• Na bieżąco informujemy Członków Izby o zmianach w prawie, ważniejszych wyrokach, orzeczeniach dot. zamówień publicznych, komunikatach i interpretacjach Urzędu Zamówień Publicznych.