Władze Izby

Zarząd Izby


Barbara Dzieciuchowicz  
       Prezes Zarządu


Zarząd Izby jest organem wykonawczym Izby i prowadzi bieżącą działalność Izby. Jego kadencja wynosi 3 lata i składa się z 1 – 3 osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Izby. Aktualnie Zarząd Izby pracuje w składzie jednoosobowym.  

Kontakt: b.dzieciuchowicz@oigd.com.pl