Skład Sądu Pojednawczego


Zgodnie z § 3 i 4 Regulaminu Sądu Pojednawczego Rada Izby w dniu 9 marca 2022 roku Uchwałą Nr 14/2022 powołała Sąd Pojednawczy na kadencję 2022 – 2024, w składzie:


  1. Przewodniczący Sądu Pojednawczego – Pan Mieczysław Chmielewski, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Zwoleń
  2. Wiceprzewodniczący Sądu Pojednawczego – Pan Marcin Szerszeń, ONDE S.A. Toruń
  3. Członek Sądu Pojednawczego – Pan Katarzyna Łazarz-Brzezińska, PRD NOWOGARD S.A.
  4. Członek Sądu Pojednawczego – Pani Teresa Sienkiewicz, WEBUILD S.p.a. Oddział w Polsce, Warszaw
  5. Członek Sądu Pojednawczego – Pani Krystyna Szymaniak, Rettenmaier Polska Sp. z o.o., Warszawa