Władze Izby

Zarząd Izby


Barbara Dzieciuchowicz  
       Prezes Zarządu


Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby i prowadzi bieżącą działalność Izby. Jego kadencja wynosi 3 lata i  składa się z 1 – 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Izby.