• Przedstawiciele firm członkowskich uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i przedstawiają wypracowane podczas spotkań wewnętrznych (np. podczas prac w zespole tematycznym) rozwiązania, stanowiska, opinie służące usprawnieniu realizacji procesów inwestycyjnych. Współpracujemy w obszarze zadań inwestycyjnych, utrzymaniowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego. Izba, biorąc pod uwagę wnioski i opinie swoich Członków, zgłasza uwagi do już istniejących dokumentów technicznych i opiniuje nowe projekty dokumentów technicznych przygotowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny Dyrektor w 2019 roku zainicjował cykl spotkań Rady Naukowej, w której skład wchodzą profesorowie politechnik w Polsce. Decyzją Generalnego Dyrektora w posiedzeniach Rady udział biorą również przedstawiciele branży budowlanej. Podczas tych spotkań Izbę reprezentuje Prezes Zarządu. 

  • W 2023 r. przedstawiciele Izby wzięli udział w pracach Zespołu do spraw wypracowania kryteriów doboru nawierzchni oraz metodyki porównawczej, powołanego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

  • Również w 2023 r. Członkowie Zespołu ds. utrzymania wzięli udział w pracach powołanej w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Grupy roboczej do spraw konsultacji rozwiązań dla wzorcowych umów na utrzymanie dróg.
  • Obszary, które były przedmiotem spotkań to: - Waloryzacja - Gwarancje - Zakres prac - Prawo opcji - Doświadczenie Kadry - Sól drogowa - Limit za gotowość do zimowego utrzymania dróg - Limit na zarządzanie kontraktem.
  • Grupa rozpoczęła swoje prace w styczniu 2023 r., a zakończyła w sierpniu 2023 r. - odbyło się dwanaście spotkań.