Kwiecień 2014
 

Aktualności
[20-03-2014 08:32]   odsłon: 114

  Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Izby Nr 6/2014  z dnia 14 marca 2014 roku tegoroczne Walne Zgromadzenie Izby połączone z Jubileuszem XX-lecia OIGD odbędzie się w dniu 14 maja 2014 roku w Kielcach, w Centrum Kongresowym Targów Kielce, ul. Zakładowa 1.

  
więcej »

[17-04-14]   odsłon: 16

  Zarząd Izby zamieszcza w załączeniu ważniejsze informacje oraz wyrok SN dotyczące zamówień publicznych.

  
 więcej » 

[17-04-14]   odsłon: 12

  Trybunał Konstytucyjny na rozprawie w dniu 15 kwietnia 2014 r. orzekł, że przepis dotyczący wysokości opłaty za skargę od orzeczenia KIO na czynności dokonane po otwarciu ofert, jest niezgodny z Konstytucją.

  
 więcej » 

[17-04-14]   odsłon: 15

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z prośbą o wprowadzenie w życie metody badania ITSR wg procedury opracowanej w IBDiM na zlecenie GDDKiA. Członkowie OIGD informowali, iż w wielu laboratoriach, zarówno kontrolnych jak i u wykonawców występują duży rozrzuty powtarzalności i odtwarzalności wyników badań ITSR wg obowiązującej procedury WT-2: 2010 Załącznik 1.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[16-04-14]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.:  Przetargi przyśpieszają od 16 kwietnia 2014r. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/72-Przetargi-przyspieszaja-od-16-kwietnia-2014r..html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[14-04-14]   odsłon: 26

W dniu 7 kwietnia 2014 w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie mające na celu rozstrzygnięcie kwestii związanych z formą, miejscem i czasem pracy grupy roboczej nad wytycznymi stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych.
W spotkaniu uczestniczyli między innymi przedstawiciele GDDKiA, SiTK, IBDiM, OIGD, Linii Życia, PKD oraz organizatorzy Konferencji Specjalistycznych MEDIA-PRO POLSKIE MEDIA PROFESJONALNE EWELINA NAWARA.

  
 więcej » 

[14-04-14]   odsłon: 19

 

W dniu 25.03.2014 r. w siedzibie PKP Polskie Linie Kolejowe S. A. odbyło się spotkanie uczestników procesu przewozowego kruszyw.
Na spotkaniu byli obecni przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Polskiego Związku Producentów Kruszyw, PKP Cargo S.A., DB Schenker Rail Polska S. A., ZIK Leśkiewicz Kosmala Sp. jawna, Freightliner PL Sp. z o.o., Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Sp. z o.o., Pomorskiego Przedsiębiorstwa Mechaniczno-Torowego Sp. z o.o., Zakładu Robót Komunikacyjnych DOM SP. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Pol-Miedź Trans Sp. z o.o., Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, TRAKCJA PRKil S.A.
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa reprezentowali przedstawiciele firm:
Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. oraz Strabag Sp. z o.o.

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[14-04-14]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.:  Unieważnienie postępowania to nie arbitralna decyzja zamawiającego. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/71-Uniewaznienie-postepowania-to-nie-arbitralna-decyzja-zamawiajacego.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[08-04-14]   odsłon: 61
W dniu 26 marca b.r. odbyło się w siedzibie GDDKiA w Warszawie spotkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji i Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[07-04-14]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.:  Zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/69-Zawezwanie-do-proby-ugodowej-przerywa-bieg-terminu-przedawnienia.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

1 2 3 4 >>>

© 2007-2014 OIGD designed by ESC S.A. - VelaCMS