• W dniu 16 kwietnia 2015 r. podczas III Śląskiego Forum Drogownictwa zostało podpisane Porozumienie pomiędzy Konwentem Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich a Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa. Na mocy tego Porozumienia rozpoczęliśmy współpracę w obszarze drogownictwa, w zakresie; stworzenia i ujednolicenia dokumentów technicznych oraz technologicznych, inicjatyw legislacyjnych dotyczących zamówień publicznych, zmiany zasad i sposobów finansowania drogownictwa w Polsce. Podczas licznych spotkań przedstawialiśmy wiele uwag i spostrzeżeń co do sposobu prowadzenia postępowań przetargowych, które mogą usprawnić proces wyłaniania wykonawców i jednocześnie są korzystne dla firm. Dyskutowaliśmy także o okresach gwarancyjnych, kaucjach, terminach płatności, zaliczkach i innych kwestiach mogących przyczynić się do bardziej harmonijnej realizacji remontu, budowy i przebudowy dróg