Na stronie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad ukazała się informacja "Czas docenić rzetelność" o podjęciu prac nad wprowadzeniem mechanizmu certyfikacji firm wykonawczych.

Wprowadzenie tego mechanizmu w Polsce wymagałoby podjęcia odpowiednich działań legislacyjnych i systemowych. Wiąże się to z przygotowaniem właściwej ustawy regulującej kwestię certyfikacji wykonawców lub wprowadzeniem odpowiednich zmian do Prawa zamówień publicznych. Przeprowadzenie tych zmian nie będzie możliwe bez aktywnego udziału resortów i przedstawicieli sektora prywatnego.

Źródło: https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/37729/Czas-docenic-...

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa od lat podnosiła konieczność wprowadzenia mechanizmu certyfikacji wykonawców, jako kolejnego kroku optymalizacji i udoskonalenia całego procesu przygotowania i realizacji inwestycji w Polsce. Jako organizacja reprezentująca firmy drogowo-mostowe jesteśmy gotowi do aktywnej współpracy w tym temacie.