Firma TITAN POLSKA – członek OIGD – zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach EUROKOD 7: Nowa Generacja.

TITAN POLSKA, jako członek Komitetu Technicznego nr 254 ds. Geotechniki przy PKN, jest zaangażowana w procesy związane z szeroko rozumianą normalizacją, tj. przeglądy norm, zatwierdzanie ich aktualnych wersji, nowelizacje itp.

Aktualnie prowadzone są prace związane z wypracowaniem stanowiska krajowego przy trwającej obecnie nowelizacji norm z rodziny Eurokodów.

Ogólnopolska Izba Gospodarcze Drogownictwa objęła Patronatem Honorowym to wydarzenie.