Władze Izby

Prezydium Rady Izby


Pracami Rady Izby kieruje Prezydent Izby przy współudziale Wiceprezydentów oraz Członków Prezydium.
 • Prezydent Izby
  Krystyna Łazarz

 • Wiceprezydenci Izby:

  Waldemar Ostrowski

  Przemysław Klonowski

 • Członkowie Prezydium:

  Mieczysław Chmielewski

  Marek Giera

  Erwin Filipczyk

  Jan Malitowski