Członkowie

Dlaczego warto być Członkiem Izby?


DOŁĄCZAJĄC DO OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
DROGOWNICTWA BĘDZIESZ MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ 
BRANŻY DROGOWEJ W POLSCE


Członkowie Rady Izby i Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, marzec 2019


Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa już od ponad 25-lat efektywnie wspiera wszelkie działania służące rozwojowi firm w branży drogowej w  Polsce.Izba jest organizacją przedsiębiorców otwartą na każdy problem związany z ich działalnością, rzeczową i kompetentną, posiadającą atrakcyjną ofertę współpracy oraz dążącą do tego, aby stać się trwałym pomostem łączącym zrzeszone z nami podmioty z innymi partnerami. Jesteśmy świadomi, że wspólna praca osób, instytucji i  organizacji gospodarczych ma znaczenie dla rozwoju drogownictwa w  Polsce.

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa jest miejscem nawiązywania kontaktów zawodowych, forum wymiany myśli i poglądów oraz kształtowania opinii środowiska. Prowadzimy działalność edukacyjną i  informacyjną.

Jesteśmy zawsze otwarci na wszystkie sugestie i propozycje dotyczące wzajemnych kontaktów i polepszenia współpracy pomiędzy Izbą a firmami z nią stowarzyszonymi.Każdy członek ma realny wpływ na wybór kierunku działania Izby.

Zapraszamy do aktywnej współpracy, która daje szansę na stworzenie skutecznego mechanizmu oddziaływania i  realizację działań mających na celu poprawę otoczenia polskich firm w sektorze szeroko rozumianej infrastruktury.


Razem mamy siłę!

Razem możemy więcej!


Członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej i Zarząd

Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa


Dołącz do grona firm członkowskich Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i korzystaj z:

  1. możliwości spotkań z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych,
  2. bezpłatnych szkoleń, seminariów i konferencji,
  3. możliwości promocji firmy oraz jej produktów i usług,
  4. wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami z wykorzystaniem bazy teleadresowej firm członkowskich,
  5. imprez integracyjnych z innymi przedsiębiorcami,
  6. umieszczania materiałów reklamowych na stoisku OIGD podczas targów branżowych,
  7. pomieszczeń biurowych w siedzibie Izby w Krakowie i w biurze Izby w Warszawie.

  

Razem z Izbą możesz mieć wpływ na:

  1. tworzenie odpowiednich warunków i podstaw prawnych dla branży drogowej w Polsce
  2. akty prawne regulujące działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa
  3. kształtowanie rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury drogowej


Zapraszamy