• W Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej działa Grupa robocza do spraw przygotowania Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (następcy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020). Z ramienia Izby w radzie uczestniczy Prezes Zarządu Pani Barbara Dzieciuchowicz.