• 30 maja 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa podpisał zarządzenie w sprawie utworzenia Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych. Stanowi ona platformę wymiany wiedzy i doświadczenia oraz daje realną możliwość współpracy pomiędzy Zamawiającymi a Wykonawcami. W zakres kompetencji Rady Ekspertów wchodzi wypracowanie: „wzorca” umowy  na realizację zamówienia, wytycznych dotyczących sporządzania opisów przedmiotu zamówienia, wytycznych dotyczących prowadzenia postępowań przetargowych.
  • Z ramienia Izby w radzie uczestniczą: Prezes Zarządu Izby Pani Barbara Dzieciuchowicz, która pełni funkcję Współprzewodniczącej Rady Ekspertów Prezydent Izby Pan Przemysław Klonowski

    Więcej o Radzie Ekspertów działającej przy Ministrze Infrastruktury

    Adam Wojczuk, Członek Rady Izby z Regionu Pomorskiego.