oigd

W dniach 7 i 8 października odbyła się IV Konferencja Drogowo-Mostowa „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów”, którą Patronatem Honorowym objęła Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa. Spotkanie po raz kolejny było płaszczyzną wymiany opinii oraz dyskusji w związku z dynamicznym rozwojem budownictwa komunikacyjnego oraz związaną z nim potrzebą wymiany doświadczeń w kontekście odpowiedniego projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów. Moderatorem debaty „Trwałe rozwiązania materiałowe i technologiczne nawierzchni” była Barbara Dzieciuchowicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa.