględniająca różne punkty widzenia. Prelegentami będą bowiem przedstawiciele UZP, UOKiK, KIO, NIK, Fundacji Batorego, Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, Kancelarii Ziembiński & Partnerzy, a także – co unikatowe dla polskich konferencji – przedstawiciele międzynarodowych, niezależnych organizacji: Transparency International i DIGIWHIST.
Aktualny program oraz prezentacja sylwetek prelegentów: tutaj
Rejestracja online: tutaj
  

[12-05-17]   odsłon: 168
W Kielcach zakończyły się XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska największe w Europie Środkowej wydarzenie, na którym prezentowany był sprzęt oraz materiały do budowy dróg blisko 400 firm z przeszło 20 krajów całego świata. W ramach imprezy organizowane były liczne seminaria i debaty, m.in. debata „W dialogu buduje się najlepiej” współorganizowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa  oraz inne organizacje branży drogowej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas tych targów.
Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wielu interesujących spotkań, wymiany cennych doświadczeń oraz możliwości odpowiedzenia na Państwa pytania.
  
 więcej » 

  Konferencja Muratorplus.pl „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm”
[12-05-17]  

W dniu 8 maja br. Prezes Zarządu uczestniczyła w debacie „Mądry Polak po szkodzie?”, którą zorganizowano w czasie konferencji „Rynek zamówień publicznych dla uczciwych firm”. Była to trzecia konferencja z cyklu "Chcemy uczciwego budownictwa".

Na zdjęciu od lewej: Ryszard Kowalski, prezes Związku Pracodawców – Producentów Materiałów dla Budownictwa; Małgorzata Stręciwilk, prezes Urzędu Zamówień Publicznych; Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa; Adrian Furgalski, wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR

 

Fot.: Magdalena Niezabitowska-Krogulec/MURATOR

 

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, ponadto przedstawiciele firm wykonawczych oraz organizacji branżowych. Podczas konferencji został także podpisany List Intencyjny mający na celu podjęcie współpracy w ramach koalicji „Chcemy uczciwego budownictwa”, której celem będzie walka z szarą strefą oraz wszelkimi patologiami w budownictwie.

 

Materiały z tej konferencji w serwisie Muratorplus.pl:

http://www.muratorplus.pl/biznes/rynek-zamowien-publicznych-dla-uczciwych-firm/

  

  Zapraszamy do Kielc na Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA
[08-05-17]  
XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA    to wydarzenie, na które co roku czekają wszyscy związani z budownictwem drogowym, dlatego obecność Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podczas kolejnej edycji Targów jest oczywista.
Zapraszamy do odwiedzenia stoiska E2 Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na XXIII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 w dniach 9-11 maja 2017 r.
Pierwszego dnia targów (9.05.2017 r.) Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z organizacjami branżowymi sektora budowlanego – Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy organizuje konferencję „W DIALOGU BUDUJE SIĘ NAJLEPIEJ” – godz. 1115 – 1300 sala konferencyjna OMEGA, wstęp wolny.
Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na możliwość spotkania z Państwem!
Barbara Dzieciuchowicz
Prezes Zarządu
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
  

<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe