Lipiec 2018Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Archiwum 2017
[20-04-17]   odsłon: 250

Raport opracowała Arcata Partners, we współpracy z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa,  korzystając z  opinii zarządów firm działających w branży drogowej. Raport został opracowany na podstawie zbadania sytuacji finansowej 420 firm drogowych działających w Polsce. Analizowana była sytuacja w okresie ostatnich dwudziestu lat, na podstawie sprawozdań finansowych firm - od roku 1996 do końca roku 2015, a na podstawie ankiet także dla roku 2016.

  
 więcej » 

[20-04-17]   odsłon: 262
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w marcu br. wystosowała do GDDKiA dwa pisma w ramach toczącej się debaty nt. optymalizacji kosztów budowy dróg w Polsce.
  
 więcej » 

[13-04-17]   odsłon: 341

Uwagi do Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych. Część I. Roboty drogowe. Załącznik do zarządzenia nr 10 GDDKiA z dnia 30 marca 2017r.

- W wersji opublikowanej na stronach GDDKiA dnia 30.03.2017 roku jedyną zmianą jakiej dokonano w stosunku do wersji z dnia 16.02.2017 jest granica, dla której ustala się potrącenia za wartość średnią lepiszcza rozpuszczalnego (odzyskanego) dla kategorii ruchu KR3-7 (z wartości 0,11% na 0,16% tabela 1, propozycja GDDKiA).

- Nie uwzględniono żadnej z uwag przedstawicieli OIGD i PSWNA przedstawionych na spotkaniach i zawartych w przygotowanej propozycji zapisów Instrukcji DP-T14 v z dnia 01.03.2017r. i tak:

  
 więcej » 

[12-04-17]   odsłon: 428

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych we współpracy z firmą Wegarten Construction (reprezentującą w Europie Centralnej kilka firm amerykańskich)  zorganizowały w styczniu br. merytoryczne spotkanie przedsiębiorców branży drogowej, na którym zaprezentowane zostały przez partnerów amerykańskich najnowsze doświadczenia rynku amerykańskiego w zakresie metod uszorstnienia nawierzchni z betonu cementowego.

 

Temat spotkania: "NOWOCZESNE METODY STOSOWANE W USA POLEPSZENIA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH I OBNIŻENIA EMISJI HAŁASU NA NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH I LOTNISKOWYCH Z BETONU CEMENTOWEGO".

 
  
 więcej » 

  XXIII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO, ROTRA, EUROPARKING
[07-04-17]  
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA, MASZBUD, TRAFFIC-EXPO, ROTRA, EUROPARKING, które odbędą się w Kielcach w dniach 9 – 11 maja br., to wydarzenie, na które co roku czekają wszyscy związani z budownictwem drogowym. Izba od początku towarzyszy tym Targom, wierząc że są jednym z tych ważnych miejsc, gdzie mogą spotkać się i prowadzić merytoryczny dialog partnerzy przygotowujący i realizujący obecne i przyszłe inwestycje drogowe. Targi te na stałe wpisały się w kalendarz najważniejszych spotkań naszej branży i każdego roku gromadzą firmy związane z budownictwem drogowym, inżynierią ruchu oraz bezpieczeństwem drogowym.
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa będzie miała na Targach swoje stoisko, dlatego chcielibyśmy zaproponować naszym członkom możliwość wyłożenia na stoisku Izby swoich folderów, jak również wykorzystania go do spotkań biznesowych.
Stoisko Izby o numerze E2 jest do Państwa dyspozycji, w celu uzgodnienia szczegółów prosimy o kontakt z biurem Izby.
Z poważaniem,
Barbara Dzieciuchowicz
Prezes Zarządu
  

[05-04-17]   odsłon: 395

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa w dniu14 marca br.   zwróciły się do Ministra Jerzego Szmita z prośbą o ocenę bieżącej sytuacji i aktualnego stanu wymagań prawnych i technicznych (wprowadzanych do stosowania przez GDDKiA) dotyczących właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogowych określonych w załączniku nr. 6 do rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 124).

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[03-04-17]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Poszukiwanie informacji lub zaświadczeń u konkurencji

https://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/poszukiwanie-informacji-lub-zaswiadczen-u-konkurencji/

 

„Wykonawca, który skorzystał z doświadczenia podmiotu trzeciego, a uważa że będzie je wykonywał siłami własnymi”:

http://www.kzp.net.pl/opracowania/wykonawca-ktory-skorzystal-z-doswiadczenia-podmiotu-trzeciego-a-uwaza-ze-bedzie-je-wykonywal-silami-wlasnymi/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

[21-03-17]   odsłon: 414

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż w dniu dzisiejszym, w odpowiedzi na pismo OIGD 18/2016 z dnia 23 lutego br., otrzymaliśmy pismo z Ministerstwa Finansów nr  PT10.812.10.2017.TXZ.182E z dnia 20 marca 2017 r. informujące, że na stronie www.finanse.mf.gov.pl, w dziale VAT w zakładce broszury informacyjne, zostały opublikowane Objaśnienia podatkowe – stosowanie mechanizmu odwróconego obciążenia w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych.

  
 więcej » 

[02-03-17]   odsłon: 406
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa informuje, że w dniu 1 stycznia 2017 roku  weszła w życie ustawa  z dnia 16 grudnia 2016 r.  o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. z 2016r., poz. 2255).
  
 więcej » 

  Rynek Infrastruktury: Rynek dojrzał. Ceny są wyższe, bo jest większa świadomość ryzyk
[01-03-17]  
Nieprzystająca do obecnych realiów baza odniesienia oraz dojrzałość rynku – to, według Barbary Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa niektóre, choć nie jedyne, powody obserwowanego „wzrostu” cen w relacji do kosztorysów inwestorskich.
  

<<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>>

© 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe