Lipiec 2014

 

Aktualności
[17-06-2014 13:32]   odsłon: 199

 

Szanowni Państwo,
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa realizując postanowienia Rady Izby dotyczące integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem ubiegłoroczną imprezą, uprzejmie informuje, że organizuje:
 
X STRZELECKIE MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW
 
Zawody odbędą się w dniu   27 września 2014 roku na Strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego „Lizawka” w Poznaniu.
  
więcej »

[29-07-14]   odsłon: 41

 

Sejm w dniu 25 lipca br. znowelizował ustawę Prawo zamówień publicznych (druk sejmowy 2638 i 2638-A). Nowelizacja trafi teraz do Senatu.
Zarząd Izby uczestniczył od kwietnia 2013 roku w posiedzeniach Podkomisji nadzwyczajnej Komisji Gospodarki, która pracowała nad projektem nowelizacji.     
Sejm uchwalił głęboko idące zmiany, których większość była od dłuższego czasu podnoszona przez branżę. Nowelizacja nie wyczerpuje oczywiście wszystkich zmian, o które wnosiliśmy i z pewnością nie rozwiąże wszystkich problemów z jakimi spotykają się firmy budowlane podczas przetargów i realizacji kontraktów.

 

  
 więcej » 

[29-07-14]   odsłon: 12

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w piśmie do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnośnie projektu rozporządzenia w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, po konsultacji z członkami Izby, jak również w porozumieniu z innymi organizacjami działającymi w branży, poparła uwagi zgłoszone przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa w piśmie KK-0058-0085(1)14 z dnia 8 lipca 2014 r.
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[28-07-14]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Ważna umowa z nieprawidłowym VAT. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/93-Wazna-umowa-z-nieprawidlowym-VAT.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[25-07-14]   odsłon: 19

                                                                                                     

Zarząd Izby w dniu 20 marca 2014 roku pismem nr OIGD 43/2014 zwrócił się do Marka Biernackiego Ministra Sprawiedliwości z prośbą o podjęcie inicjatywy ustawodawczej mającej na celu nowelizację ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, w szczególności wnosiliśmy o zmianę art. 34 ust. 1 i ust. 2. Wcześniej – w roku 2012 – również w piśmie do Ministra Sprawiedliwości podnosiliśmy, iż art. 34 ust. 2 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych narusza prawo dostępu do sądu oraz realizowane przed sądem okręgowym prawo do zaskarżania orzeczeń i decyzji wydawanych w pierwszej instancji i w opinii Izby jest niezgodny z Konstytucją RP.
  
 więcej » 

[25-07-14]   odsłon: 25

 

Poniżej załączamy pismo z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju odnoszące się do zgłoszonych przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[21-07-14]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Koszty przy cofnięciu skargi na orzeczenie KIO, gdy zamawiający zgadza się z żądaniami. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/92-Koszty-przy-cofnieciu-skargi-na-orzeczenie-KIO,-gdy-zamawiajacy-zgadza-sie-z-zadaniami.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[16-07-14]   odsłon: 51

 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa przedstawia swoje stanowisko dot. projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie zmiany Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015 przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą Nr 10/2011 w dniu 25 stycznia 2011 r., zmieniony uchwałą Rady Ministrów Nr 186/2012 z dnia 6 listopada 2012 r., uchwałą Rady Ministrów Nr 93/2013 z dnia 4 czerwca 2013r., uchwałą Rady Ministrów Nr 189/2013 z dnia 1 października 2013 r., uchwałą Rady Ministrów Nr 222/2013 z dnia 10 grudnia 2013 r. oraz uchwałą Rady Ministrów Nr 26/2014 z dnia 4 marca 2014 r.
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[16-07-14]  

Informujemy,  że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o.o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Koszty gdy uwzględniono w całości odwołanie, a dodatkowo odwołanie cofnięto. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/91-Koszty-gdy-uwzgledniono-w-calosci-odwolanie,-a-dodatkowo-odwolanie-cofnieto.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte okażą się dla Państwa pomocne.

  

[09-07-14]   odsłon: 88
Zarząd Izby informuje, iż Sejm RP uchwalił w dniu 9 maja 2014 r. ustawę  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768). Przedmiotowa ustawa (tzw. „druga ustawa de regulacyjna”) wchodzi w życie z dniem 10 sierpnia 2014 r.
  
 więcej » 

1 2 3 ... 5 6 7 >>>

© 2007-2014 OIGD designed by ESC S.A. - VelaCMS