W dniu 12 maja 1994 roku odbyło się w Krakowie Założycielskie Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. Izba została powołana mocą uchwały 105 założycieli - podmiotów gospodarczych działających w branży drogowej. Dnia 15 lipca 1994 roku Izbę zarejestrowano w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia - Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy w rejestrze Izb Gospodarczych pod numerem IG-9. Podstawą prawną powstania i działania Izby jest ustawa z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych.


Pierwszym prezesem Izby został jeden ze współzałożycieli - Grzegorz Stech (1994-1996). Następnie funkcję tą pełnili: Zbigniew Nastaj (1996-1997) i Paweł Ludwig (1997-2000). W 2000 roku rozdzielono funkcje prezesa i prezydenta Izby. Prezydentem Izby został Paweł Ludwig (2000-2006), natomiast w skład Zarządu OIGD weszli Wojciech Malusi, który funkcję prezesa Zarządu pełnił do stycznia 2014 roku i Barbara Dzieciuchowicz jako wiceprezes Zarządu. Obecnie Zarząd Izby jest jednoosobowy, funkcję prezesa Zarządu pełni Barbara Dzieciuchowicz.


Stanowisko prezydenta OIGD po Pawle Ludwigu objęła Krystyna Łazarz (2006-2012), a po niej Adam Kulikowski (2012-2018). Od 2018 roku do 2021 roku Krystyna Łazarz ponownie pełniła funkcję Prezydenta Izby.

Od września 2021 roku Prezydentem Izby jest Przemysław Klonowski.