oigd

Zarząd Izby informuje, iż otrzymał odpowiedź z Ministerstwa Infrastruktury na wystąpienie Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa dot. postępowań przetargowych ogłaszanych przez samorządy z wykorzystaniem nowego mechanizmu dofinansowania, przewidzianego w ustawie z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych.


Załączniki