Marzec 2018
Muratorplus


BELLATOR 

Prezydium Rady Izby
Pracami Rady Izby kieruje Prezydent Izby przy współudziale Wiceprezydentów oraz Członków Prezydium.
 
Skład Prezydium:
 
Adam Kulikowski
PREZYDENT IZBY
 
Krystyna Łazarz
WICEPREZYDENT IZBY
 
Franciszek Kosiorowski
WICEPREZYDENT IZBY
 
Mieczysław Chmielewski
CZŁONEK PREZYDIUM RADY IZBY
 
Erwin Filipczyk
CZŁONEK PREZYDIUM RADY IZBY
 
Wojciech Kucharczyk
CZŁONEK PREZYDIUM RADY IZBY
 
Jan Malitowski
CZŁONEK PREZYDIUM RADY IZBY


do góry
   
© 2007-2018 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe