• Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zaprosiła Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa do udziału w pracach Zespołu ds. kryteriów doboru nawierzchni. W Izbie został powołany Zespół, który przygotowuje propozycje kryteriów doboru nawierzchni oraz metodykę porównawczą, która następnie jest przedstawiona podczas spotkań w GDDKiA. Izbę w pracach Zespołu GDDKiA reprezentuje Pan Aleksander Zborowski Dyrektor ds. Badań i Rozwoju, Kierownik Grupy Pavement Engineering, z TPA  Sp. z o.o.

  • W ramach Zespołu ds. komunikacji współpracują: 
  • Budromost-Starachowice Sp. z o.o.
  • COLAS POLSKA Sp. z o.o.
  • MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.
  • TPA  Sp. z o.o.
  • UNIBEP S.A.
    Kontakt: oigd@oigd.com.pl