Prezydium Rady Izby


Pracami Rady Izby kieruje Prezydent Izby przy współudziale Wiceprezydentów oraz Członków Prezydium.
 • Prezydent Izby
  Przemysław Klonowski

 • Wiceprezydenci Izby:

  Marcin Szerszeń

  Stanisław Waszkiewicz

 • Członkowie Prezydium:

  Erwin Filipczyk

  Katarzyna Łazarz-Brzezińska

  Jakub Wójcicki

  Andrzej Zygar