Lipiec 2016
BELLATOR


 

Aktualności
[03-03-2016 00:00]   odsłon: 541

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

  Prawo zamówień publicznych
[01-07-16]  

  Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Wyjaśnienia ceny muszą zawierać analizę w jakim stopniu każda okoliczność umożliwiła obniżenie ceny”.     Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/231-Wyjasnienia-ceny-musza-zawierac-analize-w-jakim-stopniu-kazda-okolicznosc-umozliwila-obnizenie-ceny.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[27-06-16]   odsłon: 28
Poniżej zamieszczamy pismo OIGD 70/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. będące omówieniem najważniejszych dla naszej branży, ostatnio wydanych wyroków Sądu Najwyższego:
- wyrok SN z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. akt. IV CSK 223/15,
- wyrok SN z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt III CSK 115/15.
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[27-06-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Zasadność żądania dopuszczenia składania ofert częściowych, gdy przedmiot zamówienia faworyzuje jednego wykonawcę”.     Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/230-Zasadnosc-zadania-dopuszczenia-skladania-ofert-czesciowych-gdy-przedmiot-zamowienia-faworyzuje-jednego-wykonawce.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  Prawo zamówień publicznych
[20-06-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Dopiero po wyczerpaniu wszystkich procedur sanacyjnych można odrzucić ofertę”.     Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/229-Dopiero-po-wyczerpaniu-wszystkich-procedur-sanacyjnych-mozna-odrzucic-oferte.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  Prawo zamówień publicznych
[16-06-16]  

 

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Zmiana retoryki Odwołującego może być uznana za próbę budowania zarzutów od nowa”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/228-Zmiana-retoryki-Odwolujacego-moze-byc-uznana-za-probe-budowania-zarzutow-od-nowa.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  Prawo zamówień publicznych
[06-06-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Wybór oferty najkorzystniejszej, którą wykonawca nie jest już związany”.   Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/227-Wybor-oferty-najkorzystniejszej-ktora-wykonawca-nie-jest-juz-zwiazany.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[03-06-16]   odsłon: 91

W Kielcach zakończyły się XXII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada-Polska podczas których można było zobaczyć produkty ponad 400 firm z przeszło 20 krajów całego świata. 

Targi otworzył Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk. Podkreślił, że od ponad dwudziestu lat targi Autostrada-Polska są barometrem tego, co dzieje się w gospodarce i fundamentem, na którym buduje się gospodarkę, stąd zainteresowanie wydarzeniem i obecność najbardziej liczących się graczy w tej branży z kraju i ze świata.

Serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy odwiedzili nasze stoisko podczas tych targów

Dziękujemy za możliwość przeprowadzenia wielu interesujących spotkań, wymiany cennych doświadczeń oraz możliwości odpowiedzenia na Państwa pytania. 

  
 więcej » 

[03-06-16]   odsłon: 81

Pierwszego dnia targów (31.05.2016r.) Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z organizacjami branżowymi sektora budowlanego – sygnatariuszami Białej Księgi Branży Drogowej: Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Sekcją Krajową Drogownictwa NSZZ „ Solidarność”, Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszeniem Klub Inżynierii Ruchu, Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy zorganizowało konferencję „DIALOG SIĘ OPŁACA OD BIAŁEJ KSIĘGI BRANŻY DROGOWEJ DO OPTYMALIZACJI BUDOWY DRÓG”

 

 

  
 więcej » 

[03-06-16]   odsłon: 68

Drugiego dnia targów (1.06.2016r.) Izba zorganizowała we współpracy z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych Sp. z o.o. bezpłatne seminarium „NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016

 

 

  
 więcej » 

1 2 3 4 5 6 >>>

© 2007-2016 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe