Marzec 2018
Muratorplus


BELLATOR 

Rada Izby
Rada Izby ustala strategie funkcjonowania Izby, bieżące kierunki działania oraz nadzoruje bieżącą działalność Izby.
W skład Rady Izby wchodzą osoby reprezentujące przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, po jednym członku Rady na każde rozpoczęte 15 przedsiębiorców - członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z każdego regionu.
Liczbę regionów określa się według liczby aktualnie istniejących województw zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym kraju.
Kadencja Rady Izby trwa trzy lata.
Członek Rady Izby wykonuje swoje obowiązki osobiście.
 
Skład Rady Izby:
 
Region Dolnośląski

1. Arkadiusz Kierkowicz
EUROVIA  S.A. MYSŁOWICE

Region Kujawsko-Pomorski
2. Roman Rubach
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. - TORUŃ
 
Region Lubelski
3.  Stanisław Bartnicki
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych
Parczew S. A.
 

Region Łódzki

4.  Marek Kijanowicz
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów "ERBEDIM" Sp. z o.o.  - PIOTRKÓW TRYBUNALSKI
 
Region Małopolski
5. Andrzej Kuklicz
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe "GODROM" Sp. z o.o. - GORLICE
 
Region Mazowiecki
6.  Mieczysław Chmielewski
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. - ZWOLEŃ

7. Wojciech Kucharczyk 
PLANETA Sp. z o.o. - WARSZAWA
 
8. Krystyna Szymaniak
RETTENMAIER Polska Sp. z o.o. WARSZAWA
 
Region Opolski
9.  Erwin Filipczyk
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. - KRAPKOWICE
 

Region Podkarpacki

10.  Franciszek Kosiorowski
Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg  i Mostów Sp. z o.o. - RZESZÓW
 
Region Podlaski
11.  Adam Kulikowski
Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe  „UNIDROG” Sp. z o.o.- GRAJEWO
 
Region Pomorski
12. Adam Wojczuk
LOTOS Asfalt Sp. z o.o. - GDAŃSK
 
Region Śląski
13. Benedykt Sikora
"ASbud" Sp. z o.o. KATOWICE
 
Region Świętokrzyski
14. Ryszard Wojton
BUDROMOST STARACHOWICE Sp. z o.o. - WĄCHOCK   
   
Region Wielkopolski
15Jan Malitowski
Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. - KALISZ
 
16. Krzysztof Szeszuła
DROGOPAL Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła, OPALENICA
 
Region Zachodniopomorski
17.  Krystyna Łazarz
PRD NOWOGARD  S.A. - NOWOGARD
 
 
 
 

 

 

 

 

 


do góry
   
© 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe