• Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa współpracuje w tym temacie z innymi organizacjami -  Polskim Stowarzyszeniem Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa. Wspólnie występowaliśmy w styczniu 2020r. do Ministerstwa Klimatu w sprawie wykorzystania destruktu asfaltowego na drogach; wnioskowaliśmy o utratę statusu odpadu dla destruktu. W roku 2020 i 2021 opiniowaliśmy projekt rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie określenia szczegółowych kryteriów utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. W roku 2020 wpólnie opiniowaliśmy projekt zmian ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 

  • W ramach Zespołu ds. odpadów współpracują m.in.: 
  • BUDIMEX S.A. 
  • BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. 
  • UROVIA POLSKA S.A. 
  • MULTICERT Sp. z o.o. 
  • PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH Sp z o.o. Piotrków Trybunalski 
  • STRABAG Sp. z o.o.

  • Kontakt: oigd@oigd.com.pl