Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa oraz Polski Kongres Drogowy zapraszają do wzięcia udziału w konferencji „Drogownictwo po COP24: nowy wymiar recyklingu” w Poznaniu w dniu 27 lutego 2019 roku. Konferencję objął honorowym patronatem Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Celem tego przedsięwzięcia jest zainicjowanie w środowisku drogowym działań dla realizacji postanowień konferencji COP24 w Katowicach. Państwa-strony zobowiązały się przygotować narodowe programy ograniczania emisji i przeciwdziałania zmianom klimatu poprzez promowanie zrównoważonego rozwoju, oszczędnego korzystania z zasobów naturalnych i dążenie do gospodarki o obiegu zamkniętym. Takie programy nie mogą pominąć obszaru budowy i utrzymania infrastruktury komunikacyjnej. Będą miały znaczny wpływ na wszystkie strony procesów inwestycyjnych, remontowych i utrzymaniowych.

W trakcie konferencji szczegółowo zostaną przedstawione dwa aspekty recyklingu materiałów. Pierwszy obejmuje recykling starych nawierzchni asfaltowych i stosowanie granulatu asfaltowego w metodzie „na gorąco”. Drugi blok tematyczny dotyczy wykorzystania innych zasobów wtórnych, zwłaszcza popiołów z energetyki w budowie i remontach dróg.

Zgłoszenia udziału w konferencji należy dokonywać elektronicznie przez formularz zgłoszeniowy na stronie www.kongresdrogowy.pl. Tam też znaleźć można szczegółowy opis warunków uczestnictwa