Aktualności

Według daty 2022-04

 • 22/04/2022

  Pismo OIGD do Premiera RP

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa w piśmie nr OIGD 44/2022 z dnia 20 kwietnia 2022r. poinformowała Premiera RP o wyjątkowo poważnej sytuacji wykonawców zamówień publicznych w zakresie umów o roboty budowlane, która jest następstwem skutków ...

  czytaj
 • 05/04/2022

  Kary umowne z perspektywy wykonawcy – raport JDP

  Wykonawcy negatywnie oceniają aktualną praktykę zamawiających publicznych w zakresie zastrzegania i egzekwowania kar umownych. „Blisko 80% respondentów wskazało, że na etapie kalkulowania ceny oferty bierze pod uwagę wysokość kar umownych przewidzi...

  czytaj
 • 01/04/2022

  Forum Utrzymania Dróg i Mostów, Kielce 10-11 maja 2022r.

  Forum Utrzymania Dróg i Mostów, Kielce 10-11 maja 2022r.

  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wspólnie z Polskim Kongresem Drogowym oraz Instytutem Badawczym Dróg i Mostów organizuje kolejną edycję FORUM UTRZYMANIA DRÓG I MOSTÓW Od 2022 roku wydarzenie na stałe wpisze się w kalendarz Targów Infrast...

  czytaj