Styczeń 2017BELLATOR 

Aktualności
[14-12-2016 11:51]   odsłon: 246

KOMUNIKAT NR 1

Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa realizując postanowienia Rady Izby dotyczące integracji środowiska drogowego oraz w związku z dużym zainteresowaniem poprzednimi imprezami, uprzejmie informuje, że organizuje:

XIII MISTRZOSTWA POLSKI DROGOWCÓW W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM
I SNOWBOARDZIE IMIENIA WOJTKA MALUSI.

Zawody odbędą się w dniu 18 lutego 2017 roku w Zakopanem na Stoku Szymoszkowa przy Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.

  
więcej »

[13-07-2016 14:45]   odsłon: 426

13 lipca 2016 r. Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Jerzy Szmit wręczył nominacje członkom Rady Ekspertów ds. działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. Powołanie Rady Ekspertów to duży krok i zwieńczenie dotychczasowych kilkumiesięcznych wspólnych prac przedstawicieli wykonawców, zamawiających i strony społecznej, którzy teraz weszli w skład Rady powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Pracami Rady pokierują dwie współprzewodniczące: Barbara Dzieciuchowicz z Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz Iwona Stępień-Pilipczuk, zastępca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

  
więcej »

[03-03-2016 00:00]   odsłon: 894

9 czołowych organizacji polskiej branży drogowej przedstawiło dziś „Białą Księgę Branży Drogowej” zawierającą wspólne rekomendacje dotyczące pożądanych zmian w polskim drogownictwie w obszarze ekonomiczno-finansowym, prawno-administracyjnym, rynkowym, zawodowym oraz zarządzania ruchem, a także kluczowe postulaty wobec planowanej realizacji Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad. Wspólnie przygotowany dokument przekażą przedstawicielom administracji państwowej odpowiedzialnym za realizację zadań związanych z danym obszarem problemowym.

 

 

 

 

 

 

  
więcej »

[17-01-17]   odsłon: 20

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w październiku 2016 roku złożyła wniosek o wydanie interpretacji ogólnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie stawki podatku VAT dla prac związanych z utrzymaniem dróg.

  
 więcej » 

  Brakuje pieniędzy na utrzymanie i budowę dróg
[13-01-17]  

  Koszt utrzymania sieci dróg krajowych będzie rósł wraz z jej rozbudową. Obecne nakłady na poziomie ok. 3 mld zł rocznie na utrzymanie istniejących ponad 19 tys. km tras są niewystarczające - podkreśliła w rozmowie z portalem wnp.pl Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

  

[09-01-17]   odsłon: 20

  Pod koniec grudnia 2016 roku zostały wydane przez Sądy Okręgowe - wskutek rozpatrzenia skarg wniesionych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - dwa wyroki dopuszczające możliwość wnoszenia odwołań w postępowaniach podprogowych wobec czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.

  
 więcej » 

  NIK o barierach w procesie realizacji inwestycji drogowych
[09-01-17]  
Najwyższa Izba Kontroli opublikowała w dniu 22 listopada 2016 r. wyniki kontroli barier w procesie przygotowania i realizacji inwestycji na drogach krajowych. Bariery utrudniające proces budowy dróg krajowych, spowodowane były przede wszystkim niestabilnością Programu Budowy Dróg Krajowych oraz niedostosowaniem organizacyjnym GDDKiA do powierzonych jej działań, w tym niedostatecznym nadzorem nad przygotowaniem zadań inwestycyjnych. Bezpośrednim skutkiem powyższych barier były m.in. przerwy w realizacji inwestycji, utrata środków finansowych, błędy we wnioskach o wydanie decyzji administracyjnych oraz w dokumentacji projektowej, a także przypadki niedostatecznego rozpoznania geologicznego terenu budowy. NIK zaznacza, że przeszkody występujące w procesie inwestycyjnym generowały wysokie koszty oraz miały wpływ na opóźnienia w budowie dróg.
  

  wnp.pl: W budownictwie powrócił dialog. Problemów do rozwiązania mnóstwo
[09-01-17]  
Pozytywnym trendem w 2016 r. była poprawa relacji pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami. Doszło do tego dzięki zmianie podejścia ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, które zdecydowało się na szerszy dialog z branżą - powiedziała portalowi wnp.pl Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Cały artykuł: W budownictwie powrócił dialog. Problemów do rozwiązania mnóstwo.

  

  wnp.pl: Budownictwo drogowe powtarza negatywny scenariusz
[04-01-17]  

Jesienią 2015 r. rozpisano 60 przetargów GDDKiA o wartości ok. 30 mld zł. Praktycznie do września 2016 r. pozostały one na etapie przeprowadzonych prekwalifikacji. Powstały w ten sposób zastój będzie trudny do nadrobienia - podkreśliła w rozmowie z portalem wnp.pl Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.

Cały artykuł: Budownictwo drogowe powtarza negatywny scenariusz
  

[03-01-17]   odsłon: 43
Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa i Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych we współpracy z firmą Wegarten Construction (reprezentującą w Europie Centralnej kilka firm amerykańskich)  zapraszają na merytoryczne spotkanie przedsiębiorców branży drogowej, na którym zaprezentowane zostaną przez partnerów amerykańskich najnowsze doświadczenia rynku amerykańskiego w zakresie metod uszorstnienia nawierzchni z betonu cementowego.
Zapraszamy zatem na spotkanie, które odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017, godz. 11.30 – 15.00 (łącznie z lunchem) , miejsce: JM Hotel, Grzybowska 45, Warszawa.
Temat spotkania: "NOWOCZESNE METODY STOSOWANE W USA POLEPSZENIA WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWPOŚLIZGOWYCH I OBNIŻENIA EMISJI HAŁASU NA NAWIERZCHNIACH DROGOWYCH I LOTNISKOWYCH Z BETONU CEMENTOWEGO".
  
 więcej » 

1 2 >>>

© 2007-2017 OIGD ESC S.A. Aplikacje internetowe