Styczeń 2015

 

Aktualności
[12-12-2014 12:44]   odsłon: 619

  KOMUNIKAT NR 1

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa realizując postanowienia Rady Izby dotyczące integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi imprezami, uprzejmie informuje, że organizuje: 
 
XI MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI.
  
więcej »

[28-01-15]   odsłon: 14

  Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa zamieszcza opinię dotyczącą projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 wraz z szczegółowymi uwagami zawartymi w Formularzu konsultacyjnym.

  
 więcej » 

[27-01-15]   odsłon: 28

Szanowni Państwo,

Z przyjemnością informujemy, że spółka APM została Laureatem Nagrody Innowacyjności
w Transporcie.

Nagroda została przyznana Firmie za Multimedialny System Detekcji Wybranych Cech Szczególnych Pojazdu, algorytm rozpoznawania sylwetki, kategorii, marki i koloru pojazdu, który stanowi uzupełnienie dotychczas stosowanych systemów identyfikacji pojazdów. Uzyskana funkcjonalność zwiększa skuteczność oraz efektywność pracy systemów ARTR.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[23-01-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Ciężar dowodu słuszności zastrzeżenia tajemnicy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/123-Ciezar-dowodu-slusznosci-zastrzezenia-tajemnicy.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

  Prawo zamówień publicznych
[19-01-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Termin kwestionowania tajemnicy przedsiębiorstwa. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/122-Termin-kwestionowania-tajemnicy-przedsiebiorstwa.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

  WALNE ZGROMADZENIE Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa
[14-01-15]  
Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż tegoroczne Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Izby planowane jest w dniach 28-29 maja b.r. w Krakowie.
Szczegółowe informacje opublikujemy po podjęciu przez Radę Izby stosownych uchwał. 
  

[14-01-15]   odsłon: 42

  Zarząd Izby informuje, iż w dniu 17 grudnia 2014 r. odbyło się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad spotkanie kierownictwa GDDKiA z przedstawicielami Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Związku Pracodawców Branży Usług Inżynierskich i współprzewodniczącymi trzech zespołów roboczych ds. wzorcowych warunków kontraktu w obszarach projektowanie, roboty budowlane i utrzymaj standard.

  
 więcej » 

[13-01-15]   odsłon: 52

  Zarząd Izby w załączeniu zamieszcza omówienie interesujących orzeczeń z zakresu zamówień publicznych. 

  
 więcej » 

[13-01-15]   odsłon: 84

  W załączeniu zamieszczamy pisma Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie budowy dróg szybkiego ruchu w technologii betonowej będące odpowiedzią na wystąpienia OIGD.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[12-01-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/121-Cofniecie-oswiadczenia-o-odstapieniu-od-umowy.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

1 2 >>>

© 2007-2015 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe