Strona główna

Siedziba Izby Biuro Zarządu

ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków


tel. (+48 12) 413-80-83

fax (+48 12) 413-76-25


Sekretariat

e-mail: oigd@oigd.com.pl


Biuro Izby w Warszawie

ul. Instytutowa 1, 03-302 Warszawa


tel. (+48 22) 811-92-74


Sekretariat

e-mail: oigd@oigd.com.pl