• Wykorzystując wyspecjalizowaną wiedzę ekspercką i ogromne doświadczenie Członków Izby oraz dzięki współpracy z organami władzy publicznej i samorządowej oraz innymi instytucjami i organizacjami, aktywnie działamy w sprawach ważnych dla naszych Członków. Przedstawiciele firm członkowskich wypracowują rozwiązania służące usprawnieniu realizacji procesów inwestycyjnych, konsultują akty prawne i uczestniczą w wielu branżowych dyskusjach. Platformą wymiany wiedzy i doświadczeń branżowych jest współpraca w ramach Zespołów tematycznych.