Grudzień 2014

 

Aktualności
[12-12-2014 12:44]   odsłon: 128

  KOMUNIKAT NR 1

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa realizując postanowienia Rady Izby dotyczące integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi imprezami, uprzejmie informuje, że organizuje: 
 
XI MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI.
  
więcej »

  Prawo zamówień publicznych
[15-12-14]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Przedawnienie to czas, który trzeba oceniać obiektywnie także przy bezpodstawnym wzbogaceniu. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie:  http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/117-Przedawnienie-to-czas-ktory-trzeba-oceniac-obiektywnie-takze-przy-bezpodstawnym-wzbogaceniu.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

[15-12-14]   odsłon: 33

  W załączeniu zamieszczamy wspólne wystąpienie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych, Polskiego Kongresu Drogowego oraz Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa do Pani Ewy Kopacz Prezesa Rady Ministrów w sprawie braku konsultacji ze środowiskiem zmiany technologii budowy nawierzchni dróg z asfaltowej na betonową.

  
 więcej » 

[12-12-14]   odsłon: 62

 

W dniu 10 grudnia br., w gościnnych progach Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[08-12-14]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Warunki przetargu nie mogą być automatyczne, ale przemyślane i uwzględniać cechy rynku. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/116-Warunki-przetargu-nie-moga-byc-automatyczne-ale-przemyslane-i-uwzgledniac-cechy-rynku.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

  Prawo zamówień publicznych
[01-12-14]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Gdy wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/115-Gdy-wykonawca-nie-jest-w-stanie-uzyskac-referencji.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

[28-11-14]   odsłon: 140

  W dniu 25 września 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

  
 więcej » 

[24-11-14]   odsłon: 80

  Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa w odpowiedzi na pismo DDA-IViw-020-1/14 NK: 295787 z dnia 4 listopada 2014 r. nie wnosi uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw
W opinii Izby wydłużenie ważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i pozwoleń wodnoprawnych do 8 lat w toku przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych to krok w dobrą stronę.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[24-11-14]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. Brak szkody lub jej niewielki rozmiar mogą usprawiedliwiać miarkowanie kary umownej. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie:http://www.kzp.net.pl/opracowania/2014/114-Brak-szkody-lub-jej-niewielki-rozmiar-moga-usprawiedliwiac-miarkowanie-kary-umownej.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

  

  Nowa perspektywa, te same zagrożenia
[19-11-14]  

Informujemy, iż na stronie Rynku Infrastruktury ukazała się druga cześć komentarza Pani Prezes Barbary Dzieciuchowicz dotycząca wieloletniego „Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2010”. 
Zachęcamy do zapoznania się z treścią komentarza na stronie:
www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/nowa-perspektywa-te-same-zagrozenia-46221.html  .

  

1 2 3 ... ... 9 10 11 >>>

© 2007-2014 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe