Sąd Pojednawczy

Skład Sądu Pojednawczego


Zgodnie z § 3 i 4 Regulaminu Sądu Pojednawczego Rada Izby w dniu 15 marca 2019 roku Uchwałą Nr 9/2019 powołała Sąd Pojednawczy na kadencję 2019 – 2021, w składzie:


  1. Przewodniczący Sądu Pojednawczego – Pan Waldemar Ostrowski, PLANETA Sp. z o.o. Warszawa
  2. Wiceprzewodniczący Sądu Pojednawczego – Pan Mieczysław Chmielewski, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Zwoleń
  3. Wiceprzewodniczący Sądu Pojednawczego – Pan Franciszek Kosiorowski, Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów Sp. z o.o., Rzeszów
  4. Członek Sądu Pojednawczego – Pan Przemysław Klonowski, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski
  5. Członek Sądu Pojednawczego – Pan Dariusz Ziembiński, Radca Prawny, Grupa Doradcza KZP Sp. z o.o., Warszawa
  6. Członek Sądu Pojednawczego – Pani Teresa Sienkiewicz, Salini Polska Sp. z o.o., Warszawa
  7. Członek Sądu Pojednawczego – Pani Stanisława Grzelska, ViaCon Polska Sp. z o.o., Rydzyna
  8. Członek Sądu Pojednawczego – Pani Krystyna Szymaniak, Rettenmaier Polska Sp. z o.o., Warszawa