Listopad 2014

 

Aktualności
[30-10-14]   odsłon: 19

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaniepokojona decyzją Dyrektora GDDKiA dotyczącą budowy 855 km dróg szybkiego ruchu (na ogólną liczbę 1405,7 km zgodnie z Zał. Nr 5 do Uchwały Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 2014 roku w sprawie zmiany „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015”) w technologii betonowej w perspektywie finansowej  2014-2020 zwróciła się w tej sprawie do Pani   Marii Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.W załączeniu pismo OIGD 135/2014.

  
 więcej » 

[30-10-14]   odsłon: 19

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaniepokojona decyzją GDDKiA  z początku października 2014 roku, w sprawie budowy w perspektywie finansowej 2014-2020   - 855 km dróg   szybkiego ruchu w technologii nawierzchni betonowej wystąpiła w tej sprawie do Dyrektora GDDKiA. W załączeniu zamieszczamy Państwu Pismo OIGD 134/2014. 

  
 więcej » 

[30-10-14]   odsłon: 17

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zaniepokojona decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dotyczącą wykonania nawierzchni betonowej dla ponad 855 km dróg szybkiego ruchu w perspektywie finansowej 2014-2020 wystąpiła z tym problemem do Pana Stanisława Żmijana, Przewodniczącego Sejmowej Komisji Infrastruktury. W załączeniu zamieszczamy pismo OIGD 131/2014 w tej sprawie.  

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[27-10-14]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Znika z systemu zamówień publicznych "czarna lista wykonawców". Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/109-Znika-z-systemu-zam0wien-publicznych-czarna-lista-wykonawcow.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

[24-10-14]   odsłon: 58
 

Członkowie Ogólnopolskiej
Izby Gospodarczej Drogownictwa

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest bardzo zaniepokojona decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad  dotyczącą wykonania nawierzchni betonowej dla ponad 855 km dróg szybkiego ruchu w perspektywie finansowej 2014-2020. 

  
 więcej » 

[24-10-14]   odsłon: 48

 

Serdecznie dziękujemy za odwiedzenie naszego stoiska podczas XII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2014 w Warszawie.
Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wielu interesujących spotkań, wymiany cennych doświadczeń oraz odpowiedzenia na Państwa pytania. 
  
 więcej » 

[24-10-14]   odsłon: 59

 

Podczas XII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem Infrastruktura 2014, w dniu 23 października br., Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zorganizowała  bezpłatne seminarium „Nowelizacja prawa zamówień publicznych w praktyce”.
  
 więcej » 

[20-10-14]   odsłon: 85

  Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż w dniu 25 grudnia 2014 wejdą w życie zmiany  w Kodeksie cywilnym w części dotyczącej gwarancji jakości i rękojmi za wady.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[20-10-14]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „KIO wyciąga narzędzie do walki z nieprawdziwymi informacjami z otchłani nicości”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/108-KIO-wyciaga-narzedzie-do-walki-z-nieprawdziwymi-informacjami-z-otchlani-nicosci.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

[08-10-14]   odsłon: 184

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż 25 września 2014 roku Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad wydał dwa zarządzenia wprowadzające nowe Wymagania Techniczne WT-1:2014 i WT-2:2014.

  
 więcej » 

1 2 3 ... ... 8 9 10 >>>

© 2007-2014 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe