Władze Izby

Rada Izby


Rada Izby ustala strategie funkcjonowania Izby, bieżące kierunki działania oraz nadzoruje bieżącą działalność Izby. 
W skład Rady Izby wchodzą osoby reprezentujące przedsiębiorców zrzeszonych w Izbie, po jednym członku Rady na każde rozpoczęte 15 przedsiębiorców - członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa z każdego regionu.
Liczbę regionów określa się według liczby aktualnie istniejących województw zgodnie z obowiązującym podziałem administracyjnym kraju.


Kadencja Rady Izby trwa trzy lata. 

 • Region dolnośląski

  Wakat

 • Region kujawsko-pomorski

  Marcin Szerszeń
  Dyrektor ds. realizacji kontraktów Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S. A.

 • Region lubelski

  Wakat

 • Region lubuski

  Jarosław Szurogajło
  Właściciel RBV Jarosław Szurogajło

 • Region łódzki

  Przemysław Klonowski
  Dyrektor Naczelny, Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o.

 • Region małopolski

  Andrzej Kuklicz
  Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe „GODROM” Sp. z o.o.

 • Region mazowiecki

  Mieczysław Chmielewski
  Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

  Janusz Dróźdź
  Dyrektor, Członek Zarządu Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

  Waldemar Ostrowski
  Prezes Zarządu PLANETA Sp. z o.o.

 • Region opolski

  Erwin Filipczyk
  Prezes Zarządu Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o.

 • Region podkarpacki

  Franciszek Kosiorowski
  Wiceprezes Zarządu Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o.

 • Region podlaski

  Adam Dzięcioł
  Kierownik Działu Dużych Kontraktów UNIBEP S.A.

 • Region pomorski

  Adam Wojczuk
  Dyrektor LOTOS Asfalt Sp. z o.o.

 • Region śląski

  Stanisław Waszkiewicz
  Prezes Zarządu Grupa Drogopol Sp. z o.o.

 • Region świętokrzyski

  Ryszard Wojton
  Prezes Zarządu Budromost – Starachowice Sp. z o.o.

 • Region wielkopolski

  Krzysztof Szeszuła
  Prezes Zarządu Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A.

  Jan Malitowski
  Dyrektor DROGOPAL Zakład Robót Drogowych

 • Region zachodniopomorski

  Krystyna Łazarz
  Prezes Zarządu PRD NOWOGARD S.A.