Październik 2017MuratorplusBELLATOR 

Aktualności
  Rynek Infrastruktury: Prezes OIGD: Więcej firm będzie mogło uczestniczyć w przetargach
[08-05-17]  
Wprowadzone zmiany –  jeśli chodzi o sposób zabezpieczania robót, wymagania dotyczące personelu, czy wielkości przerobów –  spowodują, że sytuacja finansowa będzie pozwalała na uczestnictwo w postępowaniach ogłaszanych przez Generalną Dyrekcję nie tylko największym firmom. Mam nadzieję, że więcej firm będzie w ogóle w stanie wystartować w przetargach, przede wszystkim jako konsorcja, ale nie tylko – mówi Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.
Cały artykuł: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/prezes-oigd-wiecej-firm-bedzie-moglo-uczestniczyc-w-przetargach-58410.html
  

[26-04-17]   odsłon: 192

Zarząd Izby, w piśmie OIGD 48/2017, poinformował swoich członków o wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu oraz wydanym po rozpoznaniu od niego skargi kasacyjnej, wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego, w sprawie momentu opodatkowania usług budowlanych.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[26-04-17]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Uzupełnienie JEDZ w dwa dni http://www.kzp.net.pl/opracowania/uzupelnienie-jedz-w-dwa-dni/

Prezes UZP dąży do otwarcia bezpiecznej ścieżki dla odwołań podprogowych na „wybór najkorzystniejszej oferty http://www.kzp.net.pl/opracowania/prezes-uzp-dazy-do-otwarcia-bezpiecznej-sciezki-dla-odwolan-podprogowych-na-wybor-najkorzystniejszej-oferty/

STOSOWANIE KLAUZUL SPOŁECZNYCH W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/stosowanie-klauzul-spolecznych-zamowieniach-publicznych/

  

[25-04-17]   odsłon: 263

Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa                    

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Izby Nr 4/2017 z dnia 23 marca 2017 roku, tegoroczne Walne Zgromadzenie Izby odbędzie się w Krakowie w dniu 8 czerwca 2017 roku.
PLANOWANY PROGRAM:
8 czerwca 2017 rok
1.  Walne Zgromadzenie Izby w godz. 1100-1615 – sala konferencyjna Hotelu NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST, ul. Armii Krajowej 11.
2. Uroczysta kolacja godz. 2000-2400 – Hotel NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST.
  
 więcej » 

  Komentarz - Builder, "INFRASTRKUTRA 2017 - PERSPEKTYWY I BARIERY ROZWOJU"
[24-04-17]  

Barbara Dzieciuchowicz, Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, udzieliła miesięcznikowi Builder komentarza do majowego wydania „Buildera” dodatek „Budownictwo Komunikacyjne” nt. „INFRASTRUKTURA 2017 – PERSPEKTYWY I BARIERY ROZWOJU”:

Mam nadzieję, iż rok 2017 będzie lepszy od poprzedniego, bo to co najgorsze w kwestii spadków produkcji budowlano-montażowej jest już w tej chwili poza branżą. W roku 2016 zostały zatwierdzone w większości województw Regionalne Programy Operacyjne, tak więc ogłaszane są kolejne przetargi na drogi samorządowe, aczkolwiek spodziewam się, że lepszy będzie rok 2018, bowiem będzie to rok wyborów, co zawsze obfituje w samorządach w różnego rodzaju inwestycje. Natomiast jeśli chodzi o GDDKiA, to mam nadzieję, iż zdecydowanie przyspieszą działania związane z rozstrzyganiem przetargów ogłoszonych jeszcze w 2015 roku. Ogłoszono wtedy prawie 60 przetargów na kwotę ponad 29 mld, niespełna połowa z nich jest na drugim etapie lub została rozstrzygnięta. Na początku tego roku uruchomiono kilka nowych postępowań, w których zdecydowanie korzystniejsze dla firm są warunki udziału, a także zapisy łączącej strony umowy. Liczę na to, że tych przetargów będzie więcej, będą ogłaszane kolejne związane z likwidacją miejsc niebezpiecznych, czy też na zadania remontowe i modernizacyjne. W planie GDDKiA na rok 2017 jest więcej środków na powyższe roboty niż w roku ubiegłym. Największą barierą może być wolne rozstrzyganie przetargów już ogłoszonych, a także brak nowych postępowań”.
  

[24-04-17]   odsłon: 173

Zarząd Izby informuje, iż w związku z pismem OIGD 92/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,  skierowanym do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych „o wydanie opinii w sprawie dopuszczalności przyjmowania przez zamawiających e-gwarancji i uznawania jej na równi z gwarancją w formie papierowej, w procedurze udzielania zamówień publicznych – UZP, Departament Prawny przedstawił swoje stanowisko w odniesieniu do wadium wnoszonego w formie gwarancji bankowej, o którym mowa w art. 45 ust. 6 pkt. 3 ustawy Pzp[1].

  
 więcej » 

[21-04-17]   odsłon: 170

Nagroda „Polskie Drogi 'XXI” to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom, firmom i  instytucjom odnoszącym sukcesy w dziedzinie drogownictwa i mającym znaczący wpływ na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

Organizatorami Nagrody „Polskie drogi 'XXI” są:  Redakcja miesięcznika „Polskie Drogi”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

  
 więcej » 

[20-04-17]   odsłon: 163

Raport opracowała Arcata Partners, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa,  korzystając z  opinii zarządów firm działających w branży drogowej. Raport został opracowany na podstawie zbadania sytuacji finansowej 420 firm drogowych działających w Polsce. Analizowana była sytuacja w okresie ostatnich dwudziestu lat, na podstawie sprawozdań finansowych firm - od roku 1996 do końca roku 2015, a na podstawie ankiet także dla roku 2016.

  
 więcej » 

[20-04-17]   odsłon: 185
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w marcu br. wystosowała do GDDKiA dwa pisma w ramach toczącej się debaty nt. optymalizacji kosztów budowy dróg w Polsce.
  
 więcej » 

[13-04-17]   odsłon: 194

Uwagi do Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I. Roboty drogowe. Załącznik do zarządzenia nr 10 GDDKiA z dnia 30 marca 2017r.

- W wersji opublikowanej na stronach GDDKiA dnia 30.03.2017 roku jedyną zmianą jakiej dokonano w stosunku do wersji z dnia 16.02.2017 jest granica, dla której ustala się potrącenia za wartość średnią lepiszcza rozpuszczalnego (odzyskanego) dla kategorii ruchu KR3-7 (z wartości 0,11% na 0,16% tabela 1, propozycja GDDKiA).

- Nie uwzględniono żadnej z uwag przedstawicieli OIGD i PSWNA przedstawionych na spotkaniach i zawartych w przygotowanej propozycji zapisów Instrukcji DP-T14 v z dnia 01.03.2017r. i tak:

  
 więcej » 

<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe