W dniu 6 czerwca 2024 roku w Krakowie odbyło się Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa, podczas którego podsumowaliśmy ubiegły rok.

Podjęto wiele ważnych uchwał m.in. zatwierdzono sprawozdanie z działalności OIGD oraz sprawozdanie finansowe za rok ubiegły, udzielono absolutorium Radzie Izby oraz uchwalono plan finansowy na 2024 rok. Podjęto także uchwałę zmieniającą wysokości składki członkowskiej i wpisowego począwszy od lipca 2024 r. oraz uchwalono zmiany do Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa. 


Na Walnym Zgromadzaniu poinformowano również członków Izby o wynikach wyborów do Rady Izby na kadencję 2024 – 2027 w poszczególnych regionach:

- dolnośląskim

wakat

- kujawsko-pomorskim

Pan Marcin Szerszeń Wiceprezes Zarządu, ONDE S.A. Toruń

-lubelskim

Pan Bartłomiej Kotwica Prezes Zarządu, PBI Infrastruktura S.A. Kraśnik

- lubuskim

Pan Jarosław Szurogajło Właściciel RBV Jarosław Andrzej Szurogajło Sp.k. Zielona Góra

- łódzkim

Pan Przemysław Klonowski Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski

- małopolskim

Pan Olaf Fatalski Członek Zarządu Mota-Engil Central Europe S.A. Kraków

- mazowieckim

Pani Małgorzata Kowalska ORLEN Asfalt Sp. z o.o. Płock

Pan Tomasz Stolarek Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zwoleń

Pan Jakub Wójcicki Członek Zarządu, Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o. Warszawa

- opolskim

Pan Erwin Filipczyk Prezes Zarządu, Śląskie Kruszywa Naturalne Sp. z o.o. Krapkowice

- podkarpackim

Pan Andrzej Zygar Prezes Zarządu, Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie Sp. z o.o.

- podlaskim

Pan Sławomir Moczydłowski, Dyrektor Oddziału, UNIBEP S.A. Bielsk Podlaski

- pomorskim

wakat

- śląskim

Pan Tomasz Przeradzki Prezes Zarządu, DYNAPAC Sp. z o.o. Katowice

Pan Stanisław Waszkiewicz Prezes Zarządu, GRUPA DROGOPOL Sp. z o.o. Katowice

- świętokrzyskim

Pan Dominik Podsiadło Prezes Zarządu, BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.

- warmińsko-mazurskim

Pan Marek Giera Dyrektor Generalny GIERA Znaki Drogowe Sp. j.

- wielkopolskim

Pan Paweł Andrzejczak Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A. Koło

Pan Jan Malitowski Prezes Zarządu, Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego S.A. Kalisz

- zachodniopomorskim

Pani Katarzyna Łazarz-Brzezińska Członek Zarządu PRD NOWOGARD S.A.


Podczas przerwy w obradach odbyło się również pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Izby, podczas którego zostało wybrane Prezydium Rady w składzie:

Pan Przemysław Klonowski Prezydent Izby

Pan Marcin Szerszeń Wiceprezydent Izby

Pan Stanisław Waszkiewicz Wiceprezydent Izby

Pan Erwin Filipczyk Członek Prezydium

Pani Katarzyna Łazarz-Brzezińska Członek Prezydium

Pan Jakub Wójcicki Członek Prezydium

Pan Andrzej Zygar Członek Prezydium


Na tegorocznym Walnym Zgromadzeniu wybrano także 9-osobową Komisję Rewizyjną na kadencję 2024 – 2027 w składzie:

Pani Stanisława Grzelska, VIACON POLSKA Sp. z o. o. Rydzyna

Pan Michał Heller, Bellator Maszyny Budowlane Sp. z o.o. Ruda Śląska

Pan Grzegorz Marcinkowski, SAFEROAD SERVICES Sp. z o.o. Włocławek

Pani Teresa Sienkiewicz, SALINI POLSKA Sp. z o.o. Warszawa

Pani Małgorzata Sławińska, „DROGMAS” Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Małgorzata Sławińska Skarżysko-Kamienna

Pani Anna Szklarczyk, ELMONTAŻ Sp. z o.o. Żywiec

Pani Krystyna Szymaniak, RETTENAMIER POLSKA Sp. z o.o. Warszawa

Pan Maciej Walczak Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. Sieradz

Pan Sławomir Wardak AJW WARDEX Sp. z o.o. RadzyminPodczas Walnego Zgromadzenia nie zabrakło również podziękowań dla Członków Rady Izby i Komisji Rewizyjnej kończących kadencję 2021 – 2024 oraz firm, których pracownicy byli bardzo aktywni w pracach zespołów merytorycznych działających w Izbie.

