• Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa współpracuje w tym temacie z innymi organizacjami -  Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa. Wspólnie występowaliśmy w styczniu 2020r. do Ministerstwa Klimatu w sprawie wykorzystania destruktu asfaltowego na drogach; wnioskowaliśmy o utratę statusu odpadu dla destruktu. W roku 2020 i 2021 opiniowaliśmy projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. W roku 2020 wpólnie opiniowaliśmy projekt zmian ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 

 • W maju 2022 r. OIGD, PSWNA i PZPB przesłały wspólne pismo do Ministra Klimatu i Środowiska, w którym podzieliły się pierwszymi doświadczeniami branży budowlanej związanymi ze stosowaniem rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego – pismo OIGD 64/2022.
 • W maju 2023 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało o rozpoczęciu prac analitycznych w zakresie treści opracowywanego rozporządzenia, którego delegacja ustawowa zawarta jest w 45 ust. 3. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699). Projektowane rozporządzenie ma dotyczyć rodzajów i ilość odpadów jakie mogą być objęte zwolnieniem, o którym mowa w ust. 1 pkt 7 i 8  ww. ustawy oraz metod ich przetwarzania oraz poprosiło o wskazanie rodzajów odpadów i metod przetwarzania do uwzględnienia w pracach nad projektem niniejszego rozporządzenia. W czerwcu 2023 r. odbyły się spotkania Zespołu ds. odpadów w budownictwie podczas których omówiono projekt uzupełnionej tabeli (otrzymanej z MRiT) grupującej proponowane metody przetwarzania odpadów budowlano-rozbiórkowych, które miałyby zostać zwolnione z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na przetwarzanie odpadów. W dniu 7 lipca 2023 r. OIGD, PZPB i PSWNA w odpowiedzi na pismo MRiT przesłały wypracowaną wspólnie tabelę rodzajów odpadów i metod przetwarzania, do  uwzględnienia w pracach nad projektem rozporządzenia na mocy art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach – pismo OIGD 85/2023.

 • W ramach Zespołu ds. odpadów współpracują m.in.: 
 • AMMANN POLSKA Sp. z o.o.
 • PBI
 • BUDIMEX S.A. 
 • BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. 
 • COLAS POLSKA Sp. z o.o.
 • GRUPA DROGOPOL
 • ORLEN Asfalt Sp. z o.o.
 • UROVIA POLSKA S.A. 
 • MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A
 • MULTICERT Sp. z o.o. 
 • PORR S.A.
 • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH Sp z o.o. Piotrków Trybunalski 
 • STRABAG Sp. z o.o.

 • Kontakt: oigd@oigd.com.pl