Listopad 2017
Muratorplus


BELLATOR 

Aktualności
[25-01-17]   odsłon: 248

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa informuje, iż z dniem 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. z 2016 r., poz. 2255).

  
 więcej » 

  Konferencja "Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych"
[20-01-17]  

Relacja z konferencji "Nowelizacja ustawy PZP w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki zamówień na projektowanie i wykonanie robót budowlanych", organizowanej przez Grupę Doradczą KZP, która miała miejsce 11 stycznia br. w Warszawie. Podczas konferencji przedstawiono analizę nowelizacji PZP uwzględniającą różne punkty widzenia. Była to konferencja, która bardzo praktycznie i realnie traktowała o problemach czy kierunkach rozwoju systemu zamówień publicznych.

Relacja z konferencji "Jakość publicznych inwestycji budowlanych zaczyna się od ustawy Pzp"

  

  Nowelizacja rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
[19-01-17]  

Minister Rozwoju i Finansów w porozumieniu z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministrem Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Nowe przepisy wejdą w życie 1 kwietnia 2017 r., a obecnie rozporządzenie oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw.

Pełny tekst komunikatu znajduje się na stronie Ministerstwa Rozwoju https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/mniej-obowiazkow-szkoleniowych-dla-operatorow-maszyn-budowlanych

  

[17-01-17]   odsłon: 354

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w październiku 2016 roku złożyła wniosek o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla prac związanych z utrzymaniem dróg.

  
 więcej » 

  Brakuje pieniędzy na utrzymanie i budowę dróg
[13-01-17]  

  Koszt utrzymania sieci dróg krajowych będzie rósł wraz z jej rozbudową. Obecne nakłady na poziomie ok. 3 mld zł rocznie na utrzymanie istniejących ponad 19 tys. km tras są niewystarczające - podkreśliła w rozmowie z portalem wnp.pl Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

  

[09-01-17]   odsłon: 233

  Pod koniec grudnia 2016 roku zostały wydane przez Sądy Okręgowe - wskutek rozpatrzenia skarg wniesionych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - dwa wyroki dopuszczające możliwość wnoszenia odwołań w postępowaniach podprogowych wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

  
 więcej » 

  NIK o barierach w procesie realizacji inwestycji drogowych
[09-01-17]  
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dniu 22 listopada 2016 r. wyniki kontroli barier w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na drogach krajowych. Bariery utrudniające proces budowy dróg krajowych, spowodowane były przede wszystkim niestabilnością Programu Budowy Dróg Krajowych oraz niedostosowaniem organizacyjnym GDDKiA do powierzonych jej działań, w tym niedostatecznym nadzorem nad przygotowaniem zadań inwestycyjnych. Bezpośrednim skutkiem powyższych barier były m.in. przerwy w realizacji inwestycji, utrata środków finansowych, błędy we wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych oraz w dokumentacji projektowej, a także przypadki niedostatecznego rozpoznania geologicznego terenu budowy. NIK zaznacza, że przeszkody występujące w procesie inwestycyjnym generowały wysokie koszty oraz miały wpływ na opóźnienia w budowie dróg.
  

  wnp.pl: W budownictwie powrócił dialog. Problemów do rozwiązania mnóstwo
[09-01-17]  
Pozytywnym trendem w 2016 r. była poprawa relacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Doszło do tego dzięki zmianie podejścia ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które zdecydowało się na szerszy dialog z branżą - powiedziała portalowi wnp.pl Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Cały artykuł: W budownictwie powrócił dialog. Problemów do rozwiązania mnóstwo.

  

  wnp.pl: Budownictwo drogowe powtarza negatywny scenariusz
[04-01-17]  

Jesienią 2015 r. rozpisano 60 przetargów GDDKiA o wartości ok. 30 mld zł. Praktycznie do września 2016 r. pozostały one na etapie przeprowadzonych prekwalifikacji. Powstały w ten sposób zastój będzie trudny do nadrobienia - podkreśliła w rozmowie z portalem wnp.pl Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Cały artykuł: Budownictwo drogowe powtarza negatywny scenariusz
  

[03-01-17]   odsłon: 552

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż w dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 2024). Powyższa regulacja wprowadza – w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, z późn. zm.), ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 186, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) – przepisy modyfikujące.

 

  
 więcej » 

<<< 1 2 3 ... 5 6 7 8 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe