• Aktywnie uczestniczymy w tworzeniu prawa wykorzystując wyspecjalizowaną wiedzę ekspercką i ogromne doświadczenie Członków Izby. Korzystając ze swoich uprawnień opiniujemy projekty aktów prawnych (ustaw, rozporządzeń) zgłaszamy uwagi do już istniejących dokumentów technicznych i opiniujemy nowe projekty dokumentów technicznych przygotowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Występujemy także z wnioskami do administracji państwowej o wydanie wyjaśnień i opinii do aktualnych przepisów prawa.