oigd

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa wystąpiła do Ministra Infrastruktury Pana Andrzeja Adamczyka w sprawie postępowań przetargowych ogłaszanych przez samorządy z wykorzystaniem nowego mechanizmu dofinansowania, przewidzianego w ustawie z dnia 23 października 2018r. o Funduszu Dróg Samorządowych.


Załączniki