Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa to największa drogowa organizacja samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.

Wśród firm członkowskich są przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji drogowo-mostowych, firmy utrzymaniowe, producenci znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące wyroby budowlane, dostawcy maszyn i urządzeń drogowych, oraz firmy dostarczające technologie i inne pracujące na rzecz branży drogowej.

Aktualności

11.06.2024

Walne Zgromadzenie Członków OIGD

W dniu 6 czerwca 2024 roku w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, podczas którego podsumowaliśmy ubiegły rok. Podjęto wiele ważnych uchwał m.in. zatwierdzono sprawozdanie z działalności OIGD oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udzielono absolutorium Radzie Izby oraz uchwalono plan finansowy na 2024 rok. Podjęto także uchwałę zmieniającą wysokości składki członkowskiej i wpisowego począwszy od lipca 2024 r. oraz uchwalono zmiany do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.  Na Walnym Zgromadzaniu poinformowano również członków Izby o wynikach wyborów do Rady Izby na kadencję 2024 – 2027 w poszczególnych regionach: - dolnośląskim wakat - kujawsko-pomorskim Pan Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu, ONDE S.A. Toruń -lubelskim Pan Bartłomiej Kotwica Prezes Zarządu, PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik - lubuskim Pan Jarosław Szurogajło Właściciel RBV Jarosław Andrzej Szurogajło Sp.k. Zielona Góra - łódzkim Pan Przemysław Klonowski Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski - małopolskim Pan Olaf Fatalski Członek Zarządu Mota-Engil Central Europe S.A. Kraków - mazowieckim Pani Małgorzata Kowalska ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Płock Pan Tomasz Stolarek Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zwoleń Pan Jakub Wójcicki Członek Zarządu, Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o. Warszawa - opolskim Pan Erwin Filipczyk Prezes Zarządu, Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Krapkowice - podkarpackim Pan Andrzej Zygar Prezes Zarządu, Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o. - podlaskim Pan Sławomir Moczydłowski, Dyrektor Oddziału, UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski - pomorskim wakat - śląskim Pan Tomasz Przeradzki Prezes Zarządu, DYNAPAC Sp. z o.o. Katowice Pan Stanisław Waszkiewicz Prezes Zarządu, GRUPA DROGOPOL Sp. z o.o. Katowice - świętokrzyskim Pan Dominik Podsiadło Prezes Zarządu, BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. - warmińsko-mazurskim Pan Marek Giera Dyrektor Generalny GIERA Znaki Drogowe Sp. j. - wielkopolskim Pan Paweł Andrzejczak Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Koło Pan Jan Malitowski Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz - zachodniopomorskim Pani Katarzyna Łazarz-Brzezińska Członek Zarządu PRD NOWOGARD S.A. Podczas przerwy w obradach odbyło się również pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Izby, podczas którego zostało wybrane Prezydium Rady w składzie: Pan Przemysław Klonowski Prezydent Izby Pan Marcin Szerszeń Wiceprezydent Izby Pan Stanisław Waszkiewicz Wiceprezydent Izby Pan Erwin Filipczyk Członek Prezydium Pani Katarzyna Łazarz-Brzezińska Członek Prezydium Pan Jakub Wójcicki Członek Prezydium Pan Andrzej Zygar Członek Prezydium Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu wybrano także 9-osobową Komisję Rewizyjną na kadencję 2024 – 2027 w składzie: Pani Stanisława Grzelska, VIACON POLSKA Sp. z o. o. Rydzyna Pan Michał Heller, Bellator Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Ruda Śląska Pan Grzegorz Marcinkowski, SAFEROAD SERVICES Sp. z o.o. Włocławek Pani Teresa Sienkiewicz, SALINI POLSKA Sp. z o.o. Warszawa Pani Małgorzata Sławińska, „DROGMAS” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska Skarżysko-Kamienna Pani Anna Szklarczyk, ELMONTAŻ Sp. z o.o. Żywiec Pani Krystyna Szymaniak, RETTENAMIER POLSKA Sp. z o.o. Warszawa Pan Maciej Walczak Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sieradz Pan Sławomir Wardak AJW WARDEX Sp. z o.o. Radzymin Podczas Walnego Zgromadzenia nie zabrakło również podziękowań dla Członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej kończących kadencję 2021 – 2024 oraz firm, których pracownicy byli bardzo aktywni w pracach zespołów merytorycznych działających w Izbie. Na spotkaniach Zespołów poruszamy nurtujące naszą branżę problemy, szukamy rozwiązań i podejmujemy dialog z administracją rządową. Dziękujemy za celne uwagi i zawsze merytoryczną dyskusję oraz znakomitą atmosferę wspólnych działań. Pan Prezydent Przemysław Klonowski i Pani Prezes Barbara Dzieciuchowicz podziękowali następującym firmom (firmy w porządku alfabetycznym): AUTOSTRADA MAZOWIECKA Sp. z o.o. Zespół ds. utrzymania BUDIMEX S.A. Zespół ds. certyfikacji wykonawców Zespół ds. odpadów w budownictwie Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych Zespół ds. utrzymania Zespół ds. waloryzacji Zespół ds. zamówień publicznych BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. Zespół ds. certyfikacji wykonawców Zespół ds. kryteriów wyboru nawierzchni Zespół ds. odpadów Zespół ds. waloryzacji EUROVIA POLSKA S.A. Zespół ds. certyfikacji wykonawców Zespół ds. odpadów w budownictwie Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych Zespół ds. utrzymania Zespół ds. waloryzacji Zespół ds. zamówień publicznych FBSerwis S.A. Zespół ds. utrzymania GRUPA DROGOPOL Sp. z o.o. Zespół ds. odpadów w budownictwie Grupa Lambda Sp. z o.o. Dystrybucja Sp.k. Zespół ds. BRD MOSTOSTAL WARSZAWA S.A. Zespół ds. kryteriów wyboru nawierzchni Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych Zespół ds. waloryzacji MOSTY ŁÓDŹ S.A. Zespół ds. certyfikacji wykonawców Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych Zespół ds. waloryzacji Zespół ds. zamówień publicznych MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. Zespół ds. certyfikacji wykonawców Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych Zespół ds. waloryzacji Zespół ds. zamówień publicznych Zespół ds. udziału polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy MULTICERT Sp. z o.o. Zespół ds. certyfikacji wykonawców Zespół ds. odpadów w budownictwie NISSEN POLSKA Sp. z o.o. Zespół ds. BRD ONDE S.A. Zespół ds. certyfikacji wykonawców Zespół ds. waloryzacji Zespół ds. zamówień publicznych PRD NOWOGARD S.A. Zespół ds. certyfikacji wykonawców Zespół ds. waloryzacji Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski Zespół ds. BRD Zespół ds. certyfikacji wykonawców Zespół ds. kryteriów wyboru nawierzchni Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych Zespół ds. waloryzacji Zespół ds. utrzymania Zespół ds. zamówień publicznych Zespół ds. udziału polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy Saferoad Services Sp. z o.o. Zespół ds. BRD Zespół ds. utrzymania STRABAG Sp. z o.o. / TPA Sp. z o.o. Zespół ds. kryteriów wyboru nawierzchni Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych Zespół ds. odpadów w budownictwie Zespół ds. waloryzacji Zespół ds. zamówień publicznych SALINI Polska Sp. z o.o. Zespół ds. certyfikacji wykonawców Zespół ds. waloryzacji Zespół ds. zamówień publicznych UNIBEP S.A. Zespół ds. kryteriów wyboru nawierzchni Zespół ds. waloryzacji WIMED Sp. z o.o. Sp. k. Zespół ds. BRD ZABERD Sp. z o.o. Zespół ds. utrzymania Zespół ds. waloryzacji Mamy nadzieję, że nadal czynnie uczestniczyć będą Państwo w pracach zespołów i działaniach Izby, bo dzięki naszej wspólnej aktywności jesteśmy, jak podkreślaliśmy to podczas uroczystości Jubileuszu 30-lecia Izby, liczącym się partnerem dla administracji rządowej i samorządowej, organizacji zrzeszających jednostki samorządowe jaki i organizacji branżowych.

Czytaj dalej

10.06.2024

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa działa już 30 lat

Świętowanie Jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa już za nami, w przepięknej Sali Warszawa, w Kopalni Soli w Wieliczne gościliśmy licznie zgromadzonych gości oraz członków Izby. Barbara Dzieciuchowicz Prezes Zarządu Izby rozpoczęła uroczystości Jubileuszu od przypomnienia tła historycznego towarzyszącemu powstaniu naszej Organizacji: - Pamiętam tamten czas jakokolejny rok trwającej transformacji w polskim drogownictwie polegającej na rozdzieleniu funkcji administratora dróg oraz wykonawstwa. W latach 1992-1993 ze struktur Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych były wydzielane i powstawały państwowe przedsiębiorstwa drogowo-mostowe, które w założeniach docelowo miały przejść procedurę prywatyzacji. Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej był Bogusław Liberadzki, a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Tadeusz Suwara. A co najważniejsze 12.05.1994 r. w Krakowie przy udziale grupy zapaleńców drogowców powstaje Ogólnopolska Izba Gospodarczej Drogownictwa. Uchwałę powołującą Izbę podpisało 105 przedsiębiorstw drogowo- mostowych z całej Polski. I tak to się zaczęło…. - Kopalnia Soli w Wieliczne. - To tutaj od XIII wieku rozwijała się wiodąca gałąź gospodarki Pierwszej Rzeczpospolitej. Dzisiaj jako Izba i drogowcy też jesteśmy jedną z wiodących gałęzi polskiej gospodarki. Koło się zamknęło. Przemysław Klonowski Prezydent OIGD: - W roku 1994 r. gdy zawiązywała się Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa mieliśmy w Polsce 405 km dróg szybkiego ruchu. Dziś jest ich 5117 km. Za tą ogromną zmianą stoi praca przedsiębiorstw drogowych, których reprezentantem jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Gdy Izba zaczynała działalność sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce była bardzo skromna, a zarządzanie drogami – zarówno w aspekcie administrowania siecią, jak i wykonawstwa skupione było w jednej instytucji – Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Byliśmy wówczas bogaci w plany rozwoju dróg, ale jednocześnie dalecy od ich realizacji. – Szukano pomysłów na rozwój podaży, próbowano różnych metod, ale tak naprawdę szukano środków finansowych, bo tego było najmniej w tamtym czasie. Nie było środków finansowych i na rozwój sieci dróg szybkiego ruchu i autostrad, ani na podniesienie standardu istniejącej sieci. Byli jednak tacy, którzy wierzyli w realizację planów, to wówczas złożono kamień węgielny pod budowę organizacji, na której sukces i potencjał składają się obecnie jej członkowie. Podczas uroczystości Prezydent Izby podkreślił znaczenie współpracy z innymi organizacjami branżowymi oraz dialogu ze stroną publiczną: - Byliśmy i jesteśmy w pełni otwarci na rozmowy, nawet w najtrudniejszych tematach. Wskazał, że to dzięki merytorycznemu dialogowi udało się przeprowadzić branżę drogową przez okres pandemii Covid-19 oraz trudnej sytuacji związanej w wybuchem wojny na Ukrainie. Dialog, na który była otwarta także strona publiczna pozwolił uniknąć procesów sądowych. - Rolą sądów nie jest sprawowanie zastępstwa za partnera publicznego w podejmowaniu decyzji, których odwlekanie jest niekorzystne także dla Skarbu Państwa. To przesłanie stworzyło nowe postrzeganie celów, jakie powinien stawiać sobie rynek zamówień publicznych: partnerstwo zamiast konfliktu – mówił Przemysław Klonowski. Prezydent w swym przemówieniu docenił także samorządy, które rozumiały problemy i nie wprowadzały waloryzacji pozornej, lecz siadały do stołu, rozmawiały i podpisywały aneksy. - Nasza organizacyjna dusza toleruje tylko partnerstwo, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Partner nie szuka konfliktu, szuka dialogu. Naszą wartością nadrzędną nie są zasoby finansowe, które są ograniczone, ale zaangażowanie ludzi, potencjał do rozwiązywania problemów, który jest nieograniczony. Ten potencjał to nasza tożsamość i wkład w rozwój rynku drogowego w Polsce – powiedział Prezydent OIGD. W czasie uroczystości osobom szczególnie zasłużonym dla drogownictwa oraz osobom zaangażowanym w działalność Izby wręczone zostały państwowe i resortowe odznaczenia. