Lipiec 2016
BELLATOR


 

Aktualności
25 - 31 lipca 2016 r.: Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
[22-07-2016 09:16]  

W związku z organizowanymi w Krakowie w dniach od 25 do 31 lipca 2016 r. Światowymi Dniami Młodzieży, informujemy o możliwości wystąpienia trudności związanych z komunikacją telefoniczną i e-mailową z Biurem Izby w Krakowie, Biuro Izby w Warszawie będzie funkcjonowało bez zmian. W tym okresie wszelką korespondencję mailową proszę kierować tylko na adres oigd@oigd.com.pl . Kontakt mailowy z adresem b.dzieciuchowicz@oigd.com.pl będzie utrudniony.   Przepraszamy za wszelkie niedogodności, które mogą mieć miejsce w tym czasie.

  

[13-07-2016 14:45]   odsłon: 76

13 lipca 2016 r. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit wręczył nominacje członkom Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. Powołanie Rady Ekspertów to duży krok i zwieńczenie dotychczasowych kilkumiesięcznych wspólnych prac przedstawicieli wykonawców, zamawiających i strony społecznej, którzy teraz weszli w skład Rady powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Pracami Rady pokierują dwie współprzewodniczące: Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
więcej »

[03-03-2016 00:00]   odsłon: 587

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

[22-07-16]   odsłon: 16

  W dniu 19 lipca 2016 roku w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie poświęcone modelom utrzymania dróg krajowych w Polsce. Ze strony GDDKiA w spotkaniu uczestniczyli p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Pan Jacek Bojarowicz oraz Z-cy Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w osobach: Pani Iwona Stępień-Pilipczuk, Pan Andrzej Maciejewski oraz Pan Norbert Wyrwich Dyrektor Departamentu Zarządzania Drogami i Mostami. Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa reprezentowali prezesi i przedstawiciele firm zajmujący się utrzymaniem dróg oraz Barbara Dzieciuchowicz Prezes  Zarządu Izby.

  
 więcej » 

[15-07-16]   odsłon: 36

11 lipca 2016 r. odbyło się ostatnie posiedzenie powołanego przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa Komitetu Sterującego pracującego nad optymalizacją procesu realizacji inwestycji drogowych, na którym podsumowano trwające pół roku prace Komitetu i pięciu grup roboczych; ds. prawa ogólnego, ds. zamówień publicznych, ds. forum kontraktowego, ds. techniki/technologii i ds. finansowania infrastruktury.

  
 więcej » 

[15-07-16]   odsłon: 34

 

Wychodząc naprzeciw licznym propozycjom dotyczącym optymalizacji budowy dróg w Polsce, przedstawianym przez inżynierów, naukowców oraz przedsiębiorstwa, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczyna serię cyklicznych spotkań z podmiotami pragnącymi przedstawić nowe rozwiązania i pomysły techniczne. Cykliczne spotkania organizowane raz w miesiącu w siedzibie centrali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z udziałem przedstawicieli GDDKiA, MIB oraz zgłoszonych podmiotów pomogą udoskonalić wymianę informacji w kwestii nowych rozwiązań i pomysłów technicznych.

  
 więcej » 

  rynekinfrastruktury.pl Chcą ograniczyć solidarną odpowiedzialność inwestora. Podwykonawcy zagrożeni?
[12-07-16]  

 

– Ta zmiana nie jest dobra – w  komentarzu dla portalu rynekinfrastruktury.pl mówi Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Zdaniem prezes Izby, proponowany przepis jest najprostszym rozwiązaniem, które jest wprawdzie korzystne dla inwestorów, którzy – co zrozumiałe – chcą się chronić przed nieuczciwymi podmiotami, ale nie rozwiązuje problemów dotyczących odpowiedzialności wobec podwykonawców. – Tym problemem należy zająć się szerzej.

Cały artykuł: http://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/chca-ograniczenia-solidarnej-odpowiedzialnosci-inwestora-podwykonawcy-zagrozeni---54577.html

  

[06-07-16]   odsłon: 50
Ministerstwo Rozwoju kończy prace nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa uczestniczyła w opiniowaniu kolejnych projektów zmian, a członkowie OIGD na zaproszenie Ministerstwa Rozwoju angażowali się w prace nad tymi zmianami.
  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[01-07-16]  

  Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Wyjaśnienia ceny muszą zawierać analizę w jakim stopniu każda okoliczność umożliwiła obniżenie ceny”.     Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/231-Wyjasnienia-ceny-musza-zawierac-analize-w-jakim-stopniu-kazda-okolicznosc-umozliwila-obnizenie-ceny.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[27-06-16]   odsłon: 73
Poniżej zamieszczamy pismo OIGD 70/2016 z dnia 27 czerwca 2016 r. będące omówieniem najważniejszych dla naszej branży, ostatnio wydanych wyroków Sądu Najwyższego:
- wyrok SN z dnia 14 stycznia 2016 r., sygn. akt. IV CSK 223/15,
- wyrok SN z dnia 25 lutego 2016 r., sygn. akt III CSK 115/15.
  
 więcej » 

1 2 3 ... 5 6 7 >>>

© 2007-2016 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe