O Izbie


Jesteśmy organizacją samorządu gospodarczego reprezentującą interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz wobec innych instytucji i organizacji.

Wśród firm członkowskich są przedsiębiorstwa zajmujące się kompleksową realizacją inwestycji drogowo-mostowych, firmy utrzymaniowe, producenci znaków drogowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, specjalistyczne firmy projektowe, firmy produkujące wyroby budowlane, dostawcy maszyn i urządzeń drogowych, oraz firmy dostarczające technologie i inne pracujące na rzecz branży drogowej.

Jesteśmy miejscem nawiązywania kontaktów biznesowych i upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej. Jesteśmy również forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska. Prowadzimy działalność edukacyjną oraz informacyjną.