Listopad 2015

 

Aktualności
[24-11-15]   odsłon: 135

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła do Pani Beaty Szydło Prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; w części dotyczącej czasokresów pozwalających na dokumentowanie posiadanej wiedzy i doświadczenia i tym samym warunkujących możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne na roboty budowlane.  

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[23-11-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Brak skrupulatnego zbadania ceny może słono kosztować budżet, urzędnika i przedsiębiorcę. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/183-Brak-skrupulatnego-zbadania-ceny-moze-slono-kosztowac-budzet-urzednika-i-przedsiebiorce.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

[23-11-15]   odsłon: 25

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa zamieszcza poniżej pismo OIGD 122/2015 skierowane do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie wymagań dotyczących kwalifikacji kluczowego personelu w  ogłaszanych przez Skarb Państwa Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad postępowaniach o  zamówienie publiczne na roboty budowlane, w  szczególności wobec kumulacji terminów ogłaszania przetargów, a tym samym braku rozłożenia w czasie terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w  postępowaniu lub ofert w przypadku trybów otwartych przetargów.

  
 więcej » 

[20-11-15]   odsłon: 52

  Informujemy, iż  w dniach 25 – 27 listopada   br.  w Krakowie odbędą się II KRAKOWSKIE DNI NAWIERZCHNI 2015  zorganizowane przez Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne w ramach z cyklu "Konferencje Specjalistyczne nauka  –  praktyka  –  biznes”.

  
 więcej » 

[18-11-15]   odsłon: 50
Zamieszczamy Państwu omówienie tematyki dochodzenia kosztów ogólnych od Zamawiającego za przedłużenie czasu na realizację, w kontekście ostatniego orzecznictwa sądów powszechnych.
  
 więcej » 

  Nowy Rząd, nowe Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa i nowe nadzieje
[17-11-15]  

Informujemy, iż na stronie Rynku Infrastruktury ukazał się komentarz Pani Prezes Barbary Dzieciuchowicz dotyczący powołania nowego rządu i nadziei z nim związanych w szczególności Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.    

  

[16-11-15]   odsłon: 42

Rejestracja na konferencję TRA2016 jest już otwarta https://www.conftool.pro/traconference/.
Cykl konferencji Transport Research Arena to najważniejsze europejskie wydarzenie poświęcone
badaniom naukowym w obszarze transportu powierzchniowego. Z inicjatywy Komisji Europejskiej, Europejskiej Konferencji Dyrektorów Dróg CEDR, europejskich platform technologicznych ERRAC, ERTRAC, WATERBORNE, ALICE, co 2 lata, spotykają się przedstawiciele nauki, przemysłu, administracji państwowej, drogowej i politycy, aby znajdować rozwiązania, które uczynią transport bardziej wydajnym i ekologicznym.

 

 

  
 więcej » 

  Prawo zamówień publicznych
[16-11-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Polska wielokrotnie przegrała przed ETPCz w zakresie ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniach cywilnych”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/182-Polska-wielokrotnie-przegrala-przed-ETPCz-w-zakresie-ponoszenia-kosztow-sadowych-w-postepowaniach-cywilnych.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

  XII Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie
[10-11-15]  

Zarząd Izby informuje, że XII Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie odbędą się w dniu 27 lutego 2016 roku na Stoku Szymoszkowa w Zakopanem. Szczegółowe informacje, w tym Komunikat Nr 1 oraz Regulaminy zawodów, będą zamieszczone w najbliższym czasie na stronie Izby.

 

Serdecznie zapraszamy !!! 

 

  

  Prawo zamówień publicznych
[10-11-15]  

Informujemy, iż na stronie internetowej Zespołu Grupy Doradczej KZP Sp. z o. o. pojawił się nowy artykuł dotyczący problematyki z zakresu prawa zamówień publicznych pt. „Odpowiedzialność karna wykonawców i urzędników w postępowaniu o zamówienie publiczne”. Zachęcamy do zapoznania się z treścią opracowania na stronie: http://www.kzp.net.pl/opracowania/2015/181-Odpowiedzialnosc-karna-wykonawcow-i-urzednikow-w-postepowaniu-o-zamowienie-publiczne.html

Mamy nadzieję, że informacje tam zawarte będą dla Państwa pomocne.

Artykuły na stronie KZP są dostępne przez 21 dni.

  

1 2 3 ... ... 10 11 12 >>>

© 2007-2015 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe