Maj 2016

BELLATOR


 

Aktualności

Zapraszamy do Kielc na Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA
[23-05-2016 10:01]  

XXII Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA – POLSKA   to wydarzenie, na które co roku czekają wszyscy związani z budownictwem drogowym, dlatego obecność Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podczas kolejnej edycji Targów jest oczywista. Przegląd możliwości polskiego sektora drogowego, perspektywa wymiany doświadczeń ale również wiele spotkań merytorycznych, które poruszą tematy najważniejsze dla branży, to jest to, czego spodziewamy się biorąc w nich udział.

Zapraszamy do odwiedzenia stoiska E2 Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa na XXII Międzynarodowych Targach Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach przy ul. Zakładowej 1 w dniach 31 maja - 2 czerwca 2016 r.

Pierwszego dnia targów (31.05.2016r.) Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa wspólnie z organizacjami branżowymi sektora budowlanego – sygnatariuszami Białej Księgi Branży Drogowej: Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa, Sekcją Krajową Drogownictwa NSZZ „ Solidarność”, Stowarzyszeniem Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Komunikacji RP, Stowarzyszeniem Klub Inżynierii Ruchu, Stowarzyszeniem Polski Kongres Drogowy organizuje konferencję „DIALOG SIĘ OPŁACA OD BIAŁEJ KSIĘGI BRANŻY DROGOWEJ DO OPTYMALIZACJI BUDOWY DRÓG” – godz. 1115 – 1300 sala konferencyjna OMEGA, wstęp wolny.

Drugiego dnia targów (1.06.2016r.) Izba organizuje bezpłatne seminarium „NOWELIZACJA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2016 godz. 1100 – 1500 hala E, sala seminaryjna E3

Na oba wydarzenia serdecznie zapraszamy.

Cieszymy się na możliwość spotkania z Państwem!

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

  

[16-05-2016 14:28]   odsłon: 82

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Centrum Obsługi Zamówień Publicznych Sp. z o.o. zapraszają na seminarium pt.:

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016”

(… czyli zmiana przepisów ustawy Pzp w związku z koniecznością dostosowania  do  Dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE… )

które odbędzie się 1 czerwca 2016 roku w godz. 1100 – 1500 w hali E, sala seminaryjna E3, podczas XXII Międzynarodowych Targów Budownictwa Drogowego AUTOSTRADA-POLSKA w Kielcach przy ul. Zakładowej 1.

  
więcej »

[03-03-2016 00:00]   odsłon: 455

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

  rynekinfrastruktury.pl: Dzieciuchowicz: Nie Unia, lecz my sami odpowiadamy za sytuację na rynku budownictwa drogowego
[24-05-16]  

Po kilku latach dużych inwestycji branża drogowa zamiast się wzmocnić, osłabła. Dziś wiemy, że winnych tej sytuacji nie ma co szukać na zewnątrz. Sami w kraju tworzymy warunki realizacji inwestycji, a tym samym warunki rozwoju – i branży, i infrastruktury. O sytuacji w branży drogowej w wywiadzie dla portalu rynekinfrastruktury.pl mówi Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Cały artykuł: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/dzieciuchowicz-nie-unia-lecz-my-sami-odpowiadamy-za-sytuacje-na-rynku-budownictwa-drogowego-54015.html

  

[18-05-16]   odsłon: 26

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pismem nr DPR.DPR-1.240.22.2015.PK.4 z dnia 17 maja 2016 r., w odpowiedzi na postulaty Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa dot. konieczności zweryfikowania i obniżenia  stosowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad warunków udziału w postępowaniach przetargowych na  prace projektowe oraz prace remontowe i przebudowy dróg krajowych, przekazała Izbie standardowe warunki udziału w postępowaniach na w/w prace.

 

 

  
 więcej » 

[16-05-16]   odsłon: 47

W dniu 11 maja 2016 roku w Krakowie z udziałem licznej reprezentacji członków Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz zaproszonych gości odbyło się Walne Zgromadzenie naszej organizacji, podczas którego zostały omówione najważniejsze problemy nurtujące środowisko drogowców. Rozpoczął się nowy okres programowania unijnego. Na ten czas został przyjęty rządowy program budowy dróg krajowych. Zakłada on wybudowanie 4,6 tys. km autostrad, dróg ekspresowych i obwodnic. Łącznie z drogami przewidzianymi do wybudowania w ramach drogowych spółek specjalnego przeznaczenia i przebudowami dróg krajowych to blisko 5 tys. km. Na ten cel przewidziano 107 mld zł. W ocenie Izby, co podkreślano podczas obrad, skuteczna realizacja tego programu, przy tak przyjętej wysokości finansowania, budzi poważne wątpliwości. Doświadczenia z pierwszej perspektywy pokazały, że nierealne programy stanowią zachętę dla niewiarygodnych firm z różnych części świata, co niekorzystnie wpływa na kondycję polskich firm.

  
 więcej » 

[29-04-16]   odsłon: 61

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przedstawił w wyroku z dnia 7 kwietnia 2016 r., (sygn. akt C-324/14)   interpretację prawa unijnego w zakresie zasad korzystania przez wykonawcę z potencjału podmiotu trzeciego. Został on wydany na kanwie polskiej sprawy. Z pytaniami do TSUE zwróciła się Krajowa Izba Odwoławcza.

Powyższy wyrok wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału, zgodnie z którą udostępnienie potencjału nie jest jedynie formalnością, złożeniem odpowiedniej deklaracji, lecz powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w realizacji zamówienia.

 

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[25-04-16]  

Informujemy, że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczące problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Kultura bezkarności zamawiającego

http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/219-Kultura-bezkarnosci-zamawiajacego.html

oraz

Duże kłopoty długich gwarancji

http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/220-Duze-klopoty-dlugich-gwarancji.html

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły są dostępne przez 21 dni.

  

[21-04-16]   odsłon: 68

Nagroda „Polskie Drogi 'XXI” to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom, firmom i  instytucjom odnoszącym sukcesy w dziedzinie drogownictwa i mającym znaczący wpływ na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

Organizatorami Nagrody „Polskie drogi 'XXI” są:  Redakcja miesięcznika „Polskie Drogi”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

 

Kandydatów do Nagrody „Polskie drogi ’XXI” w kategoriach:

- firma branży drogowej

- administracja rządowa i samorządowa

- osobowość w drogownictwie

- dziennikarz zajmujący się tematyką drogową

mogą zgłaszać organizacje i instytucje reprezentujące środowiska inżynierskie i przedsiębiorstwa różnych sektorów budownictwa drogowego, organizacje samorządowe i inne organizacje drogowców, a także firmy oraz organy administracji państwowej i jednostki samorządu. Instytucja lub organizacja może także dokonać zgłoszenia we własnym imieniu.

  
 więcej » 

1 2 3 4 5 >>>

© 2007-2016 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe