Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa to największa drogowa organizacja samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.

Wśród firm członkowskich są przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji drogowo-mostowych, firmy utrzymaniowe, producenci znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące wyroby budowlane, dostawcy maszyn i urządzeń drogowych, oraz firmy dostarczające technologie i inne pracujące na rzecz branży drogowej.

Aktualności

Obraz przedstawiający Wniosek OIGD do MC o zmianę Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
01.02.2024

Wniosek OIGD do MC o zmianę Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa wystąpiła do Ministra Cyfryzacji z wnioskiem o zmianę zapisów Rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. W szczególności chodzi o następujący zapis w przedmiotowym rozporządzeniu: Podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych jest projektowana w taki sposób, aby spełniała co najmniej Polskie Normy PN-EN 12843:2008 Prefabrykaty z betonu – Maszty i słupy, PN-B-19501:1997 Prefabrykaty z betonu – Prefabrykaty żelbetowe dla telekomunikacji oraz PN-EN 12767:2019-12 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – Wymagania i metody badań. Przywołana w tym punkcie norma dotycząca wykonania masztów i słupów z betonu oraz norma związana z biernym bezpieczeństwem konstrukcji wsporczych, zdaniem Izby, stoją ze sobą w sprzeczności, gdyż właściwości fizyczne, jakie posiadają konstrukcje betonowych słupów, nie są w stanie sprostać wymaganiom tzw. podatności określonymi wskaźnikami biernego bezpieczeństwa wg PN-EN 12767:2019-12. Izba zwróciła również uwagę na fakt, iż do tej pory żaden z producentów słupów betonowych w Europie nie posiada certyfikatu ani nie przeprowadził badań potwierdzających jakąkolwiek klasę biernego bezpieczeństwa dla betonowych słupów teletechnicznych, energetycznych czy oświetleniowych. Odnosząc się do materiałów, z jakich mogą być produkowane słupy teletechniczne, należy zaznaczyć, że jeszcze do niedawna najbardziej popularne i powszechnie stosowane były słupy drewniane. Jednak ze względu na rakotwórczy środek stosowany do ich konserwacji, którym jest kreozot oraz ekologię związaną z ochroną lasów, słupy teletechniczne tego typu zostały zakazane przez Unię Europejską. Biorąc pod uwagę możliwość zastąpienia drewna innymi materiałami do produkcji słupów, takimi jak: beton, stal, aluminium czy kompozyt, w przedmiotowym rozporządzeniu nie zostało to uwzględnione. Literalne przywołanie normyPN-EN 12843:2008 wskazuje tylko na jeden rodzaj materiału do produkcjisłupów teletechnicznych, jakim jest beton. Od wielu lat w krajach Europy stosowane są słupy teletechniczne kompozytowe jako najciekawsza alternatywa materiałowa i technologiczna dla tego typu słupów. Warto nadmienić, że kompozyty nie przewodzą prądu elektrycznego, są odporne na chemiczne środki drogowe,ponadto waga słupa kompozytowego jest ponad 18-krotnie mniejsza od porównywalnegosłupa betonowego. Ten argument przekłada się na potencjalne skutki zderzenia pojazdu z słupem teletechnicznym posadowionym w pasie drogowym. Mimo spadkowej tendencji wypadków drogowych, w roku 2022 doszło do ok 300 wypadków z słupami, w których rannych zostało 329 osób, a zginęło 46 osób. Tylko z tego tytułu budżet państwa ponosi stratę ok. 800 mln zł rocznie. Stąd też przywołanie w rozporządzeniu normy PN-EN 12767:2019-12 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń drogowych – Wymagania i metody badań jest jak najbardziej wskazanym wyjściem naprzeciw działaniom poprawiającym bezpieczeństwo na polskich drogach, zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej, zawartymi w dyrektywach z 2004 r. dot. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz z 2008 r. dot. Ochrony Zdrowia i Życia. Działający przy OIGD Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wnosi o dopuszczenie do stosowania do produkcji słupów teletechnicznych innych materiałów niż tylko beton, dając przy tym szansę uczciwego konkurowania producentom bazującym na odmiennych technologiach, wzorem branży słupów oświetleniowych. W załączeniu znajdą Państwo odpowiedź z Ministerstwa Cyfryzacji na wniosek Izby (pismo DT.WR.401.2.2024 z dnia 26 stycznia br.).

Czytaj dalej

Obraz przedstawiający Wspólne pismo OIGD i PZPB do nowego Ministra Infrastruktury
30.01.2024

Wspólne pismo OIGD i PZPB do nowego Ministra Infrastruktury

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa – pismo OIGD 3/2023, PZPB/2/2023 - pogratulowały Panu Ministrowi objęcia stanowiska życząc sukcesów w prowadzeniu resortu. W piśmie wskazaliśmy na kluczowe kwestie związane z branżą, mające na celu zapewnienie kontynuacji realizowanych inwestycji i sprostanie nowym wyzwaniom, które czekają zamawiających publicznych i wykonawców w najbliższej perspektywie odblokowanego finansowania unijnego, ale również bieżącego finansowania ze środków budżetowych. Dalsza treść w poniższym piśmie:

Czytaj dalej

20.12.2023

Wesołych Świąt oraz szczęśliwego Nowego 2024 Roku

W magiczny czas Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu moc szczerych i najserdeczniejszych życzeń zdrowia, szczęścia, pomyślności, wielu spokojnych chwil spędzonych w gronie rodziny oraz przyjaciół. Niech Nowy 2024 Rok przyniesie pokój, a także będzie czasem spełniania wypowiedzianych i pomyślanych przy wigilijnym  stole życzeń i marzeń. Pragniemy również podziękować Państwu za współpracę oraz zaufanie, którym Nas obdarzacie. W imieniu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Przemysław Klonowski Prezydent Izby Barbara Dzieciuchowicz Prezes Zarządu

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności

Kim jesteśmy?
Kim jesteśmy?
Nasze osiągnięcia
Nasze osiągnięcia
Dlaczego warto być członkiem
Dlaczego warto być członkiem
Co robimy
Co robimy
Jak pracujemy
Jak pracujemy
Dołącz do nas
Dołącz do nas

Jak zostać członkiem oigd?

Nasi członkowie

poznaj naszych członków