Luty 2019Raport o firmach drogowychMuratorplus


BELLATOR

 

Aktualności
[13-04-18]   odsłon: 264

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, w nawiązaniu do wcześniejszej informacji dotyczącej posiedzenia Komisji Infrastruktury w sprawie stosowania przez firmy wykonawcze świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług, zamieszcza w załączeniu pismo OIGD 48/2018 do Prezesa Rady Ministrów wraz z odpowiedzią.

  
 więcej » 

[27-03-18]   odsłon: 342

W dniu 21 marca 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji Infrastruktury. Posiedzenie Komisji zostało zwołane w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu na wniosek grupy posłów. Porządek dzienny przewidywał: „Informację Ministra Infrastruktury oraz Ministra Finansów na temat stosowania przez firmy wykonawcze, świadczące usługi w zakresie utrzymaniowych robót drogowych, stawek podatku od towarów i usług”.

W dyskusji zwrócono uwagę na konieczność zdefiniowana usługi kompleksowego utrzymania dróg i ustalenia jednakowej stawki podatku od towarów i usług, albowiem organy skarbowe zaczęły wszczynać postępowania dotyczące wyjaśnienia, jaka stawka podatku VAT została zastosowana w umowach zawieranych przez firmy z GDDKiA. Wszczęte wobec umów zawieranych w ubiegłych latach postępowania mogą zakończyć się uznaniem przez organy podatkowe, iż w ww. umowach zastosowano nieprawidłową, zaniżoną stawkę podatku od towarów i usług.

Różnica wynikała z faktu, iż GDDKiA w umowach typu „Utrzymaj Standard” stosowała dwie stawki podatku VAT 8% i 23% w zależności od rodzaju czynności, natomiast w interpretacji Ministra Finansów powinno to być 23%.

  
 więcej » 

[23-03-18]   odsłon: 405

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa i Polski Związek Pracodawców Budownictwa na początku roku wspólnie wystąpili do Ministra Infrastruktury  z apelem o wdrożenie rozwiązań minimalizujących skutki wzrostu cen poprzez wprowadzenie do umów klauzuli waloryzującej opartej o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Wspólnym celem organizacji jest wprowadzenie przez inwestorów publicznych do kontraktów zapisów uwzględniających ryzyka znaczącej zmiany cen, które oddawałyby rzeczywistą sytuację rynkową, a tym samym, na ograniczenie negatywnych skutków dynamicznego wzrostu cen i zmniejszenie zagrożenia dla kondycji branży budowlanej.

Poniżej załączamy odpowiedź Ministerstwa Infrastruktury na wyżej wspomniane pismo ws. wzrostu cen i kosztów robót inwestycyjnych w obszarze dróg i kolei.

  
 więcej » 

[07-03-18]   odsłon: 521
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż tegoroczne Walne Zgromadzenie Izby odbędzie się w Krakowie w dniu 26 kwietnia 2018 roku.
 
PLANOWANY PROGRAM:
 
26 kwietnia 2018 roku
1. Walne Zgromadzenie Izby w godz. 1100-1600 – sala konferencyjna Hotelu NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM, ul. Tadeusza Kościuszki 5.
2. Uroczysta kolacja godz. 2000-2400 – Hotel NOVOTEL KRAKÓW CENTRUM.
  
 więcej » 

[27-02-18]   odsłon: 409

W dniu 19 lutego br. w  siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach odbyło się spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z  reprezentantami Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich. Delegacjom przewodniczyli Barbara Dzieciuchowicz, prezes OIGD i  Zbigniew Tabor, przewodniczący Konwentu ZDW.

  
 więcej » 

  Dwie odpowiedzi z MF i MI na interpelacje poselskie w sprawie prawidłowego stosowania stawek podatku w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA
[22-02-18]  

Na początku roku pisaliśmy o złożeniu przez posła Grzegorza Adama Woźniaka Przewodniczącego Podkomisji Stałej ds. transportu drogowego, drogownictwa i lotnictwa na wniosek Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa dwóch interpelacji w sprawie prawidłowego stosowania stawek podatku w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA

 

Odpowiedzi na interpelacje udzielili:

- w dniu 26 stycznia 2018 r. Paweł Cybulski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18045 na interpelację poselską nr 18045 w sprawie stosowania przez firmy usług drogowych stawek podatku od towarów i usług w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA.

 

- w dniu 16 lutego 2018 r. Marek Chodkiewicz – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=18044 na interpelację poselską nr 18044 w sprawie prawidłowego stosowania przez firmy usług drogowych stawek podatku VAT w odniesieniu do wykonywanych usług utrzymaniowych dla GDDKiA

  

  Zdęcia z XIV Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi
[21-02-18]  

 

Zapraszamy do naszej galerii ze zdjęciami z XIV Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi

  

[21-02-18]   odsłon: 383
Członkowie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
                                                                                                                                                                                                                                                           
Mając na uwadze liczne Państwa obowiązki zawodowe i związaną z tym konieczność wcześniejszej rezerwacji terminów, Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż tegoroczne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Izby planowane jest w dniu 26 kwietnia b.r. w Krakowie, w Hotelu Novotel Kraków Centrum, ul. Tadeusza Kościuszki 5. Natomiast w dniu 27 kwietnia br. planowana jest tradycyjnie dla osób chętnych wycieczka turystyczna.
  
 więcej » 

[19-02-18]   odsłon: 1534

 

KOMUNIKAT NR 3
 
XIV MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM I SNOWBOARDZIE IM. WOJTKA MALUSI odbyły się we wcześniej zaplanowanym terminem – w dniu 17 lutego br. na stoku Szymoszkowa w Zakopanem.
Zgłosiło się 253 zawodników, w tym 16 snowboardzistów w dwóch kategoriach i 237 narciarzy w 3 kategoriach oraz w dwunastu grupach wiekowych. W zawodach wystartowało łącznie 232 zawodników.
W uroczystości zakończenia zawodów wzięło udział, wraz z gośćmi i kibicami, ok. 350 osób.
Bazę noclegową zorganizowano w hotelu Mercure Kasprowy Zakopane i tam też, podczas uroczystej kolacji, ogłoszono wyniki zawodów w poszczególnych kategoriach oraz świętowano zakończenie zawodów.
  
 więcej » 

[13-02-18]   odsłon: 1315

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jako organizator XIV Mistrzostw Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim  i Snowboardzie imienia Wojtka Malusi zamieszcza poniżej listy startowe zawodników narciarskich oraz snowboardowych. W celu usprawnienia zawodów uprzejmie prosimy o odszukanie i sprawdzenie swojego numeru startowego (listy startowe będą również wywieszone podczas zawodów).

  
 więcej » 

<<< 1 2 3 4 5 >>>

© 2007-2019 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe