Zarząd Izby zaprasza na seminarium „Gwarancje ubezpieczeniowe w zarządzaniu płynnością przedsiębiorstwa” dot. gwarancji ubezpieczeniowych dla firm z branży budowlanej.

Organizatorem seminarium jest firma Profika Broker Sp. z o.o. – członek Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.


Seminarium odbędzie się 18 czerwca br. w Warszawie na terenie Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1 (SOCZEWKA – sala konferencyjna Nr 3 – parter w budynku IBDiM – LTK).

Koszt uczestnictwa w Seminarium pracowników firm zrzeszonych w OIGD pokrywają organizatorzy Seminarium (bez kosztów dojazdu i noclegu).

Formularz zgłoszenia prosimy przesyłać na adres biuro@profika-broker.pl, osoba kontaktowa: Beata Jurkowska tel.: 887 770 652.

W załączeniu agenda seminarium oraz formularz zgłoszeniowy

Załączniki