Lipiec 2015
 

Aktualności
[13-07-2015 08:40]   odsłon: 119

  KOMUNIKAT NR 1

 
 
Szanowni Państwo,
Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa realizując postanowienia Rady Izby dotyczące integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem ubiegłoroczną imprezą, uprzejmie informuje, że organizuje:
 
XI STRZELECKIE MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW
 
Zawody odbędą się w dniu 26 września 2015 roku na Strzelnicy Polskiego Związku Łowieckiego „Lizawka” w Poznaniu.
  
więcej »

  Prawo zamówień publicznych
[30-07-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:
Zamawiający na każdym etapie powinien ponad wszelką wątpliwość ustalić przedmiot oferty na jej zgodność z SIWZ” http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/157-Zamawiajacy-na-kazdym-etapie-powinien-ponad-wszelka-watpliwosc-ustalic-przedmiot-oferty-na-jej-zgodnosc-z-SIWZ.html
„Gdy zamawiający nie może się zdecydować w jakim zakresie dopuszcza składanie ofert równoważnych” http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/158-Gdy-zamawiajacy-nie-moze-sie-zdecydowac-w-jakim-zakresie-dopuszcza-skladanie-ofert-rownowaznych.html
Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.
Artykuły są dostępne przez 21 dni.

  

[30-07-15]   odsłon: 137

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zamieszcza poniżej opracowanie na temat Funduszy Unijnych na rozwój przedsiębiorczości w nowej perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020. 

  
 więcej » 

[29-07-15]   odsłon: 12

W dniu 27 lipca 2015 r. odbyło się w GDDKiA kolejne spotkanie poświęcone katalogowi dobrych praktyk w zakresie zatwierdzania umów podwykonawczych. Analizowano między innymi zapisy i działania wykonawców, które są niezgodne z warunkami kontraktu, oraz postanowienia umowne wymagane przez GDDKiA w każdej umowie podwykonawczej. Rozmawiano również o innych niekorzystnych postanowieniach umów podwykonawczych, a także klauzulach niedopuszczalnych, które znajdują się w wzorcowych Szczególnych Warunkach Kontraktu (Subklauzula 4.4.SWK).

  
 więcej » 

[14-07-15]   odsłon: 71

Zarząd Izby uprzejmie informuje, iż ZUS w ramach prewencji wypadkowej uruchomił specjalny program, który ma zachęcić pracodawców do poprawy bezpieczeństwa pracy.

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[06-07-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawiły się nowe artykuły dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych:
Gdy szacunkowa wartość zamówienia ustalona jest niewłaściwie”
„Gdy zamawiający otwiera oferty w trakcie postępowania odwoławczego”.
Zachęcamy do zapoznania się z ich treścią. Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.
Artykuły są dostępne przez 21 dni.

  

[03-07-15]   odsłon: 101

  Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje, iż w  dniu 1 lipca br. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

  
 więcej » 

[02-07-15]   odsłon: 97

  Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa uprzejmie informuje, iż wydane zostały ostatnio orzeczenia dotyczące zamówień publicznych, które mogą być Państwu pomocne w praktyce składania ofert. 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[29-06-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.: Strony mogą sugerować składowi Sądu lub KIO konieczność zasięgnięcia opinii TSUE. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/153-Strony-moga-sugerowac-skladowi-Sadu-lub-KIO-koniecznosc-zasiegniecia-opinii-TSUE.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.
Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  Prawo zamówień publicznych
[23-06-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt.: Interes w przystępującego do odwołania na wybór w KIO nie może być spekulacyjny. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/152-Interes-przystepujacego-do-odwolania-na-wybor-w-KIO-nie-moze-byc-spekulacyjny.html
Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.
Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

1 2 3 ... 5 6 7 >>>

© 2007-2015 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe