Grudzień 2016BELLATOR 

Aktualności
[13-07-2016 14:45]   odsłon: 350

13 lipca 2016 r. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit wręczył nominacje członkom Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. Powołanie Rady Ekspertów to duży krok i zwieńczenie dotychczasowych kilkumiesięcznych wspólnych prac przedstawicieli wykonawców, zamawiających i strony społecznej, którzy teraz weszli w skład Rady powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Pracami Rady pokierują dwie współprzewodniczące: Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
więcej »

[03-03-2016 00:00]   odsłon: 826

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

  ViaExpert: Wszystko o nawierzchniach drogowych na XX jubileuszowej KONFERENCJI SPECJALISTYCZNEJ nauka-praktyka-biznes
[07-12-16]  

Rozmowa redaktor Anny Rogalińskiej z Barbarą Dzieciuchowicz Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa podczas XX jubileuszowej KONFERENCJI SPECJALISTYCZNEJ nauka-praktyka-biznes - Wszystko o nawierzchniach drogowych na XX jubileuszowej KONFERENCJI SPECJALISTYCZNEJ nauka-praktyka-biznes www.viaexpert.pl

  

  Prawo zamówień publicznych
[07-12-16]  
Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowe artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:
„Przedmiot postępowania nadaje się do kupienia w częściach”: http://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/przedmiot-postepowania-nadaje-sie-do-kupienia-w-czesciac/
Nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych z zamówieniach publicznych, a odpowiedzialność karna urzędnika:
Przedłużanie postępowania przez zamawiającego w celu jego unieważnienia i uniemożliwienia zawarcia umowy:
Wykonawca wykonywał bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania:
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.
  

[22-11-16]   odsłon: 37

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w dniu 9 listopada 2016 r. skierowała pismo do Pani Premier Beaty Szydło, w którym zwróciła się o podjęcie działań celem kompleksowego uregulowania problemu finansowania dróg publicznych w Polsce.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[18-11-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Nadużycie klauzul społecznych: http://www.grupakzp.pl/pl/opracowania/naduzycie-klauzul-spolecznych/

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

[17-11-16]   odsłon: 48
W dniu 27 października 2016 r. w biurze GDDKiA odbyło się spotkanie poświęcone projektowi „Instrukcji DP-T 14 Ocena jakości na drogach krajowych. Cześć I – Roboty drogowe” (wersja 25.10.2016). 
  
 więcej » 

  Spotkanie w GDDKiA w sprawie modeli utrzymania dróg krajowych w Polsce
[16-11-16]  

  W dniu 27 października 2016 r. w biurze GDDKiA odbyło się kolejne spotkanie na temat modeli utrzymania dróg krajowych w Polsce. GDDKiA poinformowała, iż dobiegają końca prace nad określeniem standardów letniego utrzymania dróg. Podczas spotkania dyskutowano i omówiono przewidywane przez GDDKiA modele kontraktacji zadań utrzymaniowych na drogach krajowych. Docelowy model rekomendowany przez GDDKiA to model obszarowy. Model ten jest oparty o rozliczenie wykonawcy z zakontraktowanych efektów działań, eliminuje jednak ryzyko mogące wystąpić przy zastosowaniu modelu Utrzymaj Standard oraz wykorzystuje model Quasi Standard jako etap pośredni. GDDKiA poinformowała, iż w roku 2017 ma zamiar przeznaczyć na finansowanie utrzymania dróg krajowych 3,0 mld zł z tego: 1,5 mld zł na bieżące utrzymanie, 0,850 mld zł, na przebudowy sieci istniejącej, a 0,650 mld zł na remonty na sieci istniejącej. Po zakończeniu prac nad standardami utrzymania letniego OIGD otrzyma do zaopiniowania wzorcową SIWZ oraz OPZ dla modelu obszarowego.

  

[16-11-16]   odsłon: 46

  Uprzejmie informujemy, iż uległy zmianie przepisy dotyczące okresu ważności dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy; w szczególności może zostać wydłużony zgodnie z paragrafem 2 ust. 5 pkt. 1 i pkt. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) okres wymaganego doświadczenia przy wykonywaniu robót budowlanych, usług i dostaw.

  
 więcej » 

[14-11-16]   odsłon: 44

  Zamieszczamy Interpretację ogólną Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług w zakresie momentu powstania obowiązku podatkowego dla usług budowlanych lub budowlano-montażowych -

  
 więcej » 

1 2 3 ... ... 9 10 11 >>>

© 2007-2016 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe