Październik 2015

 

Aktualności
  Szanse liczone w stratach – dlaczego polscy przedsiębiorcy zapłacili tak wysoką cenę za modernizację infrastruktury w Polsce?
[30-09-15]  

  W dniu 23 września 2015 r. podczas Targów Trako w Gdańsku odbyła się zorganizowana przez Stowarzyszenie Inicjatywa dla Infrastruktury debata pt. „Szanse liczone w stratach – dlaczego polscy przedsiębiorcy zapłacili tak wysoką cenę za modernizację infrastruktury w Polsce?” w debacie uczestniczyła między innymi Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu OIGD.  Informacja o przedmiotowej debacie znajduje się na stronie:  www.dlainfrastruktury.pl/inicjatywa-dla-infrastruktury-branza-potrzebuje-wspolnego-glosu/

  

  „Szanse i wyzwania branży drogowej w Polsce w perspektywie 2014 – 2023” – debata Rzeczpospolitej
[29-09-15]  

W dniu 16 września 2015 r. odbyła się debata zorganizowana przez RZECZPOSPOLITĄ   pt.   „Szanse i wyzwania branży drogowej w Polsce w perspektywie 2014 – 2023”, w której uczestniczyła między innymi   Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu OIGD .

Zapraszamy do lektury artykułu z przedmiotowej debaty, „Za dużo ryzyk przy budowie nowych dróg”, który ukazał się w dniu 29.09.2015 r. w Rzeczpospolitej.

Link do wersji elektronicznej artykułu:

www4.rp.pl/Budownictwo/309289805-Za-duzo-ryzyk-przy-budowie-nowych-drog.html

oraz  link do relacji z debaty online: 

www4.rp.pl/TVRPPL/150929912-Szanse-i-wyzwania-branzy-drogowej-w-Polsce-w-perspektywie-2015--2020.html

  

[29-09-15]   odsłon: 58

Kreowanie pozytywnego wizerunku drogownictwa i mostownictwa, wymaga również działań edukacyjnych i popularyzatorskich, ukazujących zarówno genezę i dzieje branży, jak i eksponujących współczesne kierunki rozwoju tego sektora, w którym dominuje nowoczesność, bezpieczeństwo i ekologia. 
W powyższe doskonale wpisuje się inicjatywa wydania nowej edycji albumu „DROGOWNICTWO POLSKIE”, która prócz historii ukaże technologiczne aspekty budowy dróg i mostów oraz zaprezentuje, także w specjalnym serwisie internetowym www.drogownictwopolskie.pl,  najbardziej prężne przedsiębiorstwa branżowe.  

  
 więcej » 

[28-09-15]   odsłon: 52
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa przedstawia w załączeniu orzeczenia z zakresu zamówień publicznych, które mogą być pomocne w Państwa działalności. W szczególności:
 
I.  Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 2014 r., sygn. akt. V ACa 746/13
II.  Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 czerwca 2015 r., sygn. akt III CSK 370/14
III.  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 10 lipca 2015 r., sygn. akt. III CZP 45/15
IV.  Wyrok Sądu  Apelacyjnego w Nowym Sączu, sygn. akt III ACa 375/17
  
 więcej » 

[28-09-15]   odsłon: 120

KOMUNIKAT NR 3

XI STRZELECKIE MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW odbyły się w dniu 26 września br. na Strzelnicy „Lizawka” Polskiego Związku Łowieckiego w Poznaniu. Ostatecznie w zawodach uczestniczyło łącznie 63 zawodników, reprezentujących 21 drużyn oraz 9 zawodników startujących indywidualnie. Łącznie z gośćmi, rodzinami i kibicami w imprezie wzięło udział około 100 osób.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[28-09-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych: Dobre obyczaje kończą się na Odrze i Nysie Łużyckiej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/172-Dobre-obyczaje-koncza-sie-na-Odrze-i-Nysie-Luzyckiej.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[22-09-15]   odsłon: 148

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jako organizator XI Strzeleckich Mistrzostw Polski Drogowców zamieszcza w załączeniu listy startowe zawodników. W celu usprawnienia zawodów uprzejmie prosimy o odszukanie i sprawdzenie numeru swojej drużyny lub numeru w klasyfikacji indywidualnej.

Do zobaczenia na zawodach !!!

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[21-09-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczące problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:
Nie ma obowiązku zapłaty opłaty skarbowej od ustnego umocowania pełnomocnika w KIOhttp://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/171-Nie-ma-obowiazku-zaplaty-oplaty-skarbowej-od-ustnego-umocowania-pelnomocnika-w-KIO.html
Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.
Artykuły są dostępne przez 21 dni.

  

[17-09-15]   odsłon: 127

 

KOMUNIKAT  NR  2
 
Szanowni Państwo,
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje, że XI STRZELECKIE MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW odbędą się we wcześniej ustalonym terminie, tj. 26 września br. na Strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego „Lizawka”, Poznań – Antoninek.
Wszystkie sprawy dotyczące szczegółów technicznych i organizacyjnych zawodów ujęte zostały w Regulaminie, który jest dostępny na stronie internetowej OIGD, na naszej stronie przed zawodami będzie też zamieszczona lista startowa zawodników. Prosimy również o zapoznanie się z Regulaminem Strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego Zarządu Okręgowego PZŁ w Poznaniu, który jest dostępny na stronie internetowej OIGD 
  
 więcej » 

  TRA 2016
[11-09-15]  

 

Konferencji Transport Research Arena 2016, która będzie się odbywała na Stadionie Narodowym w dniach 18-21 kwietnia 2016 będą towarzyszyły liczne wydarzenia, miedzy innymi wystawa oraz TRA Marketplace.
Jej współorganizatorzy: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz Instytut Badawczy Dróg i Mostów serdecznie zapraszają do wyboru najkorzystniejszej formy prezentacji Państwa osiągnięć.
W ramach TRA Marketplace można wziąć udział w Wystawie Plakatów, Forum Wymiany Doświadczeń i przedstawić projekt w stoisku Komisji Europejskiej. Obecnie trwa zgłaszanie abstraktów na wystawę plakatów.
Do udziału w tym prestiżowym przedsięwzięciu, jakim jest TRA2016, organizatorzy zapraszają również sponsorów.
Szczegółowe informacje znajdują się także na www.traconference.eu.

 

  

1 2 3 ... ... 7 8 9 >>>

© 2007-2015 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe