• Przedstawiciele firm członkowskich uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad i przedstawiają wypracowane podczas spotkań wewnętrznych (np. podczas prac w zespole tematycznym) rozwiązania, stanowiska, opinie służące usprawnieniu realizacji procesów inwestycyjnych. Współpracujemy w obszarze zadań inwestycyjnych, utrzymaniowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego. Izba, biorąc pod uwagę wnioski i opinie swoich Członków, zgłasza uwagi do już istniejących dokumentów technicznych i opiniuje nowe projekty dokumentów technicznych przygotowanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Generalny Dyrektor w 2019 roku zainicjował cykl spotkań Rady Naukowej, w której skład wchodzą profesorowie politechnik w Polsce. Decyzją Generalnego Dyrektora w posiedzeniach Rady udział biorą również przedstawiciele branży budowlanej. Podczas tych spotkań Izbę reprezentuje Prezes Zarządu.