• W celu realizacji Wolnego Wniosku przyjętego przez Walne Zgromadzenie dot. wprowadzenia w praktyce nowych technologii informatycznych w zakresie wzajemnej komunikacji i stworzenia narzędzi do kontaktów z członkami Izby, w ramach Izby został powołany Zespół ds. komunikacji. 
  • W ramach Zespołu ds. komunikacji współpracują m.in.: 
  • ASBUD Maszyny Drogowe Sp. z o.o. 
  • EUROASFALT
  • GIERA Znaki Drogowe Sp. j. 
  • NESSEN POLSKA Sp. z o.o. 
  • ONDE S.A. 
  • PRD NOWOFGARD S.A. 
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski

  • Kontakt: oigd@oigd.com.pl