Od dnia 21 stycznia 2019r. we wzorcowych dokumentach GDDKiA dotyczących umów na realizację dróg zarówno w formule „Projektuj i Buduj” oraz „Buduj”, w Subklauzuli 13.8 - Korekty wynikające ze zmian kosztu, stosowany jest nowy mechanizm waloryzacyjny oparty na tzw. „koszyku waloryzacyjnym”. W skład „koszyka”, składającego się z głównych elementów cenotwórczych wpływających na ostateczny bilans kosztowy kontraktu, wchodzą ceny produkcyjne: paliwa, cementu, asfaltu, stali, kruszywa oraz średnie wynagrodzenia pracowników branży (wszystkie z ustalonymi stałymi wagami).

Podmiotem dostarczającym dane wykorzystywane w klauzuli waloryzacyjnej jest Główny Urząd Statystyczny, będący zarazem współautorem aplikacji „Kalkulator”.

Aplikacja „Kalkulator” umożliwia w szybki i prosty sposób obliczanie wartości mnożnika korygującego za różne okresy, wykorzystywanego dalej do waloryzacji kwot wynikających z realizacji kontraktów drogowych. Daje również możliwość dokonywania symulacji dla potrzeb waloryzacji kontraktów budowlanych według trzech wersji, uzależnionych od przyjętych systemów wagowych wynikających z klauzuli waloryzacyjnej.

Aplikacja „Kalkulator” jest dostępna na stronie internetowej GUS pod adresem:

http://swaid.stat.gov.pl/Ceny_dashboards/Raporty_predefiniowane/RAP_DBD_CEN_45.aspx

Szczegółowy opis wersji znajduje się na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl w zakładce metadane. Aplikacja udostępniona jest  w dwóch wersjach językowych: polskiej i angielskiej. W razie konieczności udzielenia dodatkowych wyjaśnień GUS wyodrębnił również dwa adresy e-mailowe do określonych Pracowników instytucji, na które można zgłaszać szczegółowe pytania: b.kudelska@stat.gov.pl i d.turek@stat.gov.pl.

Przypominamy, iż informacje o nowych zasadach waloryzacji dla generalnych wykonawców i podwykonawców dostępne są na stronach GDDKiA:

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/31881/Nowe-propozycje-ws-waloryzacji-kontraktow-dla-branzy-budowlanej  (03-01-2019 r.)

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/32020/Waloryzacja-kontraktow-budowlanych-staje-sie-faktem

(22-01-2019 r.)

https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33902/Stabilnosc-rynku-a-waloryzacja-Przypominamy-tegoroczne-zmiany (12-06-2019 r.)


Żródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/35969/Latwiejsze-wyliczenie-waloryzacji-dzieki-aplikacji-Kalkulator-na-stronie-GUS