Kwiecień 2015

 

Aktualności
[03-04-2015 10:03]   odsłon: 83

Członkowie Ogólnopolskiej Izby  Gospodarczej Drogownictwa

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Izby Nr 7/2015 z dnia 26 marca 2015 roku, tegoroczne Walne Zgromadzenie Izby odbędzie się w Krakowie w dniu 28 maja 2015 roku. 

PLANOWANY PROGRAM:

28 maja 2015 roku

1. Walne Zgromadzenie Izby w godz. 1100-1600 – sala konferencyjna Hotelu NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST, ul. Armii Krajowej 11.
2. Uroczysta kolacja godz. 2000-2400 – Hotel NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST.

  
więcej »

[20-04-15]   odsłon: 30

  Podczas prowadzenia największych inwestycji drogowych Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych nie potrafiła zapewnić wystarczająco dobrego nadzoru nad jakością robót drogowych. Żadna z  dróg oddanych do ruchu w  latach 2008-2009 nie była objęta monitoringiem jakości. Wdrożono go w  pełni od 2011  roku. W konsekwencji monitoringiem jakości robót nie objęto więc blisko 40  proc. dróg o  łącznej długości 834  km, oddanych do użytku od stycznia 2008 do końca marca 2013  roku. Wady i usterki wystąpiły na ponad 70  proc. odcinków zbadanych przez NIK. Z  kolei niewłaściwie opracowana dokumentacja projektowa była podstawą uzasadnionych roszczeń wykonawców – łącznie na 63  mln  zł – związanych z  koniecznością wykonywania dodatkowych robót i  prac naprawczych.

  
 więcej » 

  Porozumienie o współpracy pomiędzy Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, a Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa
[20-04-15]  

  W dniu 16 kwietnia 2015 r. podczas III Śląskiego Forum Drogownictwa zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich a Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa. Na mocy tego Porozumienia strony rozpoczynają współpracę w obszarze drogownictwa, w zakresie; stworzenia i ujednolicenia dokumentów technicznych oraz technologicznych, inicjatyw legislacyjnych dotyczących zamówień publicznych, zmiany zasad i sposobów finansowania drogownictwa w Polsce. 

  

[15-04-15]   odsłon: 45
 
 
Nagroda „Polskie Drogi 'XXI” to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom, firmom i  instytucjom odnoszącym sukcesy w dziedzinie drogownictwa i mającym znaczący wpływ na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.
 
Organizatorami Nagrody „Polskie drogi 'XXI” są:  Redakcja miesięcznika „Polskie Drogi”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.
  
 więcej » 

[14-04-15]   odsłon: 44

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaprasza na seminarium pt.:


„Ekwiwalentność postanowień umów o roboty budowlane – działania zmierzające do ustandaryzowania zapisów umownych i  wypracowania jednolitej praktyki ich realizacji.”,
 
które odbędzie się 14 maja 2015 roku w godz. 1100 – 1600 w hali E, sala seminaryjna E3, podczas XXI Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach przy ul. Zakładowej 1.
 
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[14-04-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt Inżynierię wyceny cen jednostkowych bierze się pod uwagę także badając rażąco niską cenę. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/138-Inzynierie-wyceny-cen-jednostkowych-bierze-sie-pod-uwage-takze-badajac-razaco-niska-cene.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

  Barbara Dzieciuchowicz Prezesem Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
[09-04-15]  

Zgodnie z Uchwałą Rady Izby Nr 5/2015 z dnia 26 marca 2015 roku Prezesem Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na kadencję od 1.04.2015 do 31.05.2018 roku w głosowaniu tajnym została wybrana Pani Barbara Dzieciuchowicz.


 

  

  Prawo zamówień publicznych
[07-04-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Lawirowanie dokumentami po otwarciu wniosków lub ofert narusza art. 2 Dyrektywy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie:http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/137-Lawirowanie-dokumentami-po-otwarciu-wnioskow-lub-ofert-narusza-art.-2-Dyrektywy.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

  Prawo zamówień publicznych
[30-03-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. zdolnościami innego podmiotu nieco ewoluuje w nowej Dyrektywie. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/134-Dysponowanie-zdolnosciami-innego-podmiotu-nieco-ewoluuje-w-nowej-Dyrektywie.html
Tym wszystkim, którzy występują w procesie budowlanym jako podwykonawcy polecamy artykuł pt. Inwestor powinien wiedzieć, które dokładnie roboty ma wykonać podwykonawca i za jakim wynagrodzeniem.
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

  Prawo zamówień publicznych
[23-03-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Szybkość postępowania wyparła prawdę z zamówień. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/133-Szybkosc-postepowania-wyparla-prawde-z-zamowien.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

1 2 3 4 >>>

© 2007-2015 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe