W dniu 12 maja 1994 roku odbyło się w Krakowie Założycielskie Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Izba została powołana mocą uchwały 105 założycieli - podmiotów gospodarczych działających w branży drogowej. Dnia 15 lipca 1994 roku Izbę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla Krakowa -Śródmieścia - Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w rejestrze Izb Gospodarczych pod numerem IG-9. Podstawą prawną powstania i działania Izby jest ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych.


Pierwszym prezesem Izby został jeden ze współzałożycieli - Grzegorz Stech. Następnie funkcję tą pełnili: Zbigniew Nastaj i Paweł Ludwig. Pod tym ostatnim kierownictwem, w 2000 roku rozdzielono funkcje prezesa i prezydenta Izby. Dotychczasowy prezes został prezydentem Izby, natomiast w skład Zarządu OIGD weszli Wojciech Malusi, który funkcję prezesa Zarządu pełnił dożywotnio, tj. do stycznia 2014 roku i Barbara Dzieciuchowicz jako wiceprezes Zarządu. Obecnie Zarząd Izby jest jednoosobowy, funkcję prezesa Zarządu pełni Barbara Dzieciuchowicz


Stanowisko prezydenta OIGD po Pawle Ludwigu objęła Krystyna Łazarz, a po niej Adam Kulikowski. Od 2018 roku do 2021 roku Krystyna Łazarz ponownie pełnia funkcję Prezydenta Izby. Od września 2021 roku Prezydentem Izby jest Pan Przemysław Klonowski.