Świętowanie Jubileuszu 30-lecia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa już za nami, w przepięknej Sali Warszawa, w Kopalni Soli w Wieliczne gościliśmy licznie zgromadzonych gości oraz członków Izby. Barbara Dzieciuchowicz Prezes Zarządu Izby rozpoczęła uroczystości Jubileuszu od przypomnienia tła historycznego towarzyszącemu powstaniu naszej Organizacji: - Pamiętam tamten czas jakokolejny rok trwającej transformacji w polskim drogownictwie polegającej na rozdzieleniu funkcji administratora dróg oraz wykonawstwa. W latach 1992-1993 ze struktur Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych były wydzielane i powstawały państwowe przedsiębiorstwa drogowo-mostowe, które w założeniach docelowo miały przejść procedurę prywatyzacji. Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej był Bogusław Liberadzki, a Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych Tadeusz Suwara. A co najważniejsze 12.05.1994 r. w Krakowie przy udziale grupy zapaleńców drogowców powstaje Ogólnopolska Izba Gospodarczej Drogownictwa. Uchwałę powołującą Izbę podpisało 105 przedsiębiorstw drogowo- mostowych z całej Polski. I tak to się zaczęło….

- Kopalnia Soli w Wieliczne. - To tutaj od XIII wieku rozwijała się wiodąca gałąź gospodarki Pierwszej Rzeczpospolitej. Dzisiaj jako Izba i drogowcy też jesteśmy jedną z wiodących gałęzi polskiej gospodarki. Koło się zamknęło.


Przemysław Klonowski Prezydent OIGD: - W roku 1994 r. gdy zawiązywała się Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa mieliśmy w Polsce 405 km dróg szybkiego ruchu. Dziś jest ich 5117 km. Za tą ogromną zmianą stoi praca przedsiębiorstw drogowych, których reprezentantem jest Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa.

Gdy Izba zaczynała działalność sieć autostrad i dróg ekspresowych w Polsce była bardzo skromna, a zarządzanie drogami – zarówno w aspekcie administrowania siecią, jak i wykonawstwa skupione było w jednej instytucji – Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych. Byliśmy wówczas bogaci w plany rozwoju dróg, ale jednocześnie dalecy od ich realizacji. – Szukano pomysłów na rozwój podaży, próbowano różnych metod, ale tak naprawdę szukano środków finansowych, bo tego było najmniej w tamtym czasie. Nie było środków finansowych i na rozwój sieci dróg szybkiego ruchu i autostrad, ani na podniesienie standardu istniejącej sieci. Byli jednak tacy, którzy wierzyli w realizację planów, to wówczas złożono kamień węgielny pod budowę organizacji, na której sukces i potencjał składają się obecnie jej członkowie.


Podczas uroczystości Prezydent Izby podkreślił znaczenie współpracy z innymi organizacjami branżowymi oraz dialogu ze stroną publiczną: - Byliśmy i jesteśmy w pełni otwarci na rozmowy, nawet w najtrudniejszych tematach. Wskazał, że to dzięki merytorycznemu dialogowi udało się przeprowadzić branżę drogową przez okres pandemii Covid-19 oraz trudnej sytuacji związanej w wybuchem wojny na Ukrainie. Dialog, na który była otwarta także strona publiczna pozwolił uniknąć procesów sądowych.

- Rolą sądów nie jest sprawowanie zastępstwa za partnera publicznego w podejmowaniu decyzji, których odwlekanie jest niekorzystne także dla Skarbu Państwa. To przesłanie stworzyło nowe postrzeganie celów, jakie powinien stawiać sobie rynek zamówień publicznych: partnerstwo zamiast konfliktu – mówił Przemysław Klonowski. Prezydent w swym przemówieniu docenił także samorządy, które rozumiały problemy i nie wprowadzały waloryzacji pozornej, lecz siadały do stołu, rozmawiały i podpisywały aneksy.

- Nasza organizacyjna dusza toleruje tylko partnerstwo, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Partner nie szuka konfliktu, szuka dialogu. Naszą wartością nadrzędną nie są zasoby finansowe, które są ograniczone, ale zaangażowanie ludzi, potencjał do rozwiązywania problemów, który jest nieograniczony. Ten potencjał to nasza tożsamość i wkład w rozwój rynku drogowego w Polsce – powiedział Prezydent OIGD.


W czasie uroczystości osobom szczególnie zasłużonym dla drogownictwa oraz osobom zaangażowanym w działalność Izby wręczone zostały państwowe i resortowe odznaczenia. Uroczystego wręczenia odznaczeń w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek.


Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Infrastruktury za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój drogownictwa i bezpieczeństwa ruchu drogowego odznaczeni zostali:


ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Pan Stanisław SADŁOWSKI

Pan Ryszard WOJTON


SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI:

Pan Grzegorz Marcin BAGIŃSKI

Pan MIECZYSŁAW CHMIELEWSKI


BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

Pan Paweł Zbigniew PIWOWARCZYK

Pan Andrzej Zbigniew WAŁDOWSKI

Pan Stanisław WASZKIEWICZ


Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Infrastruktury za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej odznaczeni zostali:


MEDALEM ZŁOTYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Pan Andrzej Jan GRANICZNY

Pan Marian KOZŁOWSKI

Pan Andrzej Krzysztof KRUZIŃSKI

Pan Stanisław Mirosław KWITYŃSKI

Pan Zbigniew PĄCZYŃSKI

Pan Czesław Wincenty POŁEDNIOK

Pan Marek SADOWSKI

Pani Krystyna SZYMANIAK


MEDALEM SREBRNYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Pan Stanisław Ryszard BUCA

Pan Jerzy Robert GIRTLER

Pan Michał Andrzej MOŃKA


MEDALEM BRĄZOWYM ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ:

Pan Michał LAZAROWSKI


Minister Infrastruktury uhonorował zasłużonych członków Izby Odznakami Honorowymi „Zasłużony dla drogownictwa”. Wręczenia nadanych odznak dokonał Wicewojewoda Małopolski Ryszard Śmiałek i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa Barbara Dzieciuchowicz.


Odznaką Honorowa „Zasłużony dla drogownictwa” odznaczeni zostali:

Pan Bartłomiej BERTOLDI

Pan Wiesław BIERNAT

Pan Dawid BRUDNY

Pan Aleksander KONIOR

Pan Marek KONIOR

Pan Jan KOPICZYŃSKI

Pani Anna MIERNIK

Pan Marek MOSKWA

Pan Jerzy MUSIAŁ

Pan Henryk PIETRAS

Pan Dominik PODSIADŁO

Pan Paweł PUCUŁEK

Pan Zbigniew ROMAŃSKI

Pan Andrzej ŚWIEŻAWSKI

Pan Grzegorz WOŹNIAK


Po wystąpieniach gości pełnych uznania i najlepszych życzeń dla Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa oraz po wysłuchaniu przygotowanej specjalnie na ten szczególny wieczór piosenki z życzeniami w wykonaniu Pana Zdzisława Dąbczyńskiego Prezesa Firmy WIMED Sp. z o.o., wystąpiła orkiestra kameralna Bel Canto, złożona z muzyków związanych na co dzień z Operą i Filharmonią Krakowską pod kierownictwem muzycznym Mieczysława Smydy.

W Komorze Warszawa zabrzmiały znane i lubiane melodie z bogatej kolekcji utworów Polskiej muzyki filmowej, nie zabrakło ognistego czardasza, wiedeńskiej polki, wirtuozowskich popisów na skrzypcach i klarnecie.


Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa bardzo dziękuję wszystkim Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, Członkom Izby, Członkom Honorowym Izby, a także wszystkim naszym przyjaciołom, którzy z nami spędzili ten szczególny wieczór.


Dziękujemy również Partnerom Naszego Jubileuszu za wsparcie finansowe i organizacyjne.


Dziękujemy Firmom (kolejność alfabetyczna):

AJW Wardex Sp. z o.o., Radzymin

Ammann Polska Sp. z o.o.

APM PRO Sp. z o.o., Bielsko-Biała

Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o., Warszawa

Belllator Maszyny Budowlane Sp. z o.o.

BUDROMOST STARACHOWICE S.A.

BUDIMEX S.A.

Drogopol Sp. z o.o., Katowice

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk Pułtusk

Drogmol Sp. z o.o.

Dynapac Sp. z o.o., Katowice

ELMONTAŻ Sp. z o.o., Żywiec

Eurovia Polska S.A.

Fabe Polska Sp. z o.o.

FB Serwis S.A., Warszawa

GIERA Znaki Drogowe Sp. j., Jonkowo k/Olsztyna

Grupa PBI Sp. z o.o., Sandomierz

Inwestycje, Budownictwo, Handel "INWEST-COMPLEX" Sp. z o.o.,Gliwice

Kopalnia Soli "KŁODAWA" S.A.

Laboratorium Inżynierii Lądowej Labotest Sp. z o.o., Katowice

MIRBUD S.A.

MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A., Kraków

Nexler Sp. z o.o., Gdynia

Novum Stone Expert Sp. z o.o.

ONDE S.A., Toruń

ORLEN Asfalt Sp. z o.o., Płock

Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A., Kalisz

Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane Sp. z o.o. Brodnica

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Sp. z o.o., Dębica

Polskie Stowarzyszenie Dla Rozwoju Infrastruktury Rowerowej, Jarocin

PORR S.A., Warszawa

PRD NOWOGARD S.A.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Trybunalski

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Lipno

RBV Jarosław Andrzej Szurogajło Sp. k., Zielona Góra

Rejon Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Krosno

Rettenmaier Polska Sp. z o.o., Warszawa

Saferoad Services Sp. z o.o., Włocławek

Strabag Sp. z o.o., Pruszków

Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o., Krapkowice

ViaCon Polska Sp. z o.o., Rydzyna

WIRTGEN Group Sp. z o.o., Poznań

Zaberd Sp. z o.o., Wrocław

ZRDiTZ „ROMUS” Sp. z o.o., Katowice

Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego "ROSA" Sp. z o.o., Tychy


Załączniki