Zarząd Izby


Barbara Dzieciuchowicz

Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa


Ekonomista, absolwentka Szkoły Głównej Planowania i Statystyki – obecnie Szkoła Główna Handlowa. Od ponad 30 lat związana z branżą drogową. Pracowała zarówno w administracji drogowej, jak
i firmie wykonawczej, a od roku 1994 związana z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa,
w której powstawaniu uczestniczyła. W OIGD pracowała na stanowiskach Dyrektor Biura, Wiceprezes Zarządu oraz od 2014 roku Prezes Zarządu.


Jako Prezes Zarządu reprezentuje interesy zrzeszonych firm drogowych i mostowych, a także firm współpracujących z drogownictwem wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji. Znawca problematyki drogowej. Ekspert współpracujący z Komisjami Sejmu i Senatu. Współprzewodnicząca Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych powołanej przez Ministra Infrastruktury. Ekspert powołanego przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii Zespołu do spraw certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa.