• Izba pod koniec 2020 r., po podjęciu przez GDDKiA działań w celu wprowadzenia certyfikacji wykonawców robót infrastrukturalnych, powołała spośród swoich członków Zespół ds. certyfikacji w celu wypracowania stanowiska Izby. W marca 2021 r. Izba otrzymała od Ministra Rozwoju Pracy i Technologii zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa. 
 • Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Zarządzeniem nr 28 z dnia 12 kwietnia br. powołał Zespół ds. certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych oraz polityki zakupowej państwa i powołał Prezes Zarządu Izby Panią Barbarę Dzieciuchowicz do prac w tym Zespole. Działania Zespołu:
 • 1)    rekomendacje Zespołu dotyczące certyfikacji – pismo OIGD 47/2021 
 • 2)    opinia odnośnie przyjętych priorytetów przyszłej polityki zakupowej państwa i instrumentów ich realizacji  – pismo OIGD 56/2021
 • 3)    uwagi do części projektu Polityki Zakupowej Państwa poświęconej priorytetowi pn. Profesjonalizacja Zamówień Publicznych – pismo OIGD 109/2021
 • 4)    uwagi do projektu „Modelu certyfikacji wykonawców” – pismo OIGD 123/2021 
 • 5)    uwagi do kolejnej części projektu Polityki Zakupowej Państwa dotyczącej Priorytetu 2: Rozwój potencjału MŚP – pismo OIGD 127/2021 
 • 6)    konsultacje dokumentu „Certyfikacja wykonawców zamówień publicznych – Zielona księga” został przesłany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii - pismo OIGD 27/2022
 • 7) konsultacje wstępnego projektu ustawy o certyfikacji wykonawców w zamówieniach publicznych - grudzień 2022
 • 8) uwagi Izby do projektu ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – pismo OIGD 100/2023.
 • Przewodnicząca: Iwona Zielińska, MOSTY-ŁÓDŹ S.A.

 • W ramach Zespołu ds. certyfikacji współpracują m.in.: 
 • EUROVIA POLSKA S.A. 
 • MOSTY-ŁÓDŹ S.A. 
 • MOTA – ENGIL CENTRAL EUROPE S.A 
 • PRD NOWOFGARD S.A.
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 
 • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sieradz 
 • SAFEROAD 
 • WEBUILD GROUP

 • Kontakt: oigd@oigd.com.pl