Maj 2016

BELLATOR


 

Aktualności
[23-03-2016 11:26]   odsłon: 118

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż zgodnie z Uchwałą Rady Izby Nr 4/2016 z dnia 10 marca 2016 roku, tegoroczne Walne Zgromadzenie Izby odbędzie się w Krakowie w dniu 11 maja 2016 roku.

 

PLANOWANY PROGRAM:

11 maja 2016 roku

1. Walne Zgromadzenie Izby w godz. 1100-1615 – sala konferencyjna Hotelu NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST, ul. Armii Krajowej 11.

2.  Uroczysta kolacja godz. 2000-2400 – Hotel NOVOTEL KRAKÓW CITY WEST.

  
więcej »

[03-03-2016 00:00]   odsłon: 375

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

[29-04-16]   odsłon: 8

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) przedstawił w wyroku z dnia 7 kwietnia 2016 r., (sygn. akt C-324/14)   interpretację prawa unijnego w zakresie zasad korzystania przez wykonawcę z potencjału podmiotu trzeciego. Został on wydany na kanwie polskiej sprawy. Z pytaniami do TSUE zwróciła się Krajowa Izba Odwoławcza.

Powyższy wyrok wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą Trybunału, zgodnie z którą udostępnienie potencjału nie jest jedynie formalnością, złożeniem odpowiedniej deklaracji, lecz powinno gwarantować wykonawcy realną możliwość wykorzystania tego potencjału w realizacji zamówienia.

 

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[25-04-16]  

Informujemy, że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczące problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

Kultura bezkarności zamawiającego

http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/219-Kultura-bezkarnosci-zamawiajacego.html

oraz

Duże kłopoty długich gwarancji

http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/220-Duze-klopoty-dlugich-gwarancji.html

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły są dostępne przez 21 dni.

  

[21-04-16]   odsłon: 31

Nagroda „Polskie Drogi 'XXI” to wyjątkowe wyróżnienie przyznawane osobom, firmom i  instytucjom odnoszącym sukcesy w dziedzinie drogownictwa i mającym znaczący wpływ na rozwój infrastruktury drogowej w Polsce.

Organizatorami Nagrody „Polskie drogi 'XXI” są:  Redakcja miesięcznika „Polskie Drogi”, Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

 

Kandydatów do Nagrody „Polskie drogi ’XXI” w kategoriach:

- firma branży drogowej

- administracja rządowa i samorządowa

- osobowość w drogownictwie

- dziennikarz zajmujący się tematyką drogową

mogą zgłaszać organizacje i instytucje reprezentujące środowiska inżynierskie i przedsiębiorstwa różnych sektorów budownictwa drogowego, organizacje samorządowe i inne organizacje drogowców, a także firmy oraz organy administracji państwowej i jednostki samorządu. Instytucja lub organizacja może także dokonać zgłoszenia we własnym imieniu.

  
 więcej » 

[20-04-16]   odsłon: 26

Komunikat dotyczący stosowania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. zaczynają obowiązywać przepisy nowych unijnych dyrektyw regulujących procedury udzielania zamówień publicznych:

  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie    udzielania zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE oraz
  • Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie    udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE.

 

 

  
 więcej » 

[19-04-16]   odsłon: 26

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA DYREKTYWY 2014/24/UE ORAZ DYREKTYWY 2014/25/UE    Z    DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU:

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z 30.4.2004, str. 1), a zaczynają obowiązywać przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą klasyczną ” oraz przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.), zwanej dalej „dyrektywą sektorową”.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[18-04-16]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Rośnie znaczenie próbki w nowych przetargach, więc nie można zapominać o gwarancjach dla wykonawców”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/218-Rosnie-znaczenie-probki-w-nowych-przetargach-wiec-nie-mozna-zapominac-o-gwarancjach-dla-wykonawcow.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[14-04-16]   odsłon: 34

W styczniu z Inicjatywy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zostały podjęte prace analityczne nad możliwością wprowadzenia zmian umożliwiających realizację Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) przyjętego 8 września 2015 r. przez poprzedni Rząd, w jak najszerszym zakresie.  

Utworzono 5 grup roboczych: ds. prawa ogólnego, ds. zamówień publicznych, ds. forum kontraktowego, ds. techniki/technologii i ds. finansowania infrastruktury.

Każda z grup została zobowiązana do wypracowania w swoim zakresie merytorycznym propozycji i rozwiązań służących ww. optymalizacji. Kompetencje koordynacyjne wszystkich grup roboczych zostały przyznane Komitetowi Sterującemu.

Izba jest aktywnym członkiem Komitetu Sterującego, a we wszystkich grupach roboczych, które wypracowałyby propozycje rozwiązań w zakresie prawa, zamówień publicznych oraz kwestii technicznych i finansowych, Izba ma swojego przedstawiciela.

W załączeniu zamieszczamy zamieszczony na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa http://mib.gov.pl materiał podsumowujący prace i rekomendacje poszczególnych grup roboczych. 

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[13-04-16]  

Informujemy, że na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczące problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:

„Banalne wyjaśnienia rażąco niskiej ceny definitywnie skończą się po nowelizacji Pzp”

http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/215-Banalne-wyjasnienia-razaco-niskiej-ceny-definitywnie-skoncza-sie-po-nowelizacji-Pzp.html

„Status Zakładu Pracy Chronionej nie zwalnia ze szczegółowego wyliczenia ceny oferty”

http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/214-Status-Zakladu-Pracy-Chronionej-nie-zwalnia-ze-szczegolowego-wyliczenia-ceny-oferty.html

Wychodząc przed szereg oddajemy zamówienia publiczne największym lub tym którzy nie mają własnego doświadczenia ale mają znajomości”

http://www.kzp.net.pl/opracowania/2016/216-Wychodzac-przed-szereg-oddajemy-zamowienia-publiczne-najwiekszym-lub-tym-ktorzy-nie-maja-wlasnego-doswiadczenia-ale-maja-znajomosci.html

Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły są dostępne przez 21 dni.

 

  

1 2 3 4 5 >>>

© 2007-2016 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe