Dlaczego warto być Członkiem Izby?


DOŁĄCZAJĄC DO OGÓLNOPOLSKIEJ IZBY GOSPODARCZEJ
DROGOWNICTWA BĘDZIESZ MIEĆ WPŁYW NA PRZYSZŁOŚĆ 
BRANŻY DROGOWEJ W POLSCE


Razem z Izbą możesz mieć wpływ na:

 • -tworzenie odpowiednich warunków i podstaw prawnych dla branży drogowej w Polsce,
 • -akty prawne regulujące działalność gospodarczą w obszarach infrastruktury i budownictwa,
 • -kształtowanie rozwiązań systemowych dotyczących sektora infrastruktury drogowej,
 • -kształtowanie stanowiska branży w stosunku do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządów dróg Wojewódzkich i Powiatowych oraz innych zamawiających publicznych i samorządowych.

Dołącz do grona firm członkowskich Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa i korzystaj z:

 • -możliwości spotkań z przedstawicielami władz państwowych i samorządowych,
 • -bezpłatnych szkoleń, seminariów i konferencji,
 • -możliwości promocji firmy oraz jej produktów i usług,
 • -wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami z wykorzystaniem bazy teleadresowej firm członkowskich,
 • imprez integracyjnych.

Członkowie Izby:

 • -mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu Członków,
 • -mogą być wybierani do władz Izby,
 • -mogą brać udział w bieżących pracach Izby,
 • -są na bieżąco informowani o zmianach w przepisach prawa, ważniejszych wyrokach, orzeczeniach,
 • -mogą korzystać z dostępu do informacji dotyczącej działalności Izby.