Na spotkaniach Zespołów poruszamy nurtujące naszą branżę problemy, szukamy rozwiązań i podejmujemy dialog z administracją rządową. Dziękujemy za celne uwagi i zawsze merytoryczną dyskusję oraz znakomitą atmosferę wspólnych działań.


Pan Prezydent Przemysław Klonowski i Pani Prezes Barbara Dzieciuchowicz podziękowali następującym firmom (firmy w porządku alfabetycznym):


AUTOSTRADA MAZOWIECKA Sp. z o.o.

Zespół ds. utrzymania


BUDIMEX S.A.

Zespół ds. certyfikacji wykonawców

Zespół ds. odpadów w budownictwie

Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych

Zespół ds. utrzymania

Zespół ds. waloryzacji

Zespół ds. zamówień publicznych


BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o.

Zespół ds. certyfikacji wykonawców

Zespół ds. kryteriów wyboru nawierzchni

Zespół ds. odpadów

Zespół ds. waloryzacji


EUROVIA POLSKA S.A.

Zespół ds. certyfikacji wykonawców

Zespół ds. odpadów w budownictwie

Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych

Zespół ds. utrzymania

Zespół ds. waloryzacji

Zespół ds. zamówień publicznych


FBSerwis S.A.

Zespół ds. utrzymania


GRUPA DROGOPOL Sp. z o.o.

Zespół ds. odpadów w budownictwie


Grupa Lambda Sp. z o.o. Dystrybucja Sp.k.

Zespół ds. BRD


MOSTOSTAL WARSZAWA S.A.

Zespół ds. kryteriów wyboru nawierzchni Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych

Zespół ds. waloryzacji


MOSTY ŁÓDŹ S.A.

Zespół ds. certyfikacji wykonawców

Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych

Zespół ds. waloryzacji

Zespół ds. zamówień publicznych


MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.

Zespół ds. certyfikacji wykonawców

Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych

Zespół ds. waloryzacji

Zespół ds. zamówień publicznych

Zespół ds. udziału polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy


MULTICERT Sp. z o.o.

Zespół ds. certyfikacji wykonawców

Zespół ds. odpadów w budownictwie


NISSEN POLSKA Sp. z o.o.

Zespół ds. BRD


ONDE S.A.

Zespół ds. certyfikacji wykonawców

Zespół ds. waloryzacji

Zespół ds. zamówień publicznych


PRD NOWOGARD S.A.

Zespół ds. certyfikacji wykonawców

Zespół ds. waloryzacji


Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. Piotrków Trybunalski

Zespół ds. BRD

Zespół ds. certyfikacji wykonawców

Zespół ds. kryteriów wyboru nawierzchni

Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych

Zespół ds. waloryzacji

Zespół ds. utrzymania

Zespół ds. zamówień publicznych

Zespół ds. udziału polskich firm w procesie odbudowy Ukrainy


Saferoad Services Sp. z o.o.

Zespół ds. BRD

Zespół ds. utrzymania


STRABAG Sp. z o.o. / TPA Sp. z o.o.

Zespół ds. kryteriów wyboru nawierzchni

Zespół ds. opiniowania dokumentów technicznych

Zespół ds. odpadów w budownictwie

Zespół ds. waloryzacji

Zespół ds. zamówień publicznych


SALINI Polska Sp. z o.o.

Zespół ds. certyfikacji wykonawców

Zespół ds. waloryzacji

Zespół ds. zamówień publicznych


UNIBEP S.A.

Zespół ds. kryteriów wyboru nawierzchni

Zespół ds. waloryzacji


WIMED Sp. z o.o. Sp. k.

Zespół ds. BRD


ZABERD Sp. z o.o.

Zespół ds. utrzymania

Zespół ds. waloryzacji


Mamy nadzieję, że nadal czynnie uczestniczyć będą Państwo w pracach zespołów i działaniach Izby, bo dzięki naszej wspólnej aktywności jesteśmy, jak podkreślaliśmy to podczas uroczystości Jubileuszu 30-lecia Izby, liczącym się partnerem dla administracji rządowej i samorządowej, organizacji zrzeszających jednostki samorządowe jaki i organizacji branżowych.