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego odznaczeni zostali: ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI: Pan Stanisław SADŁOWSKI Pan Ryszard WOJTON SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI: Pan Grzegorz Marcin BAGIŃSKI Pan MIECZYSŁAW CHMIELEWSKI BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI Pan Paweł Zbigniew PIWOWARCZYK Pan Andrzej Zbigniew WAŁDOWSKI Pan Stanisław WASZKIEWICZ Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Infrastruktury za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali: MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: Pan Andrzej Jan GRANICZNY Pan Marian KOZŁOWSKI Pan Andrzej Krzysztof KRUZIŃSKI Pan Stanisław Mirosław KWITYŃSKI Pan Zbigniew PĄCZYŃSKI Pan Czesław Wincenty POŁEDNIOK Pan Marek SADOWSKI Pani Krystyna SZYMANIAK MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: Pan Stanisław Ryszard BUCA Pan Jerzy Robert GIRTLER Pan Michał Andrzej MOŃKA MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ: Pan Michał LAZAROWSKI Minister Infrastruktury uhonorował zasłużonych członków Izby Odznakami Honorowymi „Zasłużony dla drogownictwa”. Wręczenia nadanych odznak dokonał Wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Barbara Dzieciuchowicz. Odznaką Honorowa „Zasłużony dla drogownictwa” odznaczeni zostali: Pan Bartłomiej BERTOLDI Pan Wiesław BIERNAT Pan Dawid BRUDNY Pan Aleksander KONIOR Pan Marek KONIOR Pan Jan KOPICZYŃSKI Pani Anna MIERNIK Pan Marek MOSKWA Pan Jerzy MUSIAŁ Pan Henryk PIETRAS Pan Dominik PODSIADŁO Pan Paweł PUCUŁEK Pan Zbigniew ROMAŃSKI Pan Andrzej ŚWIEŻAWSKI Pan Grzegorz WOŹNIAK Po wystąpieniach gości pełnych uznania i najlepszych życzeń dla Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz po wysłuchaniu przygotowanej specjalnie na ten szczególny wieczór piosenki z życzeniami w wykonaniu Pana Zdzisława Dąbczyńskiego Prezesa Firmy WIMED Sp. z o.o., wystąpiła orkiestra kameralna Bel Canto, złożona z muzyków związanych na co dzień z Operą i Filharmonią Krakowską pod kierownictwem muzycznym Mieczysława Smydy. W Komorze Warszawa zabrzmiały znane i lubiane melodie z bogatej kolekcji utworów Polskiej muzyki filmowej, nie zabrakło ognistego czardasza, wiedeńskiej polki, wirtuozowskich popisów na skrzypcach i klarnecie. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa bardzo dziękuję wszystkim Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, Członkom Izby, Członkom Honorowym Izby, a także wszystkim naszym przyjaciołom, którzy z nami spędzili ten szczególny wieczór. Dziękujemy również Partnerom Naszego Jubileuszu za wsparcie finansowe i organizacyjne. Dziękujemy Firmom (kolejność alfabetyczna): AJW Wardex Sp. z o.o., Radzymin Ammann Polska Sp. z o.o. APM PRO Sp. z o.o., Bielsko-Biała Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o., Warszawa Belllator Maszyny Budowlane Sp. z o.o. BUDROMOST STARACHOWICE S.A. BUDIMEX S.A. Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Pułtusk Drogmol Sp. z o.o. Dynapac Sp. z o.o., Katowice ELMONTAŻ Sp. z o.o., Żywiec Eurovia Polska S.A. Fabe Polska Sp. z o.o. FB Serwis S.A., Warszawa GIERA Znaki Drogowe Sp. j., Jonkowo k/Olsztyna Grupa Drogopol Sp. z o.o., Katowice Grupa PBI Sp. z o.o., Sandomierz Inwestycje, Budownictwo, Handel "INWEST-COMPLEX" Sp. z o.o.,Gliwice Kopalnia Soli "KŁODAWA" S.A. Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Sp. z o.o., Katowice MIRBUD S.A. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., Kraków Nexler Sp. z o.o., Gdynia Novum Stone Expert Sp. z o.o. ONDE S.A., Toruń ORLEN Asfalt Sp. z o.o., Płock Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A., Kalisz Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. Brodnica Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. Dębica Polskie Stowarzyszenie Dla Rozwoju Infrastruktury Rowerowej, Jarocin PORR S.A., Warszawa PRD NOWOGARD S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Lipno RBV Jarosław Andrzej Szurogajło Sp. k., Zielona Góra Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Krosno Rettenmaier Polska Sp. z o.o., Warszawa Saferoad Services Sp. z o.o., Włocławek Strabag Sp. z o.o., Pruszków Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o., Krapkowice ViaCon Polska Sp. z o.o., Rydzyna WIRTGEN Group Sp. z o.o., Poznań Zaberd Sp. z o.o., Wrocław ZRDiTZ „ROMUS” Sp. z o.o., Katowice Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego "ROSA" Sp. z o.o., Tychy

Czytaj dalej

27.05.2024

Partnerzy Jubileuszu 30-lecia OIGD, Kopalnia Soli Wieliczka 5.06.2024

Miło nam przedstawić Państwu Partnerów Jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Już niebawem zobaczymy się z Państwem w Kopalni Soli Wieliczka - 5 czerwca 2024 r. będziemy uroczyście obchodzić Jubileusz.  Dziękujemy za Państwa zaufanie. 

Czytaj dalej

Zobacz wszystkie aktualności

Kim jesteśmy?
Kim jesteśmy?
Nasze osiągnięcia
Nasze osiągnięcia
Dlaczego warto być członkiem
Dlaczego warto być członkiem
Co robimy
Co robimy
Jak pracujemy
Jak pracujemy
Dołącz do nas
Dołącz do nas

Jak zostać członkiem oigd?

Nasi członkowie

poznaj naszych członków