• Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Zarządzeniem nr 28 z dnia 12 kwietnia 2021 r. powołał Zespół ds. certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa. Z ramienia Izby w radzie uczestniczy Prezes Zarządu Pani Barbara Dzieciuchowicz.