W dniu 22 kwietnia br. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zorganizowała wideokonferencję „Bankowość, finanse, biznes i inwestycje gwarantem stabilnego rozwoju”. Na zaproszenie Tomasza Żuchowskiego, Generalnego Dyrektora DKiA, w spotkaniu w formie wideokonferencji uczestniczyli w niej m.in. Andrzej Adamczyk -  minister infrastruktury, Rafał Weber - wiceminister infrastruktury, Piotr Patkowski - wiceminister finansów, Ireneusz Merchel - prezes PKP PLK, Krzysztof Pietraszkiewicz - prezes Związku Banków Polskich, Andrzej Maciążek - wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, a także przedstawiciele banków i instytucji ubezpieczeniowych, Banku Gospodarstwa Krajowego, Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiego Funduszu Rozwoju oraz szeroka reprezentacja branży budowlanego (OIGD, PZPB, TOR, PKD).

W trakcie wideokonferencji podniesiono wiele istotnych, zarówno dla branży budowlanej jak i branży finansowej, zagadnień. Omówiono m.in. kwestię polskiego rynku gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych, kwestię zwiększania i dostępu do gwarancji dla firm budowlanych, inicjatywy sektora finansowego, które mają wesprzeć sektor budowlany w obecnej sytuacji oraz zapewniono o kontynuowaniu rządowych programów infrastrukturalnych. Jednym z postulatów, który wybrzmiał w trakcie dyskusji, było oczekiwanie branży budowlanej, aby sektor bankowy i ubezpieczeniowy, w tym trudnym czasie, nieprzerwanie wspierał rynek polskich firm budowlanych i wykazywał daleko idącą elastyczność. Jako jeden z przykładów takiego wsparcia wskazano rozwój mechanizmu regwarancji (zabezpieczenie gwarancji), dzięki któremu można by zwalniać wzajemne obciążenia i uwalniać zdolność kredytową firm budowlach, jak również limity gwarancyjne.

Uczestnicy dyskusji wskazali również na potrzebę „wyjścia sektora finansowego ze strefy komfortu” i wzięcia większej odpowiedzialności za rynek inwestycji infrastrukturalnych.  Czas epidemii przewrotnie może być szczególnym impulsem do rozwiązania problemów, które do tej pory wydawały się nie do rozwiązania. To samo dotyczy nowych rozwiązań, mechanizmów czy instrumentów, które do tej pory wydawały się wszystkim nierealne. W GDDKiA już od pewnego czasu akceptowane są gwarancje finansowe przekazywane w formie elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem. W celu maksymalnego usprawnienia przepływów finansowych wprowadzono system dwustopniowej weryfikacji płatności dla kontaktów realizowanych w oparciu o FIDIC.


Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37384/Realizacja-inwestycji-publicznych-umacnia-polska-gospodarke