KOMUNIKAT NR 2


Zgodnie z zapowiedzią w Komunikacie nr 1, po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń, Zarząd Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa informuje:

XV Mistrzostwa Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i Snowboardzie im. Wojtka Malusi odbędą się we wcześniej zaplanowanym terminie tj. 2 marca br. na Stoku Szymoszkowa w Zakopanem.

Zawody snowboardowe odbędą się na jednej trasie slalomowej (mały wyciąg).

Zawody narciarskie odbędą się na dwóch trasach slalomowych, osobno dla dzieci – grupy A i B (mały wyciąg), kobiet – grupy A-D (mały wyciąg) oraz osobno dla mężczyzn – grupy A-F (duży wyciąg) i grup mistrzów (kobiety i mężczyźni; duży wyciąg), co umożliwi równoległe przeprowadzenie zawodów.

Ze względów organizacyjnych, kolejność startu zawodników: dzieci, kobiet i mężczyzn będzie numeryczna. Numery startowe zawodników w poszczególnych grupach będą wylosowane w systemie komputerowym. Zawodnik w trakcie zawodów zobowiązany jest do posiadania na sobie koszulki startowej.

Kolejność startu:


-trasa slalomowa (mały wyciąg):

narciarze: dzieci grupy A i B – dwa przejazdy, następnie kobiety grupy A-D – dwa przejazdy,

po narciarzach snowboardziści: kobiety i mężczyźni – dwa przejazdy,


-trasa slalomowa (duży wyciąg):

mężczyźni grupy A-F – pierwszy przejazd, grupa mistrzów (kobiety i mężczyźni) – pierwszy przejazd, następnie drugi przejazd w takiej samej kolejności.

Kolejność i zajęte miejsce zawodników w poszczególnych grupach oraz klasyfikacji generalnej zostaną ustalone na podstawie sumy czasów uzyskanych w dwóch przejazdach. Zawodnicy, którzy nie ukończą przejazdu lub ominą bramkę nie zostaną sklasyfikowani. Zawodnicy, którzy nie ukończą pierwszego przejazdu nie zostaną dopuszczeni do drugiego przejazdu.

Biuro Zawodów czynne będzie w dniu 1 marca br. od godz. 18.00 do 21.00 przy recepcji w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane, natomiast w dniu 2 marca od godz. 8.30 do 10.00 przed zawodami ·w Karczmie na dole przy Stoku Szymoszkowa.

W Biurze Zawodów zawodnicy otrzymają koszulki startowe i karnet na 3-krotny przejazd wyciągiem oraz bon konsumpcyjny na posiłek w Karczmie na dole przy Stoku Szymoszkowa podczas trwania zawodów. Koszulki startowe nie podlegają zwrotowi i stają się własnością zawodników.

Organizator przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zawodnik do lat 16 musi posiadać kask ochronny pod rygorem nie dopuszczenia do zawodów. Sugeruje się używanie kasków ochronnych przez wszystkich uczestników zawodów.

Jednocześnie Organizator informuje, że mając na celu propagowanie bezpiecznej jazdy na nartach, 
a także uwzględniając możliwości finansowe Izby, zakupiono kaski ochronne dla dzieci do lat 12-tu zgłoszonych do zawodów w terminie do dnia 15 lutego br. i uczestniczących w nich po raz pierwszy. Precyzując, kasków nie otrzymają te dzieci do lat 12, które uczestniczyły w VI, VII, VIII IX, X, XI, XII, XIII i XIV Mistrzostwach Polski Drogowców w Narciarstwie Alpejskim i otrzymały już kaski. Kaski przekazywane będą osobiście każdemu dziecku przy odbiorze koszulki startowej.

Organizator informuje, że oprócz ubezpieczenia całej imprezy nie przewiduje ubezpieczeń indywidualnych, które każdy uczestnik zapewnia we własnym zakresie.


Odprawa zawodników rozpocznie się w dniu 2 marca br. o godz. 9.00

Miejsce odprawy – okolice mety (trasa dzieci, kobiet i snowboardzistów) na Stoku Szymoszkowa. Odprawę poprowadzą Sędzia Główny Krzysztof Całka oraz Kierownik Zawodów Barbara Dzieciuchowicz.

Przed zawodami przewiduje się „oglądanie trasy”. W trakcie jej oglądania zakazuje się zawodnikom przejazdu pomiędzy bramkami. Dopuszcza się przejazd ześlizgiem obok trasy.

Posiłek dla wszystkich uczestników imprezy wydawany będzie w czasie trwania zawodów w Karczmie na dole przy Stoku Szymoszkowa przy Stoku Szymoszkowa na podstawie bonu konsumpcyjnego.

Zakończenie zawodów wraz z wręczeniem pucharów, dyplomów i medali oraz uroczystą kolacją odbędzie się 2 marca br. o godz. 19.00 w Sali Bankietowej Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane.

Listy startowe zostaną zamieszczone 25 lutego br. na stronie internetowej www.oigd.com.pl.

Organizator przypomina, że kierownictwo zawodów nie będzie tolerować zachowania zawodników, którzy będą próbować wystartować w przejazdach poza kolejnością wynikającą z numeru startowego, lub wystartują z innym numerem startowym. Za powyższe zawodnikowi grozi dyskwalifikacja.

W związku z dużą ilością zawodników Organizator uprzejmie prosi o zastosowanie się do wszystkich powyższych ustaleń, co niewątpliwie pozytywnie wpłynie na sprawność w przeprowadzeniu zawodów 
i zwiększenie bezpieczeństwa jej uczestników.

Wszystkie pozostałe ustalenia przedstawione w Komunikacie Nr 1 i Regulaminie Zawodów pozostają bez zmian.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące przebiegu zawodów udzielane będą na bieżąco przez Organizatora.

Jeszcze raz zapraszamy Państwa serdecznie na Zawody.


Załączniki