• Celem prac Zespołu jest analiza obowiązujących aktów prawnych, Ogólnych Specyfikacji Technicznych, wytycznych Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz innych obowiązujących dokumentów pod kątem ich aktualności, w odniesieniu do obecnych możliwości technicznych oraz stosowanych rozwiązań.

  Wybrane działania Zespołu:
  1)         projekt wymagań fotometrycznych dla folii odblaskowych stosowanych do wykonania lic pionowych znaków drogowych oraz wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz projekt zasady doboru folii na lica znaków w zależności od kategorii znaku, jego usytuowania i kategorii drogi. 
 • 2)         pismo OIGD 15/2019 skierowane do Ministra Infrastruktury zawierające rekomendacje do wprowadzenia zmian w Rozporządzeniu z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2003 nr 220 poz.2181 z późn. zm.) 
 • 3)         pismo OIGD 133/2019 skierowane do GDDKiA z opracowanymi propozycjami dotyczącymi Zarządzenia nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30.07.2014 r. zawierającymi katalog typowych schematów oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. 
 • 4)         pismo OIGD 76/2020 W dniu 15 maja 2020 r. Izba przesłała uwagi i propozycje schematów tymczasowej organizacji ruchu opracowane przez Zespół BRD dotyczące aktualizacji Zarządzenia nr 34 w sprawie typowych schematów oznakowania robót oraz pomiarów diagnostycznych prowadzonych w pasie drogowym 
 • 5)         pismo OIGD 65/2020 W dniu 24 kwietnia 2020 r. Izba przekazała do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wypracowaną przez członków Zespołu ds. BRD tabelę z uwagami oraz zapewniła o gotowości do dalszych wspólnych prac nad projektem wzorcowych Warunków Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 • 6)         pismo OIGD 125/2021 i OIGD 129/2021 opinia do „Wytycznych stosowania tymczasowych barier drogowych Projekt IRD/2021/001” 
 • 7)         udział w pracach Forum wymiany wiedzy i doświadczeń w zakresie organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego zorganizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, które pracowało nad nowelizacją rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311 z późn. zm.) (pismo nr DZS.WZR.4080.37.2021.ZK) - 2022 r.
 • 8)        w 2023 r. członkowie Zespołu BRD wypracowali uwagi do dokumentów konsultowanych przez Zespół ds. utrzymania w ramach Zespołu utworzonego wspólnie z GDDKiA ds. konsultacji rozwiązań dla wzorcowych umów na utrzymanie dróg:
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – oznakowanie pionowe,
 • Szczegółowa Specyfikacja Techniczna – oznakowanie poziome,
 • Gwarancja jakości – załącznik nr 6 do Warunków Szczegółowych Umowy na roboty budowlane.
 • Przewodniczący 
 • Jarosław Schabowski, GRUPA LAMBDA Sp. z o.o.  Dystrybucja Sp. k.
 • Wiceprzewodniczący:
  Tomasz Rzepka, Wimed Sp. z o.o.
  Artur Kawa Saferoad Services Sp. z o.o.
 • Marek Giera, GIERA Znaki Drogowe Sp. j.                      
 • Krzysztof Olszowy MEISER Road Safety Sp. z o.o. 

 • W ramach Zespołu ds. BRD współpracują m.in.: 
 • APM PRO Sp. z o.o. 
 • AVERY DENNISON POLSKA Sp. z o.o.
 • Drogowe Centrum Produkcyjno-Handlowe „BiG” Sp. z o.o. 
 • ELMONTAŻ Sp. z o.o.
 • ERPLAST Sp. z o.o. 
 • EUROASFALT Sp. z o.o. 
 • GEVEKO POLSKA Paweł Kołodziej
 • GIERA Znaki Drogowe Sp. j. 
 • INTERMINGLASS Sp. z o.o.
 • IPL GRUP KONTUR Sp. z o.o. 
 • Grupa Lambda Sp. z o.o. Dystrybucja Sp. k. 
 • NCT S.A,
 • NISSEN POLSKA Sp. z o.o. 
 • ORAFOL 
 • PPUD S.A. Biała Podlaska 
 • PRD-M Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski 
 • PROWERK Sp. z o.o. 
 • SAFEROAD Services Sp. z o.o.
 • MEISER Road Safety Sp. z o.o. 
 • TIOMAN Sp. z o.o. Sp. k. 
 • Usługi Ogólnobudowlane Jacek Wałowski 
 • VANBERDE Sp. z o.o. Sp. k. 
 • WIMED Sp. z o.o. 
 • 3M Sp. z o.o.  • Kontakt: oigd@oigd.com.pl